Hur får jag ersättning för ett frihetsberövande som inte ledde till åtal?

Hej!

Jag vart nyligen gripen och häktad för väpnat rån mot privatperson. Jag var tydligen lik gärningsmannen men friades 24 timmar senare. Jag är nyanställd på mitt arbete och vart frånvarande då så det är ett stort problem. Socialtjänsten besökte min fru och tre barn i hemmet och skapade panik genom att vilja besluta att beslagta barnen tills allt var utrett.

Nu när jag vart friad så har jag ett rent helvete och massa att ordna upp med både fru, barn och arbete som jag med all säkerhet blir av med. Får det gå till såhär!?

Jag är aldrig straffad för något i mitt 35 åriga liv och lever ett oerhört lagligt och problemfritt liv och där jag, min fru och barn är den perfekta familjen med mycket kärlek. Kan jag anmäla, kräva ersättning mm. Vad kan jag göra nu?

Lawline svarar

Hej!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Jag beklagar den olustiga situation du orättmätigt hamnat i och hoppas att mitt svar kan vara dig till hjälp i någon mån.

Vad gäller frihetsberövanden finns en specifik lag (lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder) som berättigar till ersättning då någon blivit anhållen eller häktad utan att åtal väcks eller en fällande dom meddelas.

Enligt 2 § i nämnda lag gäller rätten till ersättning under förutsättning att häktning har skett eller att ett anhållande varat under minst 24 timmar. Givet att du faktiskt suttit häktad, och inte "bara" anhållen, uppstår således rätten till ersättning direkt. Annars behöver ett dygn passera (vilket det verkar ha gjort i ditt fall). Slutsatsen är att du, oberoende av om det varit fråga om häktning eller anhållande, bör vara berättigad till ersättning.

Praktiskt behöver du framföra ditt anspråk till justitiekanslern (JK), som gör sin bedömning utifrån lagens bestämmelser. Rätten till ersättning omfattar bl.a. det lidande som frihetsberövandet gett upphov till, förlorad arbetsförtjänst och annat som direkt kan kopplas till frihetsberövandet. Att bli oskyldigt misstänkt för brott, vilket ju kan få förödande sociala följder, grundar i sig ingen rätt till ersättning.

Min rekommendation är att du börjar med att fylla i JK:s ansökningsblankett (som du hittar här) och läser igenom den tillhörande informationen, som lyckligtvis är ganska tydligt och pedagogiskt formulerad.

Om du anser att den ersättning som JK eventuellt beviljar dig är otillfredsställande i förhållande till de konsekvenser som du drabbats av så återstår alternativet att stämma staten vid tingsrätten. I ett sådant scenario kan du kräva ersättning enligt skadeståndslagen, vars tillämpningsområde är bredare än lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Dock lär du, för att påbörja och ro i land en sådan process, behöva anlita ett professionellt juridiskt ombud, vilket kan medföra höga kostnader. Det bästa är således enligt min mening att börja med den ansökan som jag länkat till ovan och utvärdera resultatet.

Avslutningsvis får du gärna återkomma med kompletterande uppgifter om det är något du vill ha utrett utförligt. Du skriver t.ex. att du ”med all säkerhet” kommer bli av med ditt jobb. Spontant ställer jag mig skeptisk till att det är juridiskt möjligt för arbetsgivaren att säga upp eller avskeda dig p.g.a. en så kort frånvaroperioden (som dessutom baserade sig på omständigheter som du inte hade någon kontroll över). För att kunna göra en ordentlig arbetsrättslig analys behöver du dock detaljerat redogöra för vad som faktiskt har hänt.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”