När kan du kräva skadestånd från en fastighetsägare?

FRÅGA
Hej halkade i en kunds källartrappa som han ej hade halkbekämpat , det enda kunden sa var ojsan kanske skulle ha sandat trappan , Har skadat höger bicepsfäste i axeln slog i armbågen , höger hand som är jättesvullen ,slog upp en whiplash skada och slog en lite kartong med reservdelar utan för höger öga och okben och en blåtira på köpte Kan jag kräva skadestånd för skadan ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du vill ha reda på under vilka omständigheter du kan kräva skadestånd från en fastighetsägare.

De aktuella lagarna är Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) samt Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:929).

Fastighetsägarens ansvar och vårdslöshet samt bevisbördans placering.

Fastighetsägare har en skyldighet att sanda marken, som denne ansvarar för, när det är halt. Entréer till fastigheten omfattas av denna skyldighet (2 § 2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). För att du ska kunna kräva skadestånd av kunden krävs att denne har ansvaret för att sanda den trappa som du halkat i samtidigt som personen inte uppfyllt sin underhållningsskyldighet (2 kap 1 § SkL).

Det är du som har bevisbördan för att fastighetsägaren varit vårdslös i sitt agerande. Du måste alltså kunna bevisa att anledningen till att du halkat berott på att fastighetsägaren inte sandat trappan.

Vad omfattar skadeståndet?

Du har rätt att kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförluster, för sveda och värk eller för skador av bestående art samt för eventuella olägenheter till följd av skadan (5 kap 1 § SkL). Sveda och värk innefattar både fysiskt och psykiskt lidande. Det ska vara fråga om en övergående smärta eller lidande. Lyte och men avser skador av en mer bestående art. Exempel på en sådan skada kan vara ärr (vilken kvarstår efter en behandling).

Sammanfattningsvis

Du har rätt att kräva ersättning för dina skador om du kan bevisa att kunden orsakat dem genom att inte uppfylla skyldigheten att underhålla fastigheten ( i detta fall genom att inte sanda sin hala källartrappa). Fastighetsägaren kan inte anses vara vårdslös om du exempelvis halkat tidigt på morgonen. Man kan generellt inte förvänta sig att ägaren ska ha hunnit sanda marken vid den tiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (216)
2021-06-09 Kan man ansöka om stämning för reparationskostnader vid trafikbrott?
2021-06-04 Banken har visat fel fonddata i bankappen, vad kan jag göra?
2021-05-31 Kräva skadestånd
2021-02-28 Skadestånd vid åtalsunderlåtelse

Alla besvarade frågor (93124)