Vad gäller ifall man bevittnar en person som drunknar utan att ingripa? Kan man bli skadeståndsskyldig??

FRÅGA
Hej. Vad gäller ifall man bevittnar en person som drunknar utan att ingripa? Kan man bli skadeståndsskyldig??
SVAR

Hej och stort tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att svara oberoende på omständigheten att den drunknande personen dör och där personen överlever utan bestående skador.

Observera att svaret på denna fråga är varierande beroende på vad en har för ställning gentemot den drunknande personen. Är det exempelvis en förälder som vittnar sitt barn drunkna har föräldern en garantställning som medför att denne har en skyldighet att ingripa för att rädda barnet. I mitt svar utgår jag från att personen inte har en sådan ställning. Exempel på sådana ställningar anges i 6 kapitlet 2§ och 6 kapitlet 3§ Föräldrabalken.

Kan skadestånd utgå

Eftersom drunknandet är en händelse som rör sig om ett brott mot liv och hälsa enligt 3 kapitlet Brottsbalken (BrB). I stadganden i 3 kapitlet BrB krävs det att personen ska orsaka den andres död. Alltså, om personen bara bevittnar och inte är i en garantställning kan den inte anses ha begått brott genom underlåtenhet

Även enligt 2 kap 1§ Skadeståndslagen krävs att personen i fråga orsakar skadan. Om inte personen som bevittnar drunknandet är den som också orsakat att den andre drunknar kan varken skadestånd eller straffansvar bli aktuellt.

Du kan alltså inte bli skadeståndsskyldig om du vittnar någon drunkna och inte ingriper förutsatt att du inte är i en garantställning och inte heller orsakat situationen.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Om inte är du välkommen att återkomma med en ny här.

Vänligen,

Jessica Khoo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?