Preskriptionstid för skadestånd p.g.a. brott

2018-04-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Mitt x blev tilldömd ett skadestånd för misshandel för tjugofem år sedan. Hon har aldrig gjort anspråk på några pengar. Men nu vill hon ha dom. Finns det någon möjlighet för henne att få dom ?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden för skadestånd på grund av brott är 10 år efter att själva brottet ägde rum enligt 2§ Preskriptionslagen. Skulle den slutgiltiga domen komma mer än 9 år efter att brottet ägt rum gäller en preskriptionstid på 1 år efter att den slutgiltiga domen kom, enligt 3§ Preskriptionslagen. Eftersom det gått 25 år har alltså preskriptionstiden gått ut och eftersom hon inte gjort några tidigare anspråk kan ditt x inte få ut några pengar nu.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag kräva skadestånd för sveda och värk vid bedrägeri?

2018-03-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |En arbetsgivare bedrog mig och valde att inte betala ut lön för ett jobb som jag utförde. Summan avsedde cirka 2 000;- Händelsen är polisanmäld och jag undrar vad man kan lägga anspråk på om gällande skadestånd för sveda och värk.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen utgår skadestånd för sveda och värk enbart i de fall man har drabbats av personskada. Du kan sålunda inte få skadestånd för att arbetsgivaren begått bedrägeri.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad gäller ifall man bevittnar en person som drunknar utan att ingripa? Kan man bli skadeståndsskyldig??

2018-03-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Vad gäller ifall man bevittnar en person som drunknar utan att ingripa? Kan man bli skadeståndsskyldig??
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att svara oberoende på omständigheten att den drunknande personen dör och där personen överlever utan bestående skador. Observera att svaret på denna fråga är varierande beroende på vad en har för ställning gentemot den drunknande personen. Är det exempelvis en förälder som vittnar sitt barn drunkna har föräldern en garantställning som medför att denne har en skyldighet att ingripa för att rädda barnet. I mitt svar utgår jag från att personen inte har en sådan ställning. Exempel på sådana ställningar anges i 6 kapitlet 2§ och 6 kapitlet 3§ Föräldrabalken. Kan skadestånd utgå Eftersom drunknandet är en händelse som rör sig om ett brott mot liv och hälsa enligt 3 kapitlet Brottsbalken (BrB). I stadganden i 3 kapitlet BrB krävs det att personen ska orsaka den andres död. Alltså, om personen bara bevittnar och inte är i en garantställning kan den inte anses ha begått brott genom underlåtenhet Även enligt 2 kap 1§ Skadeståndslagen krävs att personen i fråga orsakar skadan. Om inte personen som bevittnar drunknandet är den som också orsakat att den andre drunknar kan varken skadestånd eller straffansvar bli aktuellt. Du kan alltså inte bli skadeståndsskyldig om du vittnar någon drunkna och inte ingriper förutsatt att du inte är i en garantställning och inte heller orsakat situationen.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Om inte är du välkommen att återkomma med en ny här. Vänligen,

Kan jag begära skadestånd och polisanmäla någon för skada på min katt, samt för att personen har behållit katten under flera månader utan att anmäla till polisen?

2018-02-26 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, min katt sprang från balkongen i april 2017, igår lämnades hon framför ett djursjukhus i en bur i kylen! Tack vare chipet kunde de se att hon är min.Katten haft stora problem med pälsen därför de var tvungna att raka henne på några ställen!Samt de har varit elaka med henne och gav inte henne något kärlek till henne under 11 månaders period. Så frågan är om jag hittar på vem det är kan jag polisanmäla honom och begära skadestånd för katten? + att han har inte anmält att han har hittat en katt och behållit henne inställt!Betalade 725kr på plats för behandlingar hon fick direkt!Mvh
Klara Sandrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med ett sammanfattande svar för att du ska få en snabb bild av hur det ligger till. Därefter kommer jag ge ett längre svar som går in mer i detalj på vilka regler som blir tillämpliga och hur bedömningarna görs. Sammanfattat svar:Det enkla svaret på din fråga är att: ja, ni kan polisanmäla händelsen eftersom personen som har tagit katten har haft skyldighet att anmäla upphittandet av katten till polisen. Personen kan dessutom eventuellt ha gjort sig skyldig till stöld, eller i varje fall egenmäktigt förfarande. En polisanmälan kan ni göra redan innan ni vet vem det är som har tagit katten. När det gäller skadestånd så kan ni troligen kräva personen eller personerna i fråga på skadestånd för de utlägg ni har haft för behandlingar av katten. Det vill säga de 725 kr ni betalade på plats och eventuellt ytterligare kostnader för andra behandlingar/medicin till följd av händelsen. Då måste det dock kunna visas att det är personernas agerande som har resulterat i skadorna på katten. Det är bra om ni kan föra skadeståndstalan i samband med ett åtal för brott istället för att föra enbart skadeståndstalan. Jag förklarar varför nedan. Längre svar:En katt är en sak i juridisk mening – handlar alltså om sakskadaEn katt anses vara en sak i juridisk mening. Skadan som orsakats på din katt är alltså att beteckna som en sakskada. Jag förstår det på din fråga som att de skador som ni behövde behandla katten för har orsakats av att personerna i fråga har lämnat katten ute i kylan och/eller av att de har behandlat henne illa. Detta kanske ni till och med kan bevisa med intyg från veterinären eller liknande? Om skadan är orsakad av personernas beteende och detta kan bevisas kan ni begära skadestånd för sakskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Skadeståndet omfattar de utlägg som ni haft för behandlingSkadestånd för sakskada ska i regel omfatta sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).För just katter blir det aktuellt att kräva ersättning för "reparationskostnad", det vill säga de behandlingar som ni har fått betala för katten till följd av skadan. Ni kan alltså kräva skadestånd för i alla fall de 725 kr ni har betalat för behandlingarna. Detta är också pengar som ni eventuellt kan få ut genom den ansvariga personens försäkringsbolag. Jag ser däremot ingen möjlighet att kräva skadestånd rent allmänt för att personerna i fråga inte har behandlat katten väl under tiden hon varit hos personerna i fråga. Det är såklart väldigt tråkigt att höra och jag hoppas att katten mår väl nu. Om ni är intresserade av att läsa mer om skadeståndets omfattning för skada på katter finns det ett annat Lawline-svar som behandlar detta lite mer utförligt här: http://lawline.se/answers/ersattning-p.g.a.-skada-pa-djur. Brott kan ha begåtts – fyndförseelse, olovligt förfogande, stöld, egenmäktigt förfarande Ett djur som är borttappat räknas som hittegods och faller under hittegodslagen. Det innebär att personerna som hittat din katt har haft en skyldighet att anmäla detta till polisen (1 § hittegodslagen). När det gäller katter så är det ju ganska ofta som de befinner sig utomhus utan att vara borttappade, vilket innebär att man kanske inte behöver anmäla till polisen så fort man ser en katt ute på gatan. En sak som är säker är i alla fall att det inte är okej att själv ta hand om en katt som man har hittat utan att först anmäla det till polisen. Mer information om upphittade djur finns här på polisens hemsida. Om man inte fullföljer sin anmälningsskyldighet enligt hittegodslagen kan man göra sig skyldig till brottet fyndförseelse (5 § hittegodslagen, 10 kap. 8 § brottsbalken). Om man dessutom struntar i att anmäla ett upphittande för att man har för avsikt att behålla saken, i det här fallet katten, kan man göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 8 §och 10 kap. 4 § brottsbalken). Andra brott som eventuellt kan bli aktuella i det här fallet är stöld om personerna i fråga har tagit katten med avsikt att göra den till sin (8 kap. 1 § brottsbalken), och egenmäktigt förfarande om personerna inte har haft denna avsikt men ändå har tagit katten och behållit den under ett antal månader (8 kap. 8 § brottsbalken). Som du förstår så kan ett antal brott bli aktuella. Även om katten nu är upphittad tycker jag därför att du ska polisanmäla händelsen (om du inte redan gjort det). Polisanmälan kan du göra genom att ringa 114 14, genom internet-anmälan eller genom att besöka närmaste polisstation. Mer information finns här på polisens hemsida. Mina råd 1. Polisanmäl händelsen! Det första du kan göra är att polisanmäla händelsen då det kan röra sig om brotten fyndförseelse, olovligt förfogande, stöld eller egenmäktigt förfarande. Det är inte säkert att detta leder till att de skyldiga blir åtalade, men det skadar inte att i alla fall anmäla.2. Om polisen hittar personerna som har tagit katten och åklagaren väljer att väcka åtal kan ni i samband med åtalet kräva personerna på skadestånd för de kostnader ni har haft för behandlingar av katten. Åklagaren driver alltså brotts-frågan och ni kan driva en skadeståndstalan jämte åklagarens åtal. Det är bra om det finns intyg från veterinären eller liknande som ni kan använda för att att bevisa vad som är orsaken till skadorna på katten.3. En annan möjlighet att kräva skadestånd för behandlingarna är genom att själva skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att bara pröva skadeståndsfrågan. Detta är dock inte något jag råder er till. Ansökningsavgiften för ett enskilt skadeståndsmål är 900 kr (se här), och eftersom kostnaderna för behandlingarna av katten bara har varit runt 700 kr så blir detta inte lönt för er. I så fall är det bättre att eventuellt undersöka möjligheten till ersättning från ditt eller de skyldiga personernas försäkringsbolag. Ytterligare frågor? Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att ställa en ny fråga. Du är även välkommen att höra av dig till Lawlines telefontjänst på nummer 08-533 300 04. Hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur ska jag göra för att min dotter ska få det utdömda skadeståndsbeloppet utbetalt från gärningspersonen?

2018-04-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min dotter har råkat ut för ett bott och gärningsmannen har blivit dömd i tingsrätten att betala skadestånd till henne. Gärningsmannen har inte betalt skadeståndet och ber mig "dra åt helvete" när jag frågat honom. Ska jag finna mig i det här? Vad ska jag göra? Lämna in en stämningsansökan till tingsrätten? kostar det något? Kontakta kronofogden? Vad kan dom göra? osv hjälp. ( min dotter var 11 år och blev nersprungen av en gärningsman i samband med ett gripande av honom. Hon gjorde sig illa och blev tilltuffsad psykiskt. Jag har svårt att acceptera och förklara för min dotter, som i dag är 14 år, varför den som struntar i sin dom om skadestånd ska komma undan med det). Vad ska jag göra?
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Först kommer jag att förklara hur det brukar gå till när en dom fallit som ger en person rätt till skadestånd från en gärningsperson. Sen kommer jag att ge ett råd om vad du kan göra nu.Hur det ska gå till efter att en domstol fastslagit en gärningspersons skadeståndsskyldighetEfter att en domstol fastslagit en gärningspersons skadeståndsskyldighet gentemot din dotter, är det inte i första hand en sådan sak som du själv måste kräva honom på. Att gärningspersonen har dömts att betala skadestånd innebär dock inte att skadeståndet automatiskt betalas ut. Domstolen skickar dock en kopia av domen till Kronofogden. Därefter hör Kronofogden av sig och frågar om det önskas hjälp med att få skadeståndet utbetalat. Om den som har rätt till skadestånd svarar ja kontrollerar Kronofogden gärningspersonens ekonomiska situation. Har denne tillgångar ser till Kronofogden till att den summa som ska betalas i skadestånd betalas till den som har rätt till skadestånd.Det som dock kan hända är att gärningspersonen har en dålig ekonomi och helt enkelt inte har betalningsförmåga.I andra hand, om gärningspersonen inte kan betala ut skadestånd, är tanken att den som har rätt till skadestånd istället ska försöka få ut ersättningsbeloppet genom sin försäkring istället. I tredje hand, om personen inte har någon försäkring som täcker denna typ av situation, kan denne istället ansöka om brottsskadeersättning. Regler om brottsskadeersättning hanteras i brottsskadelagen. Brottsskadeersättning blir aktuellt först när de två andra möjligheterna (skadestånd och försäkringsersättning) prövats utan framgång, 10 § brottsskadelagen. Det finns vissa beloppsgränser för hur mycket pengar som kan betalas ut genom brottsskadeersättning, 14 § brottsskadelagen. Anledningen till detta är att det är olika regler som gäller för hur skadestånd, försäkringsersättning och brottsskadeersättning bestäms. Du kan läsa mer om det här.Det är även något som Brottsoffermyndigheten kan förklara närmare om vad som gäller i just din dotters fall.Det finns även en tidsgräns som träder in efter 3 år efter att domen blev gällande, då det är för sent att ansöka om brottsskadeersättning. Denna gäller dock inte er eftersom din dotter fortfarande är under 21 år, så det ska inte vara något problem för er att ansöka om brottsskadeersättning, 15 § 2 st brottsskadelagen.Här och här finns mer information att läsa om möjligheterna. Sammanfattning och råd Jag rekommenderar att du först kontaktar Kronofogden för att se om de kan hjälpa dig kontrollera om gärningspersonen har tillgångar och i så fall se till att du får skadeståndsbeloppet utbetalt av honom. Det du gör är helt enkelt att ansöka om att skadeståndsdomen blir verkställd och det gör du här. Längst ner på sidan i länken står hur du på olika sätt kan kontakta Kronofogden om du skulle behöva hjälp. I andra hand rekommenderar jag att du kontaktar ert försäkringsbolag för att se om det går att få ut pengarna därigenom. I och med att det finns en dom finns också det dokumentet att visa upp för försäkringsbolaget som bevis. I tredje hand rekommenderar jag att du ansöker om brottsskadeersättning. Du hittar både instruktioner om hur du ska gå tillväga samt själva blanketten på den här sidan.Det är som sagt viktigt att du verkligen har försökt med de två ovannämnda möjligheterna först och inte hoppat över dem, då det är ett krav att man har försökt att utnyttja dem för att sen i sista hand vända sig till Brottsoffermyndigheten. Skulle detta alternativ bli aktuellt kan du alltid ringa och be dem om hjälp gällande att fylla i ansökningsblanketten om du är osäker på något gällande det.Tänk också på att det kan bli ett annat belopp utbetalt i försäkringsersättning eller brottsskadeersättning än vad som bestämts i skadeståndsdomen, detta då de olika ersättningarna omfattas av olika regler. Jag hoppas du känner att du fått hjälp, annars får du gärna ställa en ny fråga.Med vänlig hälsning,

Vad händer om man inte kan betala skadestånd?

2018-03-23 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit dömd till 120 timmars samhällstjänst för dom mot sexuellt ofredande. Jag ska dessutom betala ett skadestånd på drygt 30 000 kronor till de drabbade. Jag lever på bidrag från kommunen och vet inte hur jag ska betala detta. Vad händer om jag inte betalar? Och vart vänder jag mig för att få hjälp med detta? Kommer det att komma faktura eller hur funkar skadestånd?Tack på förhand
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter att domen vunnit laga kraft (tre veckor efter domslutet) skickas en kopia till kronofogden. Då frågar kronofogden den som ska få skadeståndet om han/hon vill ha hjälp att få betalt. Om skadelidande vill det fyller denne i en blankett och lämnar in den till kronofogden. Då skickas ett brev ut till den skadeståndsskyldige.Om den skadeståndskyldige inte betalar börjar kronofogden med att undersöka om denne har några tillgångar att betala skadeståndet med. Undersökningen görs för att hjälpa den skadeståndskyldige att bli skuldfri och för att hjälpa den skadelidande att få sitt skadestånd. Om den skadeståndskyldige har tillgångar kan det bli aktuellt att kronofogden utmäter dem.Om den skadeståndskyldige inte har några möjligheter att betala skadeståndet kan den som ska ha betalt vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. Han eller hon har också möjligheter att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Om detta händer blir den skadeståndskyldige istället skyldig dem pengar. Du har alltså ingen möjlighet att inte betala skadeståndet.Du kan läsa mer om detta på brottsoffermyndighets hemsida.Med vänliga hälsningar,

Storlek på skadeståndskrav från målsägande för dataintrång

2018-02-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit åtalad och fälld för ett dataintrång i en patientjournal. Har fått ett strafföreläggande och betalat mina böter och betalat en summa till brottsofferfonden. Nu får jag ett krav på skadestånd från målsägaren direkt via mail till mig. Ett krav på 15 000kr.Jag fick dagsböter på 10 000 kr samt 800 kr till fonden.Kommer skadeståndskrav direkt från målsägare till mig? Är det ett rimligt belopp som krävs?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att det enskilda anspråket, som målsäganden nu tagit kontakt angående, inte togs med i det strafföreläggande du ålagts. Är så fallet, kan målsäganden väcka talan om skadestånd, (13 kap. 1-2 § rättegångsbalken).Det är svårt för mig att uttala mig mer ingående i detta fall huruvida förutsättningarna är goda för en sådan talan att vinna bifall.För att sådan talan ska hanteras korrekt måste emellertid målsäganden skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Målet ska handläggas som ett tvistemål och om ni inte förliks, kommer det slutligen att avgöras av tingsrätten. Sedan rätten har prövat skadeståndsskyldigheten är det inte möjligt att väcka talan om skadestånd för samma skada igen (17 kap. 11 § 3 st. rättegångsbalken).I tidigare liknande fall har 5 000 – 10 000 SEK ansetts skäligt, se (https://www.brottsoffermyndigheten.se/aktuella-beslut-10-oktober-2011).Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Begäran om att betala ersättning för att laddat ner en film

2018-02-05 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej.För några dagar sedan fick jag ett brev ifrån en advokatbyrå.Dom har fått i uppdrag av en klient. Att jag har laddat hem en film. Dom vill att jag skall betala 8000 kr för detta.Annars kommer dom att driva detta vidare till Polis, Kronofogden och domstol.Hur skall jag göra.MVH
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så har du ännu inte blivit stämd utan brevet innehåller bara ett förläggande om att betala ersättning för den påstådda skadan deras klient anser att du orsakat. Det innebär att de förväntar sig att du ska svara tillbaka med din åsikt i sak innan de väljer att driva detta ärende vidare. Är det så att du förnekar detta så ska du lämna ett svaromål med dina synpunkter. Efter det får nämnda advokatbyrå avgöra om de ska gå vidare med en stämningsansökan hos domstol. Jag kan inte exakt ge svar på hur detta kommer sluta eftersom jag inte har detaljerad information, men nedladdning för privat bruk kan under vissa omständigheter vara (okej) ett undantag från inskränkt upphovsrätt. Ordet "privat bruk" tolkas väldigt restriktivt. Mitt råd till dig är att ta kontakt med en av våra jurister för att se närmare in i ärendet så du får korrekt information och vägledning. Klicka "här" så kommer du i kontakt med Lawlines jurister.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp och du är välkommen att ställa mer frågorMed vänliga hälsningar