Kan jag kräva skadestånd från hundägare?

Efter en bitskada på min hund ersätter den andra hundens ägares försäkringsbolag endast 50% då dom anser att jag varit oaktsam då min hund var lös i hundrastgården.

Kan jag kräva resterande 50% direkt av ägaren till den attackerande hunden? Isåfall hur gör man?

Min hund blev attackerad och blev illa biten. Den andra hunden fick inga skador.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ägare av hundar har ett så kallat strikt ansvar för skador orsakade av hundar (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att hundägare måste ersätta hela skadan en hund orsakar oavsett om hundägaren gjort fel.

Skadan på din hund är ingen skada på person utan räknas som en sakskada vilket kan låta lite hårt vid första anblick men är viktigt att känna till för att förstå lagen.

Utgångspunkten för skadestånd är full ersättning för uppkommen skada. Skadestånd för sakskador kan dock jämkas om den skadelidande (du i det här fallet) har medverkat till skadan (6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen). Jämkning innebär att skadeståndet sätts ned till ett lägre belopp än full ersättning.

Bedömning i ditt fall
Det är svårt att avgöra på beskrivningen om du kan anses ha medverkat till skadan eftersom din hund varit lös, men det är inte omöjligt och kan vara en korrekt bedömning av försäkringsbolaget. Mitt tips blir därför först att fråga hur försäkringsbolaget har gjort bedömningen och se vilka fakta försäkringsbolaget har tagit hänsyn till och be försäkringsbolaget att förklara sin bedömning mer ingående.

Sammanfattat är alltså utgångspunkten att du ska få ersättning för alla dina kostnader men beloppet kan sättas ned under vissa omständigheter.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel HögströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000