FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare05/05/2019

Vad gäller om tillsyn över katter?

Hejsan.

Jag vill bara veta vad som gäller för mig som kattägare i en bostadsrättsförening. Jag har 2 utekatter och då de är skygga katter och jag inte har hört något från mina grannar tidigare, så har jag antagit att de sköter sig ok. Igår fick jag dock besök av en granne lite längre bort. Utifrån foto så kunde vi säkerställa att en av de två katter det gällde var min. Han har haft katter som ligger på hans utemöbler och lämnat mycket hår samt vid åtminstone ett tillfälle haft bråk i trädgården mellan katter som har resulterat i rivmärken på hans glasbord. (Är dock lite osäker om min katt var delaktig i bråket)

Jag pratar då med min närmsta granne som är ordförande i föreningen för att få koll på läget och blir då informerad om att mina grannar på båda sidor uttryckt att katterna springer lite för mycket. Jag kommer nu sätta upp ett lågt stängsel vid häcken så att katterna inte kan springa rätt in i deras trädgårdar utan måste ta en längre omväg. Jag köper också var sin "håll katter borta med ljud" manick till dem. Kan detta ses som att jag tar tillräckligt med ansvar för att mina katter inte ska störa?

Till sist, då jag inte kan hitta bara ett svar. Enligt lag ska man ha koll på sina katter/tillsyn minst 2ggr/ dygn eller var 4:e timma? Min brf säger i sina ordningsregler:

"Katter måste hållas under uppsikt eftersom Ni enligt Djurskyddslagen är ersättningsskyldiga ifall Ert Husdjur orsakar skada"

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Så som jag uppfattat din fråga så vill du ha svar på vad som gäller angående att hålla sina husdjur under uppsikt. Jag kommer därför att använda mig av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Jag vill först börja med att poängtera att de ordningsregler som din bostadsrättsförening har utfärdat ska följas av er som bor under föreningen. Eftersom det handlar om ett avtal som ni har skrivit på för att få bo där, ska detta följas eftersom avtal alltid gäller. Men den lag som nämns i reglerna, den så kallade Djurskyddslagen, anser jag inte vara den som är rätt att tillämpa. Detta lagrum handlar främst om hur man ska ta hand om sina djur i relation till omvårdnad, att man ska ge sina husdjur mat och ett värdigt liv. Så som jag förstått det handlar inte konflikten om att du inte har tagit hand om din katt på något sätt utan att din katt har skapat problem för dina grannar. Därför kommer jag inte att hänvisa något till denna lag.

Lagen om tillsyn över hundar och katter säger att man som ägare till ett sådant djur har en skyldighet att hålla sitt djur under tillsyn (1 §). Detta innebär att du har en skyldighet att hålla din katt under så pass mycket tillsyn så att katten tas hand om på rätt sätt. Detta innebär dock inte att du blir direkt ansvarig för de skador som din katt kan anses ha orsakat.

1. Det är den som har lidit skada som ska bevisa att denna skada har uppstått från din katt. I och för sig har din granne fotograferat din katt men du skriver också att det är osäkert om det är din katt som har orsakat rivmärken.

2. Det ansvar som följer av lagen om att man är strikt ansvarig för skador som ens husdjur orsakar, gäller enbart hundar (19 §). Detta innebär att om du hade haft en hund som hade orsakat dessa skador, hade du blivit ansvarig för att ersätta dessa helt oavsett hur du som ägare hade agerat.

3. Men eftersom denna regel inte gäller dig, måste man kolla i Skadeståndslagen gällande vad du kan bli skadeståndsskyldig för. För att man ska bli skyldig att betala ersättning genom denna lag krävs det att man agerat med vilje eller genom att man varit oaktsam (Skadeståndslagen 2 kapitel 1 §). Jag skulle inte vilja påstå att det är oaktsamt att låta sin katt gå ut, då katter som "räknas som utekatter" ska få lov att vara utomhus. Du kan därför inte heller bli ersättningsskyldig genom detta lagrum, eftersom du trots allt inte har kunnat räkna med att din katt skulle (om den nu ens har gjort det) orsaka skador för dina grannar.

Sammanfattningsvis vill jag enkelt säga såhär om situationen:

-Du är inte skadeståndsansvarig utifrån lagen eftersom du inte kan anses ha varit oaktsam enbart för du har släppts ut din katt. -Du har följt reglerna från Bostadsrättsföreningen, eftersom du har tagit hand om din katt. Att du nu också har satt upp stängsel samt varit så snäll att du har gett dina grannar dessa manicker, anser jag bör väga väldigt tungt för att du försöker göra så gott du kan för att din katt inte ska störa dina grannar mer. -Men rent rättsligt har du inte agerat oaktsamt och att en katt lägger sig om din grannes utemöbler och släpper av sig hår, vilket jag kan förstå kan störa din granne, är något som du inte som ägare till en katt bör hållas ansvarig för gällande "att du inte har tillsyn över din katt".

Jag hoppas svaret hjälpte dig lite grann! Annars är det bara att skicka in en ny fråga så försöker vi hjälpa dig ytterligare. Ha det så gott!

Mvh

Ebba AlkehagRådgivare
Hittade du inte det du sökte?