Kan jag begära skadestånd och polisanmäla någon för skada på min katt, samt för att personen har behållit katten under flera månader utan att anmäla till polisen?

FRÅGA
Hej, min katt sprang från balkongen i april 2017, igår lämnades hon framför ett djursjukhus i en bur i kylen! Tack vare chipet kunde de se att hon är min.Katten haft stora problem med pälsen därför de var tvungna att raka henne på några ställen!Samt de har varit elaka med henne och gav inte henne något kärlek till henne under 11 månaders period. Så frågan är om jag hittar på vem det är kan jag polisanmäla honom och begära skadestånd för katten? + att han har inte anmält att han har hittat en katt och behållit henne inställt!Betalade 725kr på plats för behandlingar hon fick direkt!Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med ett sammanfattande svar för att du ska få en snabb bild av hur det ligger till. Därefter kommer jag ge ett längre svar som går in mer i detalj på vilka regler som blir tillämpliga och hur bedömningarna görs.

Sammanfattat svar:

Det enkla svaret på din fråga är att: ja, ni kan polisanmäla händelsen eftersom personen som har tagit katten har haft skyldighet att anmäla upphittandet av katten till polisen. Personen kan dessutom eventuellt ha gjort sig skyldig till stöld, eller i varje fall egenmäktigt förfarande. En polisanmälan kan ni göra redan innan ni vet vem det är som har tagit katten.

När det gäller skadestånd så kan ni troligen kräva personen eller personerna i fråga på skadestånd för de utlägg ni har haft för behandlingar av katten. Det vill säga de 725 kr ni betalade på plats och eventuellt ytterligare kostnader för andra behandlingar/medicin till följd av händelsen. Då måste det dock kunna visas att det är personernas agerande som har resulterat i skadorna på katten. Det är bra om ni kan föra skadeståndstalan i samband med ett åtal för brott istället för att föra enbart skadeståndstalan. Jag förklarar varför nedan.

Längre svar:

En katt är en sak i juridisk mening – handlar alltså om sakskada

En katt anses vara en sak i juridisk mening. Skadan som orsakats på din katt är alltså att beteckna som en sakskada.

Jag förstår det på din fråga som att de skador som ni behövde behandla katten för har orsakats av att personerna i fråga har lämnat katten ute i kylan och/eller av att de har behandlat henne illa. Detta kanske ni till och med kan bevisa med intyg från veterinären eller liknande? Om skadan är orsakad av personernas beteende och detta kan bevisas kan ni begära skadestånd för sakskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

Skadeståndet omfattar de utlägg som ni haft för behandling

Skadestånd för sakskada ska i regel omfatta sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).

För just katter blir det aktuellt att kräva ersättning för "reparationskostnad", det vill säga de behandlingar som ni har fått betala för katten till följd av skadan. Ni kan alltså kräva skadestånd för i alla fall de 725 kr ni har betalat för behandlingarna. Detta är också pengar som ni eventuellt kan få ut genom den ansvariga personens försäkringsbolag.

Jag ser däremot ingen möjlighet att kräva skadestånd rent allmänt för att personerna i fråga inte har behandlat katten väl under tiden hon varit hos personerna i fråga. Det är såklart väldigt tråkigt att höra och jag hoppas att katten mår väl nu.

Om ni är intresserade av att läsa mer om skadeståndets omfattning för skada på katter finns det ett annat Lawline-svar som behandlar detta lite mer utförligt här: http://lawline.se/answers/ersattning-p.g.a.-skada-pa-djur.

Brott kan ha begåtts – fyndförseelse, olovligt förfogande, stöld, egenmäktigt förfarande

Ett djur som är borttappat räknas som hittegods och faller under hittegodslagen. Det innebär att personerna som hittat din katt har haft en skyldighet att anmäla detta till polisen (1 § hittegodslagen).

När det gäller katter så är det ju ganska ofta som de befinner sig utomhus utan att vara borttappade, vilket innebär att man kanske inte behöver anmäla till polisen så fort man ser en katt ute på gatan. En sak som är säker är i alla fall att det inte är okej att själv ta hand om en katt som man har hittat utan att först anmäla det till polisen. Mer information om upphittade djur finns här på polisens hemsida.

Om man inte fullföljer sin anmälningsskyldighet enligt hittegodslagen kan man göra sig skyldig till brottet fyndförseelse (5 § hittegodslagen, 10 kap. 8 § brottsbalken). Om man dessutom struntar i att anmäla ett upphittande för att man har för avsikt att behålla saken, i det här fallet katten, kan man göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 8 §och 10 kap. 4 § brottsbalken).

Andra brott som eventuellt kan bli aktuella i det här fallet är stöld om personerna i fråga har tagit katten med avsikt att göra den till sin (8 kap. 1 § brottsbalken), och egenmäktigt förfarande om personerna inte har haft denna avsikt men ändå har tagit katten och behållit den under ett antal månader (8 kap. 8 § brottsbalken).

Som du förstår så kan ett antal brott bli aktuella. Även om katten nu är upphittad tycker jag därför att du ska polisanmäla händelsen (om du inte redan gjort det). Polisanmälan kan du göra genom att ringa 114 14, genom internet-anmälan eller genom att besöka närmaste polisstation. Mer information finns här på polisens hemsida.

Mina råd

1. Polisanmäl händelsen! Det första du kan göra är att polisanmäla händelsen då det kan röra sig om brotten fyndförseelse, olovligt förfogande, stöld eller egenmäktigt förfarande. Det är inte säkert att detta leder till att de skyldiga blir åtalade, men det skadar inte att i alla fall anmäla.

2. Om polisen hittar personerna som har tagit katten och åklagaren väljer att väcka åtal kan ni i samband med åtalet kräva personerna på skadestånd för de kostnader ni har haft för behandlingar av katten. Åklagaren driver alltså brotts-frågan och ni kan driva en skadeståndstalan jämte åklagarens åtal. Det är bra om det finns intyg från veterinären eller liknande som ni kan använda för att att bevisa vad som är orsaken till skadorna på katten.

3. En annan möjlighet att kräva skadestånd för behandlingarna är genom att själva skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att bara pröva skadeståndsfrågan. Detta är dock inte något jag råder er till. Ansökningsavgiften för ett enskilt skadeståndsmål är 900 kr (se här), och eftersom kostnaderna för behandlingarna av katten bara har varit runt 700 kr så blir detta inte lönt för er. I så fall är det bättre att eventuellt undersöka möjligheten till ersättning från ditt eller de skyldiga personernas försäkringsbolag.

Ytterligare frågor?

Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att ställa en ny fråga. Du är även välkommen att höra av dig till Lawlines telefontjänst på nummer 08-533 300 04.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?