Vem blir betalningsskyldig?

FRÅGA
Min granne som bor på våningen ovanför renoverade sitt badrum och bilade hål i taket till mitt badrum. Har hål i taket och mattan vem står för vad? Ställer frågan åt en kollega
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det framgår inte av frågan om er kollega bor i en hyresrätt eller bostadsrätt. Rör det sig om en hyresrätt föreslår jag att er kollega kontaktar hyresvärden omgående och förklarar situationen. Jag antar dock att det rör sig om en bostadsrätt och kommer därför att behandla frågan utifrån detta. Om så inte är fallet får ni gärna höra av er igen så ska vi göra allt för att återigen försöka besvara er fråga.

Vem ska stå för skadan?

Jag kommer använda mig utav skadeståndslagen när jag besvarar er fråga, denna kommer härefter att benämnas som "SkL".

Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet har vållat en sakskada ska ersätta denna. Detta innebär att er kollegas granne skulle kunna bli skadeståndsskyldig för skadan som uppstått i taket och på mattan. Bedömningen ligger i om grannen, eller eventuellt de som utförde arbetet, kan anses ha varit vårdslösa eller inte. Dvs. om de har varit oaktsamma vid utförande av arbetet. Är det så att grannen anses ha agerat vårdslöst och oaktsamt är den grundläggande principen att den som blivit utsatt för sakskada ska få ersättning så att denne försätts i samma situation som innan skadan skett. Dvs. reparerar er kollega taket och mattan ska hen få skadestånd som täcker reparationerna (2 kap. 1 § SkL)

Jag råder er kollega till att kontakta grannen och förklara situationen och vidare även förklara att hen har stöd i 2 kap. 1 § SkL, för att se om de gemensamt kan komma fram till en lösning.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (213)
2021-02-28 Skadestånd vid åtalsunderlåtelse
2021-02-27 Hur kan man få ersättning från en person som orsakat skadegörelse?
2021-02-25 Ersättning för patientskada
2021-01-31 Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom som skadas

Alla besvarade frågor (91363)