Strikt ansvar för hund

2019-03-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |För att göra historien kort, min häst blev jagad av hund som slet sej från sin matte.Mycket gick sönder av min skenande häst, tex en parkerad bil, hästens egna sulky och sele.. ska mina försäkringsbolag kopplas in?Eller bara hundägarens?Hästen krävde akut insats av veterinär som fick sy sårskador på hästen.Tack för svar
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En hundägare har så kallat strikt ansvar för skada som orsakas av hund (se 19 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Med strikt ansvar betyder att hundägaren ansvarar oavsett om denne varit vårdslös själv. Detta betyder att du kan rikta anspråk om skadestånd mot hundägaren för exempelvis veterinärkostnader och hästens egna sulky och sele. Det spelar med andra ord ingen roll att det var en olycka att hunden slets sig loss från ägaren, eftersom ägaren alltid är ansvarig på grund av det strikta ansvaret. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 vänligen

Strikt ansvar för hundägare

2019-02-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejI somras blev vår hund attackerad bakifrån av grannens hund som resulterade i en dödlig utgång för vår hund. Hunden tog sig ut genom en altandörr samt över en stor häck och en rabatt och över en allmän väg och överraskade min dotter och vår hund bakifrån. Högg tag över ryggen och kastade vår hund som en vante.Det blev för stora skador att vi var tvungna att avlida vår hund.Jag har gjort en anmälan hos polisen och länsstyrelsen men ärenden har lags ner och inga åtgärder vidhölls. Denna ägare är registrerad hos kronofogden samt har genomgått en canceroperation samt behandlingar. Ägaren har fyra stycken stora omplaceringshundar och klarar bara att gå med dessa en åt gången. Har bara tre av hundarna registrerade på jordbruksverket. Nu är min fråga till er om där finns någon möjlighet för er att kunna hjälpa mig i detta?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.I svensk rätt har hundägare så kallat strikt ansvar för sina hundar vilket innebär att de blir skyldiga att ersätta skada deras hundar har orsakat oavsett om vårdslöshet eller inte har gett upphov åt situation, 19 § Lag om tillsyn över hundar och katter. Inom juridiken ses djur som "saker" som personer har äganderätt till vilket innebär att du har lidit en sakskada. Enligt 2:1 skadeståndslagen är därför din granne skyldig att ersätta dig och omfånget räknas ut genom 5:7 skadeståndslagen, som innefattar bland annat din hunds värde, operations försök och inkomstförlust.Det kan kännas okänsligt att diskutera sitt husdjur som en "sak" men det har även tagits i beaktande vid beräkning av kompensation från högsta domstolen där personliga samband med husdjur understryks, se NJA 2001 s.65.Det är utan tvivel att du är berättigad ett skadestånd men ifall din granne kommer ha möjlighet att kompensera dig verkar mindre troligt då han var hos konofogden. Eftersom skadestånd ses som en oprioriterad fordran som utbetalas efter många andra ifall personen i konkurs ens har kvar likvida medel att betala med vilket gör det osannolikt att du skulle få betalt, 18 § förmånsrättslagen.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Ersättning för en hund som kissat ner en säng?

2019-02-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En hundägare var på besök hos mig med sin hundvalp och hunden eventuellt hundägaren kissade ner hela min säng, kan man anmäla detta och går det att få ersättning?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Hundägare omfattas i förhållande till sina hundar av något som kallas för strikt ansvar. Det innebär att hundägare alltid ska ersätta skador som deras hundar orsakar, oberoende av om hundägaren varit slarvig eller inte (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Hur stor ersättningen blir varierar beroende på vilken typ av skada det rör sig om, den grundläggande principen är att ersättningen ska matcha storleken på skadan. Om du varit tvungen att spendera pengar för att sanera sängen så ska du som utgångspunkt ha rätt till motsvarande ersättning från hundägaren. Har hundägaren själv kissat ner sängen gäller givetvis samma sak.Mitt tips är inledningsvis att du kontaktar hundägaren och förklarar att du vill ha ersättning för de utlägg du haft för att sanera sängen. Skulle hundägaren börja bråka kan det bli aktuellt att kontakta en advokat för att få hjälp med att utforma mer formella krav. Det du bör ha i åtanke är att om det uppstår en tvist så måste du på något sätt kunna bevisa att det var just den hundägarens hund som kissade ner sängen.Med vänliga hälsningar

Är en hundägare ansvarig att ersätta skador som hunden orsakar?

2019-02-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En hund som jag passade tillfälligt orsakade av misstag en ögonskada på mitt öga när vi gosade. Det har resulterat i flera månaders sjukskrivning och jag inväntar nu operation.Är det något som hundägarens hemförsäkring kan täcka?
Hanna Lindqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att förklara på vilket sätt hundägaren kan bli ansvarig och vilka kostnader som kan bli ersatta. Jag kommer också att föreslå hur du kan göra för att komma vidare med ditt ärende. För att svara på dina frågor kommer jag att använda mig av Lag om tillsyn över hundar och katter och Skadeståndslagen (SkL). Kort sammanfattningDet korta svaret på din fråga är att det finns en möjlighet att hundägarens hemförsäkring kan täcka de kostnader du har haft i samband med skadan.En hundägare ansvarar för skador som hunden orsakarEn hundägare har ett strikt ansvar för sin hund. Det innebär att ägaren är skyldig att ersätta en skada som hunden har orsakat, oavsett om ägaren hade uppsikt över hunden eller ej (Lag om tillsyn över hundar och katter, 19 §).Ansvaret omfattar även den som är innehavare av hunden. Innehavaren kan såklart vara ägaren, men det kan också vara någon som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande.Exempelvis kan detta vara en person som har tagit emot en hund på ett hundpensionat (underhåll), eller en jägare som lånar en hund att använda vid jakt (nyttjande).Däremot bör inte den som har passat hunden vid enstaka tillfällen ses som innehavare. För exempel är detta någon som endast åtagit sig att rasta hunden eller se till att den har mat och vatten.Eftersom du endast passade hunden tillfälligt utgår jag i mitt svar ifrån att du inte ska ses som en innehavare. Detta har betydelse för hur du kan gå tillväga med ett skadeståndskrav. Varför det kan vara nödvändigt med ett krav på ersättning återkommer jag till lite längre ned i svaret.Skadestånd för personskada innefattar ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlustHundägarens strikta ansvar innebär i detta fallet att hen är skyldig att ersätta dig för de kostnader som har uppkommit i samband med skadan. Det finns inget i din fråga som tyder på att du har provocerat hunden och att det var orsaken till att den skadade ditt öga. Det bör därför inte ses som att du har medverkat till att skadan. Jag vill ändå upplysa dig om att ett skadestånd isåfall kan bli jämkat mellan dig och hundägaren (SkL 6 kap. 1 §).Ögonskadan du har fått är i skadeståndsrättsliga termer en personskada.-Vid personskada ska skadeståndet täcka sjukvårdskostnader. Det betyder att du kan få ersättning för de kostnader du har haft för en operation och annan sjukhusvård (SkL 5 kap. 1 §).-Det är också möjligt att kräva ersättning för den inkomstförlust du har haft när du har varit sjukskriven. Viktigt att tänka på är att du måste räkna av annan ersättning du har fått, för exempel i form av sjukpenning från Försäkringskassan (SkL 5 kap. 3 §).-Skadeståndet kan också omfatta det som kallas för ideell skada – såsom sveda och värk samt bestående skador. Storleken på ersättningsbeloppet för ideell skada regleras genom förbestämda tabeller. Ett råd är att ta kontakt med ett försäkringsbolag för att få en uppfattning om hur ersättningen för ideell skada ska beräknas.Du kan framställa ditt krav på ersättning i ett skadeståndskravI ett meddelande till hundägaren kan du beskriva utförligt vad som har hänt och vilken skada det har lett till. Du behöver också noggrant redovisa för den summa du vill ha ersättning för. Glöm inte att förklara varför du har rätt till skadestånd.Skadeståndskravet kan därefter bli en fråga för hundägaren – eller hundägarens försäkringsbolag.Det är möjligt att få ersättning från hundägarens hemförsäkringDet finns en möjlighet att hundägarens hemförsäkring kan täcka dina utgifter, men det kan vara bra att veta att hundägaren själv alltid bär det yttersta ansvaret.I en hemförsäkring ingår ofta en ansvarsförsäkring som ersätter den som lidit skada, om den försäkrade personen blir skadeståndsskyldig. På det viset kan det bli möjligt för dig att få ersättning genom hundägarens hemförsäkring.SammanfattningHundägaren är sannolikt skyldig att ersätta dig för de skador som hunden har orsakat. För att du ska kunna få någon ersättning från hundägarens hemförsäkring krävs att den innefattar en ansvarsförsäkring. Du kan framställa ett skadeståndskrav där du kan kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ideell skada. Mina rådJag rekommenderar dig att kontakta hundägaren för att klargöra om hemförsäkringen innehåller en ansvarsförsäkring. Därefter kan du/ni ta kontakt med försäkringsbolaget för en bedömning. Tänk också på att det är viktigt att dokumentera skadan, liksom att spara kvitton och andra dokument som kan styrka ditt krav på ersättning.Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen!Behöver du hjälp med att skriva ett skadeståndskrav eller mer ingående juridisk hjälp rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå på mail, info@lawline.se.Lycka till!Med vänliga hälsningar

Hundägares ansvar för skada som orsakats av hundskall

2019-03-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag och min kompis ska rida över en större väg på en skyltad ridväg som går förbi en tomt med staket. Precis när vi ska rida över så skäller en hund på tomten bakom staketet bakom hästarna så att de blir rädda och en går omkull och en trampar i diket. Min häst är halt dagen efter och det visar sig vara en lång konvalescent där det är osäkert om hon blir bra. Kan jag kräva hundägaren på kostnaderna för skadan och hur går jag tillväga? Är det stor chans att jag i så fall får ersättning eller liten chans? I efterhand har jag fått veta att Hunden har skrämt hästar där många gånger innan varav en av gångerna har hästen brutit benet och tvingats avlivas.
| Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänna regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). I lagen om tillsyn över hundar och katter finns särskilda regler om hundägares ansvar för skador som deras hundar åsamkar omgivningen.Hundägare har strikt skadeståndsansvar för skador som deras hundar orsakar Om en hund orsakar skada har hundägaren ett strikt skadeståndsansvar, 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Det betyder att hundägaren är skyldig att ersätta skadan oavsett om denne brustit i sin uppsyn eller inte. Därför är hundägaren skadeståndsskyldig så länge det står klart att hundskallen orsakat skadan. Vid bestämmande av skadeståndets storlek ska en helhetsbedömning göras Om det finns andra bidragande orsaker minskar utsikterna att få full ersättning. Skadeståndet kan också jämkas om du har varit medvållande till skadan, 6 kap. 1 § andra stycket SkL. Exempel på när skadeståndet kan jämkas är om du befunnit dig på en svår terräng där man inte bör vistas med en häst (vilket dock inte verkar vara fallet), eller om din häst har nedsatt fysisk förmåga. Skadeståndets storlek kan vidare variera beroende på dina och hundägarens ekonomiska förhållanden, 6 kap. 2 § SkL. Det faktum att detta har hänt tidigare talar för att skadan främst beror på hunden. Utsikterna att få skadestånd bör därför vara goda. Det är dock inte möjligt att närmare uttala sig om säkerheten utan att känna till samtliga omständigheter. Tillvägagångssätt för att få skadeståndDet första du kan göra för att tillvarata din eventuella rätt till skadestånd är att rikta ett informellt anspråk till hundägaren genom att kontakta denne privat. Även om det är osannolikt att hundägaren går med på att ersätta skadan finns det stora fördelar med att lösa tvisten privat då man därigenom slipper rättegångskostnader. Om du vill ta den rättsliga vägen kan du skicka in en stämningsansökan till närmaste tingsrätt. Instruktioner om detta hittar du på Sveriges Domstolars hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Begära skadestånd från hundpensionat efter skada på hund

2019-02-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Jag hade en resa inbokad i två veckor och behövde därför hjälp med att passa min hund under denna tid. Ett hundpensionat hade plats för hunden den senare veckan, så den första veckan bad jag min bästa kompis om hjälp. Hon har dessutom två andra hundar, vilket bara är positivt då våra hundar kommer väldigt bra överens. När jag kom hem och hämtade ut hunden från pensionatet såg han förfärlig ut och jag tog honom direkt till veterinären som konstaterade att han hade blivit smittad av elakartad kvalster och löss. Detta är en tämligen jobbig behandling och dessutom kostsam. Jag frågade självklart min kompis om hennes hundar bar på någon smitta, men så var inte fallet. Jag undrar därför om jag kan ersättning från hundpensionatet på något vis? De bör ha uppfattat att min hunds allmäntillstånd var nedsatt. Borde inte de bära ett ansvar för att min hund får den vård den behöver under tiden som han är inhyst hos dom?Mvh Alexandra
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller skador som orsakas av hundar gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. I lagen framgår att skador som en hund orsakar ska ersättas av ägaren eller innehavaren. I detta fall bör hundpensionatet anses som innehavaren eftersom de tagit emot din hund för underhåll (se prop. 2006/07:126 s. 69). Skadeståndsansvaret är strikt och det spelar alltså ingen roll om innehavaren (hundpensionatet) varit vårdslösa eller inte.I svensk rätt bedöms en skada på en hund som en sakskada, där det som ska ersättas vid en sådan skada är bl.a. sakens värde eller reparationskostnad samt andra kostnader till följd av skadan, enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Högsta domstolen prövade fråga om skadestånd för veterinärkostnader i NJA 2001 s. 65 där de konstaterade att i vissa fall kan veterinärskostnader i själva verket överstiga värdet för hundens marknadsvärde, men att detta inte hindrar att du som ägare söker ersättning för samtliga veterinärskostnader.Jag föreslår att du kontaktar hundpensionatet och lämnar kvitton för veterinärskostnaderna till dem och förklarar att du rättsligt har rätt att få ersättning för de skador som uppkommit under perioden till hund befann sig på hundpensionatet. Har de inte för avsikt att betala finns det vidare möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Hoppas att du fick viss vägledning i dina frågor!

Vem är ansvarig när en kopplad hund sliter sig och biter en lös hund?

2019-02-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vi var i vår stuga med några vänner. Vi hade med våran hund, en chihuahua, våra vänner hade med sig sin hund, en schäfer. Deras hund satt bunden hela dagarna i trädgården. Min hund var med mig överallt och jag var ute och gick promenader osv. En dag va jag och en vän iväg en stund och handlade. När vi kom tillbaka blev min hund så glad o se mig, så hon sprang ut från stugan och fram till mig o va superglad. I denna stund så sliter sig våra vänners schäfer från där den va bunden, rusar rakt fram till min hund och hugger henne över rygg och mage, samt skakar om henne flertalet gånger tills hon tillslut spottar ut henne. Deras försäkringsbolag säger nu att det blir delat ansvar, alltså att dom bara ersätter hälften, och dom refererar det till att vi hade ansvar över vår hund som då va lös och deras va kopplad. Jag jämfört och sa att det hade ju inte spelat någon roll om min också var kopplad, då deras hund SLET sig. Men dom köper inte detta. Jag vill nu såklart överklaga.. men har jag rätten på min sida?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni har delat ansvar eller om ägarna av schäfern är ansvariga för skadan på din hund. I mitt svar tänker jag först förklara vem som är ansvarig när en hund orsakar skador, för att sedan gå vidare till att svara på vad som gäller i ditt fall och slutligen ge förslag på hur du kan gå vidare.Vem är ansvarig när en hund orsakar skador?Regler om hundägares ansvar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. En hundägare har ett strikt skadeståndsansvar för sin hund. Det innebär att hundägaren alltid ska ersätta skador som hunden orsakar, oavsett omständigheterna.Vad gäller i ditt fall?Om ens hund skadar andra djur, människor eller förstör egendom så blir alltså ägaren ansvarig. Det spelar ingen roll om din hund var lös, om hundarna lekte eller om din hund skällde på schäfern eftersom att ägaren alltid är ansvarig över sin egen hunds handlingar. Enligt lag så kan du alltså inte du göras "lika ansvarig" för skadan som schäferns hundägare bara för att du hade din hund lös. Du kan bara bli ansvarig för skador som din hund orsakar.I din fråga förstår jag det som att du inte försökt kräva skadestånd ifrån ägarna av schäfern utan att det är försäkringsbolaget som krånglar. Det ska dock sägas att du kan begära skadestånd direkt från hundägaren.Gällande att kräva ersättning från försäkringsbolaget så kan jag inte ge dig ett exakt svar på din fråga eftersom att jag inte vet vad som står i avtalet mellan schäferns ägare och försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget kan ha lagt in vissa villkor i avtalet som gäller när den försäkrade hunden har orsakat skada. Jag skulle därför råda er att läsa igenom avtalet noga. Det som går att säga är att enligt lag så är ägaren av hunden ansvarig för all skada som hunden orsakar oavsett omständigheterna.Hur kan du gå vidare?Jag skulle råda dig att ta kontakt med en jurist om du ska överklaga. Då kan du få hjälp med rådgivning kring om det skulle löna sig att gå vidare med en överklagan (det vill säga om du har rätten på din sida) och du kan även få hjälp att skriva en stämningsansökan. Vill du boka tid med en av Lawlines jurister så kan du göra det här!Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till inkomstförlust som egenföretagare vid personskada?

2019-02-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej I slutet av november 2018 blev jag attackerad av en hund när jag var ute och cyklade. Den hoppade upp och bet mig i armen och gjorde sedan utfall mot mig när jag låg ner på marken. Hunden var kopplad men som jag förstår det så har hundägaren ändå ett strikt ansvar. Förloppet efter besöket på akuten har varit problmeatiskt för mig, jag har fått äta antibiotika 3 kurer totalt sätt med att jag avslutade sista kuren början av januari 2019 då jag fick en kraftig infektion i armen. Jag har nu efter en fått ersättning för mina sakskador av hundägarens försäkringsbolag. Men nu är jag i en ny diskussion gällande ersättning för personskador. Jag har fått 2500 kr i ersättning för sveda och värk, som ersättning enligt tabell från trafikskadenämnden. När jag pratar med försäkringsbolaget om att jag trodde det skulle vara ett större belopp som skadestånd så nekar dom till det och säger att det är såhär sveda och värk räknas ut. Det är också problematiskt med min inkomstförlust då jag är egenföretagare. Jag har tagit ut full lön från företaget då jag har pengar för det men företaget gjorde en betydande inkomstförlust iom att jag inte kunde arbeta. Detta är något som de var väldigt tveksamma till om de kunde ersätta då jag tagit ut full lön. Så mina frågor, Har jag inte rätt till ett större skadestånd på 2500 kr? Om jag tittar på domar med hundattacker de senaste åren så är det helt andra summor. Bör inte försäkringsbolaget ersätta inkomstförlusten i företaget?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen grundläggande lagen för skadestånd enligt svensk rätt är skadeståndslagen (1972:207). Lagen är en ramlag, innebärande att lagen endast är avsedd att reglera vissa grundläggande frågor, medan detaljregler ofta återfinns i annan lagstiftning. Om något annat stadgas i speciallag gäller det i stället. När det gäller ansvar för hundar finns det specialreglering i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter har hundägaren ett strikt ansvar. Ansvaret innebär att hundägaren ansvarar för skador som hunden orsakat, oavsett om hundägaren varit oaktsam eller ej. Skadeståndsansvaret kan jämkas i fall av medvållande från den skadelidandes sida (jfr 6 kap. 1 § Skadeståndslagen). I ditt fall framkommer det inte att det skett någon jämkning på grund av medvållande från din sida, varför det ej torde vara aktuellt.Den ersättning du har rätt till är både för sakskador och personskador. Sakskador är skador om t.ex. dina kläder eller cykel skadades. Eftersom du inte ifrågasätter beräkningen om sakskadorna kommer jag att lämna de därhän i mitt svar och fokusera på personskadorna. I personskador ingår sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt eventuellt lyte och men. Med sveda och värk syftar man på antingen fysiskt eller psykiskt lidande. Sveda och värk är således besvär som är tillfälliga, till skillnad från ärr och invaliditet som är permanenta. Sveda och värk ger dig rätt att få pengar för den tiden som anses som akut sjuktid. Med akut sjuktid menar man fram tills man tillfrisknat eller invaliditet inträtt. Ofta används, precis som du själv beskrivit i din fråga, Trafikskadenämndens tabell vari stadgas att ersättningen för sveda och värk är 2.500kr / månad om du är helt sjukskriven.Som synes enligt ovan ingår det vid personskada även ersättning för inkomstförlust. Utgångspunkten är att skadan ska ersättas fullt ut och du ska försättas i samma ekonomiska situation som du skulle befunnit dig i förutan skadan. Det som försvårar i ditt fall är att du i teorin inte haft någon inkomstförlust eftersom du tagit ut lön under tiden du var sjukskriven. Om du hade varit anställd av en arbetsgivare hade du haft rätt till ersättning för den eventuella inkomstförlust du lidit under sjukskrivningen. Jag förstår dock din ståndpunkt och att du i praktiken lidit en förlust eftersom du varit sjukskriven. Frågan är då om du kan ha rätt till ersättning för den som egenföretagare.Det framgår inte av din fråga vilken bolagsform du bedriver din firma som. Om du driver rörelsen som aktiebolag, antingen som ägare eller delägare, räknas du formellt som anställd i bolaget. Aktiebolaget är en juridisk person som ansvarar för att betala lön och arbetsgivaravgifter för sina anställda, även för eventuella ägare. Om t.ex. en anställd skadas och arbetsgivaren får vidkännas förluster eller kostnader under den anställdes sjukdomstid, kan arbetsgivaren inte kompenseras för förlusten av arbetskraft. Den uppkomna förlusten betraktas som en s.k. tredjemansskada för vilka ersättning inte utgår. Om du istället bedriver verksamheten som enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag kan man tala om en ekonomisk identifikation mellan ägaren och rörelsen. I nämnda företagsformer betraktas du inte som formellt anställd i bolaget, och tredjemansproblematiken aktualiseras inte på samma sätt. Den kan dock aktualiseras i det fall du t.ex. driver en rörelse som ett handelsbolag och det är din partner i bolaget som lider skada. Om din firma är enskild alt. ett handelsbolag går det eventuellt att argumentera för att det faktiskt uppstått inkomstförluster till följd av personskadan. Dock är det viktigt att uppmärksamma att då det är du som påstår att en inkomstförlust har uppstått, är det du som har bevisbördan för det.Sammanfattning och rådEnligt lagen om tillsyn över hundar och katter har hundägare ett strikt ansvar för de skador hunden orsakar. Som skadelidande har du rätt till ersättning för både sakskador och personskador. Skadorna ska som utgångspunkt ersättas fullt ut och du ska försättas i samma situation som du hade varit utan skadan. I personskada ingår både sveda och värk och inkomstförlust. För beräkning av sveda och värk utgås i regel från Trafikskadenämndens tabell. Försäkringsbolag och domstolar är inte bundna av tabellen, men den används regelmässigt som en måttstock för vad som normalt sett betalas ut. För närvarande är ersättning 2.500 kr / månad under den tid du är sjukskriven. Inkomstförlusten ska täcka den förlust du haft i samband med sjukskrivning. I ditt fall skriver du att du tagit ut lön trots sjukskrivningen varför jag får uppfattningen att du driver din verksamhet som ett aktiebolag. Även om det är "ditt" bolag räknas du rent formellt som anställd av bolaget och eventuell förlust bolaget gjort är en tredjemansskada som inte kommer att ersättas. Bedriver du däremot verksamheten som enskild firma eller handelsbolag kan det eventuellt argumenteras för en förlust till följd av skadan. Det är dock du som har bevisbördan för att sådan förlust faktiskt skett, vilket i många fall kan vara svårt.Viktigt att uppmärksamma är att det i slutändan är din motpart (hundägaren) som är ersättningsskyldig för skadan hunden åsamkat dig, inte hens försäkringsbolag. Det innebär att för det fall att du inte får betalt från vederbörandes försäkringsbolag, eller mindre än vad du tycker att du har rätt till, kan du stämma hundägaren till domstol och begära ersättning för överstigande kostnader. Huruvida du vid en civilrättslig stämning kan få mer betalt för sveda och värk är dessvärre svårt att sia om. Även om domstolarna inte är bundna av tabellerna, så används de regelmässigt för vad som utbetalas för sveda och värk. Om du bedriver din verksamhet som aktiebolag kommer du inte att nå framgång med en stämning om inkomstförlust då det kommer att räknas som en tredjemansskada, vilka inte ersätts. Om du bedriver din verksamhet som enskilda firma eller handelsbolag kan det argumenteras för att en förlust har skett och att det inte är en tredjemansskada. Dock är det du som har bevisbördan för det, vilket i många fall kan vara svårt.Om du har för avsikt att stämma din motpart är min rekommendation att du bokar tid med en av Lawlines jurister. Juristen kan gå igenom ditt ärende och se vilka möjligheter som finns, samt även företräda dig för det fall att du går till domstol. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.Med vänliga hälsningar,