Ersättning för sveda och värk för avlidet husdjur samt kostnader för vaccination och kastrering av nytt husdjur

FRÅGA
Hej!Min hund bet ihjäl en huskatt på våran inhägnade tomt. Kattägaren kräver nu att jag ska betala för kremering, en ny katt, samt kastrering och vaccination av den nya katten samt för sveda och värk. Är det ett rimligt krav? Själv tycker jag att kremering och ny katt är rimligt. Betalar jag inte hotar han med att stämma mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Du verkar överens med din granne om att du är ansvarig för skadan din hund åsamkade. Jag berör därför inte den frågan mer än att konstatera att det är i linje med vad lagen säger.

Vad ska ett skadestånd för sakskada omfatta?

Inom skadeståndsrätten är den allmänt rådande principen för bestämmandet av skadeståndets storlek att den skadelidande genom ersättningen ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade inträffat.

I skadeståndslagen preciseras denna princip i 5 kap. 7 § som reglerar vad skadeståndet ska utgöra ersättning för när det har uppstått en så kallad sakskada. Eftersom en katt rent rättsligt ses som sin ägares egendom så är skada på en katt sakskada i lagens mening. Ersättningen för en sakskada ska utgå för sakens värde eller reparationskostnad samt värdeminskningar, annan kostnad till följd av skadan, och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.

Kostnad för kremering

Kremeringen lär ses som en annan kostnad till följd av skadan. Som du säger är det därför rimligt att detta ingår i ersättningen.

Kostnad för ny katt

Ersättning ska som sagt utgå för sakens värde. Det kan vara svårt att värdera en katt men så länge den döda katten inte tillhörde någon särskild kattras som exempelvis siameskatt så får utgångspunkten vara att du ska ersätta din granne med genomsnittspriset för en vanlig sällskapskatt.

Kostnad för vaccination och kastrering

Frågan om du ska utge ersättning för detta är beroende av huruvida den döda katten var vaccinerad och kastrerad. Det kan sägas vara en någorlunda central del av kattägande att man ser till att vaccinera katten så att denna inte drar på sig sjukdomar och att man kastrerar den för att undvika problem relaterade till parningssäsonger och dylikt. Åtminstone om man bor centralt i närheten av många andra katter.

Om den döda katten var vaccinerad och kastrerad så ses detta som en investering i katten vilket ökade dess värde. Den ovan nämnda principen om ersättningen bestämmande leder då till att den skadelidande inte anses fullt ersatt förrän han har fått en ny kastrerad och vaccinerad katt. Men det är upp till din granne att bevisa att katten verkligen var vaccinerad och kastrerad genom att visa upp intyg eller kvitton från veterinär eller liknande.

Kostnad för sveda och värk

Ersättning för sveda och värk kallas för ideellt skadestånd. Inom svensk rätt så gäller att man inte får ideellt skadestånd för sakskador. Du ska alltså inte utge någon sådan ersättning.

Sammanfattning

Kostnad för ny katt och kremering ska du ersätta. Huruvida du ska ersätta din granne för vaccination och kastrering beror på om din granne kan styrka att den tidigare katten var kastrerad och vaccinerad. Du behöver inte utge ersättning för sveda och värk.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (385)
2020-01-31 Tillsyn över katter
2020-01-29 Blir hundägaren skadeståndsskyldig om hunden blir påkörd av en bil?
2020-01-21 Strikt ansvar för hundägare
2019-12-31 Vem ansvarar om en hund biter någon?

Alla besvarade frågor (77194)