Kan jag kräva skolan att ersätta den stulna jackan?

FRÅGA
Stöld av jacka från anvisad plats i skolans bamba, barnen får ej ta med ytterplagg in i matsalen.Kan jag kräva dem på ersättning? Hur gör jag det isåfall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ersättning genom depositionsansvar? – troligtvis inte

Depositionsavtal är vanligt förekommande avtal som innebär att någon åtar sig att förvara någon sak för någon annan persons räkning. Ett vanligt exempel är garderober på restauranger och nattklubbar som förvarar ens jacka och väska mot viss ersättning (12 kap. 2 § Handelsbalken). Ersättning är inte nödvändigt för att depositionsavtal ska anses ha ingåtts. Det behöver dock vara möjligt att fastställa att det ingåtts ett avtal mellan parterna. Den som hävdar att ett avtal ingåtts bär även bevisbördan för detta.

Det har i praxis visat sig svårt att bevisa att depositionsavtal ingåtts och det kan vara svårt att bevisa att skolan åtagit sig en avtalsförbindelse genom att be elever hänga av sig jackan utanför matsalen.

Ersättningsmöjlighet på grund av brott – svårt!

Det finns en annan möjlighet för utomobligatoriska omständigheter, d.v.s. där det inte ingåtts någon form av avtal. Om det går att bevisa att skolan genom underlåtenhet att bevaka jackan och vårdslöst agerat för att orsaka stölden och din skada så kan ersättning vara aktuellt. Däremot måste det gå att bevisa att det är vårdslöst av skolan och att skadan är förutsägbar om skolan brister i sin uppsyn över jackan. (2 kap. 2 § Skadeståndslagen)

Mitt råd till dig

Jag förstår problematiken med att följa skolans regler och då riskera att få sin egendom stulen, och i ditt fall faktiskt få det, utan att kunna göra skolan ansvarig. Min bedömning är dessvärre att det är väldigt svårt att få framgång i en skadeståndstalan (som det heter när man kräver ersättning för en sakskada). Detta behöver inte innebära att du bara ska finna dig i situationen, man kan alltid förlikas (komma överens). Jag råder dig att kontakta skolan, ifrågasätt varför de anser att de kan begära att eleverna lämnar ifrån sig egendom utan att ta ansvar för den. Når du inte framgång anser jag att du ska stå på dig och föreslå att de kan ersätta halva jackans värde och så står du för halva. Därefter bedömer jag tyvärr att det inte finns mer att göra då skolan endast har ett ansvar för skador om de är orsakade av personalen, eller där gärningsmannen är en annan elev och det skett under personalens bristande uppsyn. Jag tolkar din fråga som att det är okänt vem som stulit jackan, vilket gör denna vinkeln svårtillämpad. Möter du ingen framgång med ditt ersättningskrav hade jag personligen sagt att mitt barn numera kommer ta med sin jacka in i matsalen om ni inte erbjuder låsta skåp, eller tar ansvar för om den försvinner. På så sätt kan du möjligtvis då till ett depositionsansvar till framtida situationer. Tyvärr kan jag inte råda dig till mer, lagen är snävare än önskat ibland.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97596)