Hur får man skadestånd när gärningspersonen är under 15 år?

FRÅGA
Hej. Min 12-åriga dotter försökte avstyra ett bråk i skolan. Hon blev då själv slagen. Först får hon en hård smäll över ansiktet av en pojke därefter puttar en annan pojke henne med kraft så att hon faller ner på marken. När hon ligger ner får hon sparkar på benen och sparkar i huvudet av samma pojke som gett henne en smäll när hon stod upp vilket resulterar i ett igensvullet öga yrsel och illamående. Vi uppsökte läkare som tog bilder och undersökte henne. Hjärnskakning och igensvullet öga men inga allvarliga skador som tur är. Det känns som att detta kunde gått illa. Min dotter mår väldigt dåligt psykiskt efter denna händelse. Min undran är vad klassas denna misshandeln som? Hur mycket kan man begära i skadestånd för denna råa handling och hur går man tillväga? Pojkarna är 12 år gamla.
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag beklaga att detta har hänt din dotter när hon försökt avbryta ett bråk. Modigt av henne att försöka! Jag ska försöka förklara hur hennes möjligheter till skadestånd ser ut och hur ni kan gå tillväga efter detta.

"Vad klassas denna misshandeln som?"

Om man tillfogar annan kroppsskada eller smärta, kan man dömas för misshandel, till fängelse högst två år. Ett slag med knuten näve brukar bedömas som misshandel av normalgraden. Om man exempelvis slår med öppen hand, kan det bedömas som ringa misshandel istället, och då är straffet böter eller fängelse högst sex månader (3 kap. 5§ brottsbalken). Om gärningen var livsfarlig eller om man har fått svåra kroppsskador, eller gärningspersonen visat särskild hänsynslöshet eller råhet, kan man istället dömas för grov misshandel. Straffet är då fängelse 1,5-6 år (3 kap. 6§ första stycket brottsbalken). Att gärningen varit livsfarlig förutsätter oftast att den utövats med ett livsfarligt vapen, ex. pistol eller en kniv. Att man tillfogats svår kroppsskada innebär oftast att man förlorat någon kroppsfunktion, ex. tal, syn eller hörsel. Att en gärning är särskild hänsynslös eller rå, kan innebära att misshandeln varit oprovocerad, långvarig eller riktat sig mot en skyddslös person utifrån offrets möjlighet att försvara sig eller om offret misshandlats av flera personer.

Gärningen du beskriver skulle anses vara en misshandel. Det finns även utrymme för att det skulle anses vara en grov misshandel, utifrån förutsättningen om hänsynslöshet och råhet, då flera personer har begått misshandeln och hon har legat ner, och haft svårt att försvara sig. Men det är en bedömning är upp till polis och åklagare.

Men då gärningspersonerna här är under 15 år, är de inte straffmyndiga och kan därför inte åtalas för gärningen.

"Hur mycket kan man begära i skadestånd och hur får man tillväga?"

Det finns huvudsakligen två vägar ni kan gå för att kunna få ersättning. Ni bör dessutom kontrollera med era försäkringsbolag, ibland finns det någon typ av ersättning man kan få vid sådana händelser via en hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring. Annars gäller huvudsakligen brottsskadeersättning via Brottsoffermyndigheten, eller skadestånd från gärningspersonernas föräldrar i en tvistemålsrättegång.

Att gärningen begåtts av underåriga gärningspersoner innebär att åklagaren inte kan väcka åtal och därför kan det inte bli en vanlig rättegång. Det finns dock utrymme för polisen att inleda en utredning ändå om det finns ett år i straffskalan, även när gärningspersonerna är 12 år (31§ första stycket, lag med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare). Polisen kan också besluta att inleda utredning om det av andra skäl är av särskild betydelse för ett allmänt eller enskilt intresse. Detta är främst om det finns ett målsägande, så denne ska kunna få skadestånd eller brottsskadeersättning. Åklagaren kan då även besluta om att väcka en så kallad bevistalan i domstol för att pröva skuldfråga, utan att ett straff döms ut. Det är dock ganska ovanligt och sker oftast i fall där det är väldigt grova brott, så som våldtäkt eller mord.

Polisens utredning, oavsett om den leder till talan i domstol, kan då användas som underlag för Brottsoffermyndighetens utredning om ersättning, och även som underlag vid en tvistemålsrättegång om skadestånd mot föräldrarna.

Det första sättet att få ersättning är via Brottsoffermyndigheten och få brottsskadeersättning. Att gärningspersonerna är under 15 år är inget hinder för att få brottsskadeersättning, det räcker att gärningen är anmäld till polisen för att Brottsoffermyndigheten ska ta upp utredningen. Offret kan ha rätt till brottsskadeersättning även om utredningen hos polisen läggs ned. Det är främst personskador (kostnader för sjukhusvistelser och liknande) och kränkning som ersätts. Denna ansökan kan ni göra via Brottsoffermyndigheten här, men glöm inte att polisanmäla gärningen först! Ni kan få mer information om denna process på Brottsoffermyndighetens hemsida.

I andra fall kan ni stämma föräldrarna till gärningspersonerna, i ett tvistemål om skadestånd i tingsrätt. Föräldrar har ett så kallat principalansvar för sina barn, för att ersätta personskador som ens barn orsakar genom brott, samt kränkningsersättning (3 kap. 5§ skadeståndslagen). Detta gäller även om barnet är under 15 år. Personskada innebär ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförluster, fysiskt eller psykiskt lidande (sveda och värk) som skadan fört med sig (5 kap. 1§ skadeståndslagen). Kränkningsersättningen är en ersättning som bedöms utifrån integritetsintrånget som brottet inneburit, hur länge gärningen pågick och dess art (5 kap. 6§ skadeståndslagen). I bedömningen beaktas även om offret haft svårt att värja sig. För misshandel av normalgrad brukar kränkningsersättningen ligga på mellan 5 000-10 000 kr. Det finns dock utrymme för att skadeståndsbeloppet kan jämkas, men i denna situation är det osannolikt (3 kap. 6§ skadeståndslagen).

Vad gäller din fråga om vad ni kan begära i ersättning är svår att svara på. Till polisen bör ni lämna in allt underlag ni har för er dotters sjukhusvistelser, mående efteråt, skadorna hon fick och liknande. Då skulle ni kunna få ersättning för de faktiska utgifterna ni haft. Kränkningsersättningen ligger på mellan 5000-10 000 kr. Ersättning för sveda och värk är också ett schabloniserat belopp beroende på hur länge offret varit fysiskt eller psykiskt påverkad av gärningen. Ni kan läsa mer om vad man kan begära i skadestånd på Brottsoffermyndighetens hemsida här.

Sammanfattningsvis

Då gärningspersonerna inte är straffmyndiga, och brottet inte är så allvarligt att talan skulle väckas i domstol, finns det huvudsakligen två vägar ni kan gå för skadestånd. Antingen via tvistemål för att stämma föräldrarna, eller via Brottsoffermyndigheten för att få brottsskadeersättning. Det är bra att spara bevisning och underlag oavsett vilken väg ni tar, och ni ska polisanmäla händelsen oavsett, se mer information här. Hur mycket ni kan få i ersättning är svårt för mig att säga, men jag har försökt att ge några riktlinjer ovan. Ni kan också kontakta Brottsoffermyndigheten för vägledning och hjälp.

Hoppas det löser sig för er, och att du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (211)
2021-02-25 Ersättning för patientskada
2021-01-31 Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom som skadas
2021-01-31 Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom
2021-01-28 Kräva skadevållaren att betala självrisk

Alla besvarade frågor (89533)