Vem bär ansvaret för halkolycka på allmän plats?

2017-08-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej min svärmor som är pensionär halkade på en trotoarpratare och fick ett allvarligt benbrott i handleden .skylten låg på trottoaren på ett stort brunnslock och hon gick på den och halkade. Olyckan inträffade på allmän torgplats. Skylten motsvarar inte kommunens regler för att hantera trotoarpratare. Kan man begära skadestånd? Och av vem, kommunen eller restaurangen som äger trotoarprataren ?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad har häntJag tolkar din fråga som att en trottoarpratare tillhörande en restaurang ramlat/blåst eller på något sätt hamnat på marken en bit bort, där folk vanligen går förbi. Nu vet jag inte vilka regler som gäller i din kommun men jag utgår från att de liknar de regler som många kommuner har. Dvs. ägaren måste söka ett tillstånd, trottoarprataren ska ha en viss utformning och får inte riskera att skada förbipasserande m.m.Vem bär ansvaret?Huvudregeln i svensk rätt är att var och en, fysisk så som juridisk person ansvarar för skada man vållar någon annan genom vårdslöshet eller uppsåt (2 kap. 1 § SKL). Här har därför restaurangen ett ansvar eftersom det är deras trottoarpratare. Man skulle även kunna diskutera kommunens ansvar men det ligger närmare till hands för din svärmor att begära skadestånd av restaurangen och därför kommer jag att utgå från deras ansvar. Man brukar prata om positiva handlingar och passivitet. Kort sagt så finns det i det här fallet regler som restaurangen ska följa gällande hur trottoarprataren ska utformas/placeras och så vidare. Det har underlåtit att följa dessa på ett korrekt sätt (passivitet). Dessutom verkar det föreligga vad man brukar kalla för adekvat kausalitet. Dvs. restaurangens underlåtenhet att ha koll på trottoarprataren resulterar i att den hamnar där människor går à din svärmor går förbi och halkar. Din svärmors skada är ett resultat av restaurangens underlåtenhet att ta hand om trottoarprataren på korrekt sätt. Hur du går till vägaSe till att ni dokumenterar din svärmors skador, begär kopior på röntgenbilderna, fråga läkaren om ett skriftligt intyg om skadans omfattning ta kvitton på vad detta har kostat henne och t.ex. dig eller anhörig om ni har haft kostnader för att vara med henne på sjukhuset. Hon har rätt till skadestånd för sjukvårdskostnaderna, andra kostnader i samband med detta samt för sveda och värk (ev. lyte och men om hon får bestående skador). Även du eller annan anhörig har rätt till ersättning för t.ex. inkomstförlust eller ökade kostnader till följd över att ni har behövt vara med svärmor på sjukhuset, det framgår av (5 kap. 1 § första och tredje punkten SKL). Samla alla dokument och framför er begäran till restaurangen alternativt deras försäkringsbolag. Skulle de neka kan ni skriva en stämningsansökan och lämna in. Det kan ni få hjälp med av Lawlines jurister.Hoppas att du fick svar på din fråga och att din svärmor återhämtar sig snabbt! Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.Vänligen,

Hur gör jag för att få ersättning av en bekant som förstört mina kläder och mobil?

2017-08-15 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Igår var jag på en fest med mina vänner. Vi hade precis kommit dit och jag stod vid poolen med alla mina kläder och ytterkläder på mig, och mobilen i handen, när en bekant tog tag i mig och tvingade ned mig i poolen. Han gjorde sedan detta ytterligare två gånger. Mobilen och kläderna blev förstörda och handlingen att tvinga ned mig i poolen kändes inte heller särskilt trevlig. Hur ska jag göra för att få ersättning ifrån honom? Jag var nykter när detta hände.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att mitt svar ska förtydligas eller kompletteras ur något avseende så är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Baserat på det du skriver framstår det som uppenbart att din bekant gjort sig skyldig till ett agerande som medför skadeståndsskyldighet. Han har agerat med uppsåtet (avsikten) att putta ned dig i poolen och måste varit införstådd med att det medförde en hög risk för att kläderna och mobilen skulle förstöras. Att han därmed är ansvarig för skadorna behöver inte diskuteras mer ingående. Eventuell berusning för hans del är inte en omständighet som leder till att skadeståndsansvaret försvinner.Med det sagt har du två alternativ att välja på. Det första, och absolut bästa, är att prata med din bekant och försöka få honom att ersätta dig självmant (d.v.s. ge dig ett belopp som motsvarar nyinköp av kläder och mobil). Ni har då nått en förlikningsöverenskommelse och saken är utagerad.Om han vägrar återstår bara att göra ett rättsligt ärende av saken. Det gör du genom att skicka in en stämningsansökan till den lokala tingsrätten och betala ansökningsavgiften på 900 kr (under förutsättning att den ersättning du vill ha är lägre än 22 400 kr). Tingsrätten kommer sedan kräva att din bekant inkommer med en egen version av vad som har hänt (ett så kallat ”svaromål”). Därefter blir det ett sammanträde – vilket kan leda till att en dom omedelbart meddelas eller att det planeras in en huvudförhandling längre fram. Oavsett vad leder det så småningom fram till en dom, som förhoppningsvis ger dig rätt till ersättning.Under förutsättning att du vinner ska din bekant även ersätta dig med de 900 kr du betalat i ansökningsavgift samt kostnaden, maximalt, för en timmes juridisk rådgivning (mer generösa regler gäller då skadeståndet överstiger 22 400 kr men jag gissar att det inte är så pass mycket i ditt fall). Skulle din bekant inte betala även efter att en dom meddelats kan du begära att kronofogden driver in pengarna.Att skicka in en stämningsansökan är inte särskilt svårt (här har du en mall) men för att optimera chanserna att vinna är det klokt att ta hjälp av någon som åtminstone har grundläggande juridiska kunskaper inom processrätt (hur man driver ett ärende i domstol). Om du vill ha sådan hjälp, men inte vill lägga ut några pengar på en "riktig" jurist, kan jag bistå dig med att skriva en stämningsansökan. Hör i sådana fall av dig till mig via mejlen ovan. Dock rekommenderar jag som sagt först och främst att du tar ett allvarligt snack med din kompis och försöker förmå honom att betala frivilligt.Avslutningsvis så skulle själva handlingen att putta ned dig i poolen kunna utgöra ett brott (t.ex. ofredande). Då det är betydligt mer osäkert än skadeståndsskyldigheten har jag dock avstått från att resonera kring den frågan (jag antar att du är mest intresserad av att bli kompenserad för den materiella förlusten).Med vänlig hälsning,

Ersättning vid personskada

2017-07-24 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, det var en individ som avlossade ett vapen nära mitt huvud så nu är min hörsel på vänstersidan nedsatt vad jag känner, men har inte fått papper på det av doktorn än, hur gör jag för att få ersättning av mitt försäkringsbolag?
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så vore det bra om du uppsöker läkare så fort som möjligt för att få intyg på att skadan har uppkommit via skottet. Fundera också över eventuella andra bevis och vittnen till händelsen. Om personen som avlossade skottet orsakade skadan så kan hen vara skadeståndsskyldig gentemot dig och alltså vara skyldig att ersätta dig för din skada. Prata med personen, om hen har en försäkring så kan du eventuellt få ersättning via denna. En ansvarsförsäkring som kan täcka skadestånd ingår ofta i hemförsäkringen och personen kan prata med sitt försäkringsbolag om vad som gäller.Det är också möjligt att du kan också få ersättning via ditt eget försäkringsbolag. Jag skulle rekommendera att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att få vidare hjälp och information med hur du ska gå tillväga.Lycka till!Vänligen

Skadestånd från polisen

2017-06-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Polisen stormade min lägenhet av misstag när dom skulle till grannen. Dom uppträdde hotfullt mot min gravida tjej som nu är i chock och har väldigt ont i magen. Kan man få ersättning eller skadestånd föt detta? mvh
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är väldigt beklagligt att höra om det som hände er. Jag skulle rekommendera att ni kontaktar en advokatbyrå för att överväga era alternativ, att polisen stormar fel lägenhet har hänt andra tidigare. Men eftersom din gravida flickvän tagit illa vid av händelsen skulle hon eventuellt kunna få ersättning för eventuella men som hon lidit av händelsen. Dessutom bör ni kunna få ersättning för eventuell egendom som gått sönder när polisen stormat lägenheten. Ni kan dessutom polisanmäla händelsen om ni vill. Men det bästa vore att kontakta någon som skulle kunna föra er talan då det kan vara svårt att bevisa att din flickvän farit illa av händelsen, ett intyg från en läkare skulle antagligen kunna hjälpa er talan. Annars rekommenderar jag att ni även kontaktar en kurator som kan hjälpa din flickvän med det hon upplevt.Jag hoppas att jag lyckats besvara er fråga och önskar er lycka till!Mvh,

Skadeståndsansvar för hyresvärd efter att element lossnat och skadat gäst?

2017-08-18 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min man har hyrd en lägenhet i andra hånd. När jag besökte honom i maj fall en radiator ned från veggen och traff min fot. Jag brakk intet, men det gjorde fruktansvart ondt. Men hon som äger lägenheten prövar att gje mig skyld för at radiatoren fäll ned. Jag stod ved vinduet och tittade ut da den fäll. Vägde MOG 100 kg da den var full med vatn.I Norge har vi det vi kaller objektivt ansvar. Har ni tilsvarende i Sverige?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det objektiva ansvaret som du talar om, även kallat rent strikt ansvar, innebär att den ansvarige är ersättningsskyldig oavsett eget vållande. Detta gäller t.ex. vid skador orsakade av hundar (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Det gäller inte för hyresvärdar. Ett eventuellt skadestånd måste istället utgå ifrån avtal mellan hyresvärden och din man eller ifrån skadeståndslagen. Skadestånd enligt avtalI hyresavtal är ofta inskrivet olika ansvarsklausuler om vilka skador hyresvärden ersätter. Dessa klausuler kan aldrig friskriva hyresvärden mer än vad skadeståndslagen tillåter.Skadestånd enligt skadeståndslagenFör att du ska få skadestånd genom skadeståndslagen krävs att hyresvärden orsakat dig en personskada genom eget vållande (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta kan vara genom en handling eller en underlåtenhet att handla. Det sistnämnda kan vara aktuellt i ditt fall om hyresvärden t.ex. underlåtit att underhålla elementet så att det till slut lossnade och föll på din fot.Det måste även finnas ett förutsebart orsakssamband (s.k. adekvat kausalitet) mellan hennes underlåtenhet och skadan som skedde. Detta är inte självklart i ditt fall men det är definitivt en stark argumentation att elementet var på väg att falla isär när som helst och att det bara krävdes att någon rörde vid det för att en sådan skada skulle inträffa.Hennes underlåtenhet att underhålla elementet måste även vara vårdslöst. Det kan antingen vara vårdslöst enligt någon regel eller handlingsnorm eller enligt sunt förnuft. Ett exempel på en handlingsnorm kan vara om du hittar någon branschpraxis på att element bör kontrolleras var 10:e år och det var 15 år sedan din mans element kontrollerades. I så fall är hyresvärdens underlåtenhet att underhålla elementet vårdslöst. Sunt förnuft kan vara att en neutral tredje person hade kunnat förutse att skadan skulle ske eller ännu bättre om hyresvärden var medveten om detta för att det t.ex. hade skett samma sak i en annan lägenhet.Under dessa förutsättningar kan du få skadestånd för eventuella sjukhuskostnader, utebliven lön pga oförmåga att arbeta, transport till sjukhus och möjligtvis även en schablonbaserad ersättning för ditt lidande enligt Trafikskadenämndens tabeller (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Hur du kan gå vidareSkriv ett email till din mans hyresvärd och kräv ersättning för de utgifter du haft och föreslå även något schablonbelopp om du tycker det känns rimligt. Hänvisa till de paragrafer och resonemang jag fört ovan om det är till hjälp. Om hon vägrar ersätta dig, kan din man ta upp tvisten hos hyresnämnden i sitt län. Mer info om detta finner ni här. Deras beslut kan överklagas till domstol, vilket ni får info om i fall av process hos hyresnämnden. Når processen domstol så rekommenderar jag starkt att ni söker vidare hjälp av vår juristbyrå på Lawline. Mer info om detta finns här.Hoppas det besvarar din fråga, tveka inte att höra av er till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Hur skriver man ett skadeståndskrav?

2017-08-09 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |hejmin hyresvärd har av misstag tömt mitt förråd och kastat alla mina saker jag hade där.nu vill dom att jag ska skriva ett skriftligt skadeståndskrav. men vet inte riktigt hur jag ska formulera det.behöver hjälp med detta..
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att skriva ett skadeståndskrav kan helt klart kännas krångligt, men det är faktiskt enklare än man tror. Det finns ingen exakt mall utan det viktigaste är att du är saklig och tydlig samt tar med allt du tycker är av betydelse. Dessa punkter kan du dock använda som utgångspunkt:- Ditt namn, personnummer och din adress. - Vem skadeståndskravet riktar sig mot. - Beskrivning av vad som har hänt och vad din hyresvärd har gjort för fel, dvs att han kastat alla dina saker. - Vad detta fel har inneburit för dig. - Hur mycket skadestånd du kräver och hur du kommit fram till den summan, till exempel genom att bevisa vad du hade för saker i förrådet som nu kastats. - Dina kontaktuppgifter. Hoppas du känner att det blivit lite klarare kring hur ett skadeståndskrav kan skrivas. Vill du ha ytterligare hjälp och diskutera mer exakta formuleringar, är du varmt välkommen att boka tid med Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Processa mot hotell i Grekland avseende personskada

2017-07-04 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, jag är nu på semester i Grekland och har råkat ut för en olycka på det hotell vi bor på. På väg till frukost inom hotell området halkade jag pga av ett markarbete där inga varningar om halt underlag fanns. Efter min olycka sattes relevant varning upp. Jag ligger sedan tre dagar på sjukhus med en nackskada och hotellet ignorerar händelsen. Jag vill driva detta juridiskt mot dem. Vad bör jag göra?
|Hej Jörgen,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vill börja med att beklaga den situationen du hamnat i och hoppas att du kryar på dig!Jag kommer att redogöra för hur lagstiftningen fungerar, om du önskar stämma hotellet.Tillämplig lagstiftningNär du som svensk medborgare på resa i Grekland råkat ut för en personskada uppkommer ett IP-rättsligt moment. (Internationellt privaträttslig tvist). Eftersom både Grekland och Sverige är medlemmar i EU används den gemenskapsrättsliga Bryssel Ia-konventionen som rättsligt instrument för att klargöra vilken domstol som är behörig att pröva rättsfrågan. DomstolsbehörighetEn stämning av hotellet/ägare avser en talan om skadestånd utanför avtalsförhållanden. En sådan stämning ska inges till domstolen på den ort där skadan inträffade. (Bryssel 1a, kap 2, avsnitt 2 art 7, punkt 2a). LagvalsreglerNär den grekiska domstolen prövar ditt skadeståndsmål enligt Bryssel 1a-reglerna, måste de följa Rom II-konventionen som reglerar lagvalsregler för skadestånd. För skadeståndsgrundande händelser finns en huvudregel i (Rom II, art 4 punkt 1) att en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i en skadeståndsgrundande händelse (ditt olycksfall på hotellet) ska prövas enligt lagen i det land där skadan uppkommit. SummeringEftersom ett skadeståndsanspråk mot hotellet kommer att prövas av en grekisk domstol och med tillämplig grekisk skadeståndslag, råder jag dig att ta kontakt med en grekisk jurist. Kontrollera med ditt försäkringsbolag för hem- och reseförsäkring om det finns ett rättsskydd som skulle kunna täcka dina juridiska kostnader i Grekland. Hoppas du fått ett utförligt svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Skadestånd för psykisk skada

2017-06-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag var sambo med en man under åren 2012 - 2014. Han bröt ner mig så pass mycket att min kropp kollapsade och jag har fått gå på antidepressiva sen 2013 och gör fortfarande. Jag har även fått gå till otaliga psykologer på Gula Huset i Kristianstad och på behandling på Lönnen i Kristianstad. Jag lider av depression, panikångest, katastroftankar och extrem stess. Det påverkar mig och min familj fruktansvärt mycket och jag lider oerhört. Jag vill nu veta hur jag ska göra för att få skadestånd för detta?
Joéla Ehnberg |Hej, tack för din fråga! Jag tolkar din fråga som att din sambo inte orsakat dig fysisk skada utan psykisk skada som senare bidragit till fysisk och psykisk ohälsa. Utifrån det du skriver verkar det som att du skulle kunna ha goda förutsättningar för att få ut skadestånd. Det verkar som din sambo orsakat dig en personskada. I 5:1 Skadeståndslagen framgår att du har rätt till ersättning för personskada som bidragit till psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men). Det är emellertid inte alltid lätt att få ersättning för psykiskt lidande då det krävs att skadan går att bevisa medicinskt. I ditt fall verkar det som att du troligtvis kan bevisa din psykiska skada, genom bl.a. dina stadigvarande men och förhoppningsvis få ut skadestånd. Du kan skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och yrka på skadestånd. Kanske kan du även rikta krav mot ditt försäkringsbolag?Om du önskar vidare juridisk rådgivning kan du mejla info@lawline.se. Hoppas detta hjälpte dig någorlunda. Lycka till nu med allt!