Skadeståndsansvar vid indraget körkort

Var ansöker jag om skadestånd för indraget körkort.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Statens skadeståndsansvar

Staten är skadeståndsskyldiga för personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelser vid en myndighetsutövning i verksamhet (polisen ex.) (3 kap. 2§ skadeståndslagen (SkL)). Det är främst på denna grund som du kan kräva skadestånd för att ditt körkort blivit indraget. Om en polis har omhändertagit ditt körkort, eller om Transportstyrelsen har återkallat körkortet, och det senare visar sig att detta var felaktigt, kan du alltså få ersättning för detta. Det du kan få ersättning för är personskada, som är ex. sjukhusvistelser eller inkomstförluster (5 kap. 1-3§ SkL), sakskada, skador på saker eller annan kostnad (5 kap. 7§ SkL), och ren förmögenhetsskador, skador som uppstått utan att person- eller sakskada föreligger (1 kap. 2§ SkL).

Det framgår inte av din fråga på vilka grunder du anser att du har rätt till skadestånd på grund av att ditt körkort blivit indraget, eller vilka skador du lidit för detta. Men skadan måste utgöras av något av ovan nämnda kategorier. Då jag inte vet mer om dina omständigheter vill jag uppmärksamma dig på att rätten till skadestånd kan jämkas om man på något sätt själv har medvållat skadan.

Ansökan om skadestånd

Ansökan om skadestånd när myndighet har gjort fel görs huvudsakligen hos Justitiekansler. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida. Viktigt att veta är då att det är du som ska bevisa att en myndighet har gjort fel. Det är alltså bra om du har något underlag för att polisens eller Transportstyrelsens agerande var felaktigt, så som nedläggningsbeslut från polisen, eller liknande från Transportstyrelsen. Detta ska du då bifoga till din ansökan. Jag rekommenderar dig att kontakta JK, annars kan du kanske få hjälp via den lokala polisstationen som dragit in ditt körkort om vart du kan vända dig med ditt ersättningsanspråk!

Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga! Du är annars välkommen att återkomma till oss om du har ytterligare frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”