Storlek på skadeståndskrav från målsägande för dataintrång

FRÅGA
Jag har blivit åtalad och fälld för ett dataintrång i en patientjournal. Har fått ett strafföreläggande och betalat mina böter och betalat en summa till brottsofferfonden. Nu får jag ett krav på skadestånd från målsägaren direkt via mail till mig. Ett krav på 15 000kr.Jag fick dagsböter på 10 000 kr samt 800 kr till fonden.Kommer skadeståndskrav direkt från målsägare till mig? Är det ett rimligt belopp som krävs?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att det enskilda anspråket, som målsäganden nu tagit kontakt angående, inte togs med i det strafföreläggande du ålagts. Är så fallet, kan målsäganden väcka talan om skadestånd, (13 kap. 1-2 § rättegångsbalken).

Det är svårt för mig att uttala mig mer ingående i detta fall huruvida förutsättningarna är goda för en sådan talan att vinna bifall.

För att sådan talan ska hanteras korrekt måste emellertid målsäganden skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Målet ska handläggas som ett tvistemål och om ni inte förliks, kommer det slutligen att avgöras av tingsrätten. Sedan rätten har prövat skadeståndsskyldigheten är det inte möjligt att väcka talan om skadestånd för samma skada igen (17 kap. 11 § 3 st. rättegångsbalken).

I tidigare liknande fall har 5 000 – 10 000 SEK ansetts skäligt, se (https://www.brottsoffermyndigheten.se/aktuella-beslut-10-oktober-2011).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (201)
2021-12-27 Vad uppgår kränkningsersättningen till vid olaga hot?
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott

Alla besvarade frågor (98481)