Hur lång är handläggningstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?

2019-07-16 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har sökt om skadestånd på jk varit frihetsberövad i 3 dagar sökte och skickade in lappen för 1 månad sen men inte fått något svar ännu varför
Sanna Warnemyr |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FrihetsberövandelagenOm du varit frihetsberövad och blivit friad från gärningen som du var misstänkt för har du i regel rätt till ersättning av staten. Detta regleras i frihetsberövandelagen. Handläggningstiden är cirka sex månaderEnligt Justitiekanslerns hemsida är den normala handläggningstiden cirka sex månader efter att ansökan gjorts. Efter att beslutet meddelats tar det cirka tio arbetsdagar innan pengarna betalas ut om ansökan godkänns.Allmänna krav för rätt till ersättningDet finns vissa grundläggande förutsättningar för att du ska ha rätt till ersättning. Du ska ha varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad och förundersökningen ska ha avslutats eller frikännande dom meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg (2 § frihetsberövandelagen). Det är dessutom endast vissa typer av skador som du kan få ersättning för (7 § frihetsberövandelagen). För andra typer av skador eller skador som inte beror på frihetsberövandet kan man ha rätt till ersättning enligt annan lag, exempelvis skadeståndslagen. Om du får avslag på din ansökan är det alltså möjligt att du har rätt till ersättning grundat på bestämmelser i andra lagar än frihetsberövandelagen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan tjuven tvingas ersätta skadorna hen orsakat?

2019-07-04 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min motorcykel blev stulen och polisen tog tjuven efter att han kört sönder den, jag har fått tillbaka motorcykeln men den är helt förstörd, jag har ingen försäkring, (förutom trafik). Kan tjuven bli dömd att ersätta mig för skadorna ?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan rikta ersättningsanspråk mot gärningspersonen för skadorna han orsakat på din egendom. I första hand bör du rikta ersättningsanspråket direkt mot gärningspersonen. Var noga med att specificera era personuppgifter och varför gärningspersonen är skyldig att ersätta er pengar. Specificera även vilken summa ni kräver gärningspersonen på och hur ni kommit fram till den summan. Man kan även vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Då meddelar Kronofogden ert ersättningsanspråk till gärningspersonen och denne kan medge eller bestrida. Om gärningspersonen bestrider kan man ta ärendet till domstol. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag få skadestånd av polisen för att de orsakat glasskada på min bil?

2019-06-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag fick en glasskada på bilen när jag blev omkörd av en polisbil under utryckning. Kan jag begära ersättning av polisen?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Självklart kan du ansöka om skadestånd från polisen om dem har orsakat glasskadan på din bil. På polisens hemsida finns det blankett som du kan fylla antingen digitalt eller fysiskt, se https://polisen.se/utsatt-for-brott/ersattning-och-skadestand/. Du bör framförallt ha med dessa punkter i ditt skadeståndsanspråk: För att du ska ha rätt till ersättning ska du kunna visa att skadan orsakats av polisen.Du ska utförligt kunna beskriva vad som har orsakat skadan och precisera det ersättningsbelopp du begär. Du ska i möjligaste mån styrka det begärda beloppet, till exempel genom att bifoga kvitton. Det är svårt att bevisa att det är polisen som orsakat din glasskada, men det är något polismyndigheten får ta hänsyn helt enkelt då man aldrig kan bevisa sådana skador. Glöm inte att skicka bild på glasskadan. Angående sista punkten kan du fråga några verkstäder hur mycket det kan kosta att fixa glasskadan för att få ett cirkapris att kunna begära från polisen.Jag önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Jag har skadat armen när jag halkade på rullgrus, hur går jag vidare?

2019-05-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej För 2 veckor sedan gick jag av min cykel vid en väg, för att längre fram håller dom på att göra ordning vägen vid hela kvarteret i stan, det är lastbilar och grävmaskiner överallt på denna väg. Nu var det här på kvällen och ingen jobbade på vägen, vad jag inte såg var att det var rullgrus på vägen jag halkade till och for med fötterna under cykeln och ramlade om kull fick en fraktur på vänster arm och är sjukskriven, har varit in på Sjukhuset flera ggr och lagt ut mycket pengar på sjuktransporter och förlorad arbetstid vet i dagens läge inte hur länge jag blir hemma från mitt arbete och vilka men jag får av skadan, på något sätt känner jag att det är kommunens fel som inte kan sopa upp och hålla rent på vägen. Jag vore tacksam om ni kunde tala om hur jag går till väga med det här ärende.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du vill ha ekonomisk ersättning för sjukvårdskostnader och förlorad arbetstid som du haft till följd av din olycka. FörsäkringsersättningOm du har en olycksfallsförsäkring skulle jag råda dig att först vända dig till ditt försäkringsbolag för ersättning för sjukvårdskostnaderna. Eftersom du har råkat ut för en plötslig och oförutsedd händelse som lett till kroppsskada kan olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för vissa kostnader du har lidit på grund av olyckan. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se vad som gäller för din försäkring. Sjuklön, sjukpenningFör ersättning för förlorad arbetstid har du rätt till sjuklön från din arbetsgivare. Om du behöver vara hemma i mer än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer då om du har rätt till sjukpenning som kan ersätta en del av dina inkomstförluster.SkadeståndOm ersättning ur försäkringen eller sjukpenning från Försäkringskassan endast täcker en del av dina kostnader är skadestånd ett alternativ. Du kan dock inte få dubbel ersättning, skadeståndet får endast täcka de kostnader du inte har fått ersatt från försäkringen eller Försäkringskassan. För att du ska få skadestånd krävs dock att kommunen anses ha varit vårdslösa genom att inte sopat rent gatan, och på grund av det orsakat din olycka (SkL 2 kap. 1 §). Det är domstolen som gör en bedömning om kommunen har varit vårdslös eller inte, och om du har rätt till skadestånd. Om du vill begära skadestånd skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten. Dock vill jag upplysa om att det läggs till en ansökningsavgift om du ansöker om stämning. Du kan också behöva betala kommunens kostnader för rättegången om domstolen bedömer att du inte har rätt till skadestånd. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur länge får man vänta på ersättning vid oskyldigt frihetsberövande?

2019-07-09 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hur länge får man vänta på ersättning vid oskyldigt frihetsberövande?
Sanna Warnemyr |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frihetsberövandelagen reglerar frågan om ersättningEnligt frihetsberövandelagen har den som varit frihetsberövad utan att sedan bli dömd för gärningen i regel rätt till ersättning av staten. Jag utgår från att det är en sådan situation du syftar på och undrar mer över.Handläggningstiden är cirka sex månaderDen frihetsberövade behöver själv ansöka om ersättning hos Justitiekanslern. Justitiekanslern har i uppgift att se över de svenska myndigheterna och deras tjänstemän. Har ansökan inte gjorts är detta alltså det första steget att ta. Enligt Justitiekanslerns hemsida är den normala handläggningstiden cirka sex månader. Efter att beslutet meddelats tar det cirka tio arbetsdagar innan pengarna betalas ut.Allmänna förutsättningar för rätt till ersättningDet finns vissa grundläggande krav för att den frihetsberövade personen ska ha rätt till ersättning. Till att börja med ska personen varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller blivit häktad. För att ansökan ska vara giltig ska även förundersökningen avslutats eller frikännande dom meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg (2 § frihetsberövandelagen). Man kan dessutom bara få ersättning för vissa typer av skador och skadan ska vara en direkt följd av frihetsberövandet (7 § frihetsberövandelagen). För andra typer av skador eller skador som inte beror på frihetsberövandet kan man ha rätt till ersättning enligt annan lag, exempelvis skadeståndslagen. Frihetsberövandelagen innehåller även vidare bestämmelser om rätt till ersättning och ersättningens omfattning. Justitiekanslerns hemsida har en del information om detta.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Rätt till ersättning för frihetsberövande

2019-06-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej har en fråga blev anhållen av polisen den 18 april och blev sedan häktad den 21 april . Jag släpptes fri 13 Maj , har jag rätt till ersätting och hur mycket isåfall . Jag hade även fått ett nytt jobb som jag skulle börja på 22 april har jag rätt till ersätting där med då jag inte fick vara kvar pga att jag blev anhållen och hade ingen möjlighet att kontakta jobbet , hur mycket har jag rätt till att få ungefär ?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har varit frihetsberövad, det vill säga anhållen eller häktad, utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Du som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att t.ex. bedöma skadans storlek.Allmänna förutsättningar för att ha rätt till ersättningOm du har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad kan du ansöka om ersättning hos Justitiekanslern när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts, eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg, detta enligt 2 § frihetsberövandelagen (här).Här kan du ansöka om ersättning. Det finns även en checklista för vad du ska ta med, den finner du här.Vad täcker ersättningen?Enligt 7 § frihetsberövandelagen (här) ska ersättningen täcka utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande.UtgifterDe utgifter som täcks av ersättningen tar i första hand sikte på de resor som gjorts till och från anstalten. Det gäller exempelvis kostnad för resa från häktet till bostaden. Kostnader som du har haft för t.ex. ­hyra, telefon m.m. ersätts dock inte enligt denna lag. Även avseende utgifter är det du som måste ge in den utredning som krävs för att styrka anspråket, t.ex. kvitton.Förlorad arbetsinkomst och intrång i näringsverksamhetHär måste du visa att du lidit ekonomisk skada till följd av häktningen. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i princip endast för de dagar som frihetsberövandet pågått. Med arbetsförtjänst avses t.ex. arbetsinkomst, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och utbildningsbidrag. Det är återigen du som sökande som ska visa att du gått miste om inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in utredning som styrker dina uppgifter. Utredningen kan bestå av intyg eller liknande från arbetsgivaren, a-kassan etc.LidandeMed lidande avses bl.a. de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande får antas innebära. Ersättningens storlek för lidande bestäms med utgångspunkt i hur länge frihetsberövandet har varat. Därför behöver du inte ge in någon särskild utredning för att få ersättning för lidande. I praxis har ersättning för lidande bestämts till ca 1000 kr / dygn.Vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning. Det gäller främst om misstankarna har avsett ett särskilt allvarligt brott. Förhöjd ersättning utgår också till ungdomar i åldern 15 – 18 år. Sådana omständigheter tar Justitiekanslern hänsyn till självmant. Eftersom jag saknar ytterligare information om din frihetsberövning kan jag tyvärr inte ta ställning till om detta aktualiseras.Sammanfattning Jag råder dig att lämna in en ansökan om ersättning till Justitiekanslern (här) och utforma denna med hjälp av checklistan.Det är viktigt att betona att du endast kan få ersättning för skador som är direkta följder av själva häktningen. Det innebär att du inte kan få ersättning för skador som du fått på grund av själva brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Lycka till!Vänligen,

Vad jag kan begära i ersättning

2019-05-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag blev påkörd bakifrån och motparten blev dömd för vårdslöshet . Ni vill polise veta vad jag begär i ersättning för kroppsskada. Jag fick wishplashsskada ( medicinsk invalitet) hur mycket kan man begära?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina krav (yrkanden) kommer polisen att skicka vidare till åklagaren. Åklagaren är skyldig att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen.Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i skadeståndslagen (SkL).Vad du kan få för ersättningDu har drabbats av en personskada då du fått en whiplashskada och enligt regel har du rätt till ersättning för följande saker: 1.Kostnader för sjukvård och andra liknande kostnader som du haft, 2.Inkomstförlust som du kan ha drabbats av. Har du inte kunnat arbeta på grund av Whiplashskadan så kan detta ersättas, 3.Ersättning på grund av psykiskt och fysiskt lidande (sveda och värk) eller skador som är bestående, exempelvis ärr eller en kronisk nackskada. Just den formen av ersättning som skrivits i tredje punkten är svårare att räkna ut eftersom det rör sig om en ideell skada. Det är en form av ersättning för att det har gjort ont eller att du haft bestående effekter av personskadan. Till skillnad från punkt 1 och 2 är det alltså svårt att ge ett exakt prisbasbelopp här.Trafikskadenämnden har skapat tabeller för ideella skadorna och domstolen följer i huvudsak dessa. Ersättning för sveda och värk hittar du här.Sammanfattningsvis kan du alltså få ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlust, dessa är enkla att räkna ut. Det är däremot svårare att bestämma en exakt summa för de ideella skadorna, här har du de olika tabellerna från trafikskadenämnden till hjälp (förutsatt att du fått en bestående skada av whiplashen).Om du är osäker på viket belopp du ska kräva räcker det med att säga att du har anspråk på skadestånd. Du kan sedan återkomma med vilket belopp du begär efter att du har diskuterat frågan med åklagaren. Det måste göras innan rättegången.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur skriver jag en stämningsansökan och måste jag anlita ett ombud?

2019-05-23 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag skrev en fråga (se här: https://lawline.se/answers/skadestandsansvar-for-att-ha-tappat-hund) men efter jag varit i kontakt med juristfirmor får jag ingen hjälp och inget utförligt svar på varför de inte kan hjälpa mig, varför jag vänder mig till er igen. Jag undrar hur jag ska gå tillväga. Hur gör man en stämningsansökan till exempel? Behöver man i sådana fall ha med ett ombud, vad är det vi i sådana fall behöver bevisa?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett tvistemål som ditt består av två parter; kärande (du) och svarande (din motpart). I stämningsansökan ska du ange först och främst vad du yrkar. Ett yrkande kan vara t.ex. "Käranden yrkar att domstolen förpliktigar Svaranden att till Käranden utge x kr.". Grunden förklarar varför du rättsligt sett har rätt till det som yrkas. Det bör även anges sakomständigheter, vilket är sådant som du anser att har inträffat och kan bestå i en beskrivning av händelseförloppet. Till stämningsansökan bör du även bifoga bevisning som styrker dina påståenden. Bevisningen kan vara såväl muntlig (t.ex. vittnen) som skriftlig (fotografier, utlåtanden, fakturor för att styrka kostnader m.m.). Utgångspunkten är att det är den som påstår något som har bevisbördan för det. Det innebär att om du påstår att din motpart skadat hunden och att det skett av oaktsamhet måste du dels visa att hunden skadats, dels att det skett av oaktsamhet.För en förenklad form av stämningsansökan kan du ladda hem en ansökan via Sveriges domstolars hemsida. Det kan dock vara svårt att skriva en stämningsansökan korrekt själv. Du är inte tvungen att ha ett ombud, det kan däremot vara en god idé att ha det om du inte är juridiskt bevandrad.Om du vill ha hjälp av en jurist på Lawlines juristbyrå som skriver stämningsansökan och företräder dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.Med vänliga hälsningar,