Skadeståndsansvar för bolag som skulle grusat parkering

Hejsan

Min pappa halkade och bröt fotleden på deras parkering. Då de bor i lägenhet har föreningen hyrt in ett bolag som ska sköta snöröjning och grusa. Det va bara plogat och inte grusat. Nu är det så att jag undrar om vi kan kräva skadestånd av detta bolag och hur går jag tillväga.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand skulle jag rekommendera att ni vänder er till din pappas försäkringsbolag om han har något sådant. Beroende på vad det står i deras eventuella avtal kan han få ersättning för bland annat sveda och värk, sjukhuskostnader samt för inkomstförlust. Försäkringsbolaget kan sedan i sin tur kräva skadestånd av det ansvariga bolaget.

Ifall din pappa inte har någon försäkring eller de inte betalar ut några pengar kan ni kräva ersättning av bolaget som skulle ha grusat. Detta kan ni göra enligt 2 kap 1 § SkL där det står att den som genom uppsåt eller oaktsamhet vållar personskada ska ersätta denna. Ni bör i första hand höra av er till det ansvariga bolaget och kräva ersättning för skadan. Ifall bolaget vägrar betala er får ni stämma dem i domstol genom att lämna in stämningsansökan till tingsrätten. Det kostar mycket pengar att föra ett mål i domstol och den part som förlorar måste stå för motpartens rättegångskostnader, detta bör man överväga innan man tar något till domstol. Det kan vara bra att meddela bolaget att ni planerar att ta saken till domstol om det nu skulle sluta så, då kan det ju hända att bolaget ändrar sig för att slippa risken att betala högre belopp.

Då ni kräver skadestånd av bolaget kan det vara bra att meddela på vilka grunder ni gör detta. För att någon ska bli skadeståndsskyldig enligt den ovan nämnda bestämmelsen krävs att man uppfyller vissa steg.

1. Det måste föreligga en skada (vilket det gör i ert fall, detta kan ni bevisa med läkarintyg exempelvis)

2. Skadan måste vara orsakad av annan, här är det bolaget som orsakat skadan då de inte har grusat

3. Skadan måste ha orsakats på grund av handling eller passivitet. Som huvudregel kan man inte bli skadeståndsskyldig om man INTE gör något men det finns vissa undantag. Har man handlingsplikt på grund av avtal och inte handlat enligt detta har man orsakat skada på grund av passivitet. Detta är fallet här då bolaget är anlitade för att sköta snöröjningen och grusa men inte gjort detta.

4. Det måste föreligga adekvat kausalitet, skadan ska vara en förutsägbar följd av passiviteten. Man kan uttrycka det som att det ska ligga "i farans riktning" att denna skada kan ske om man agerat/inte agerat på ett visst sätt. I detta fall kan man nog konstatera att adekvat kausalitet föreligger, att någon ramlar och bryter foten eftersom det inte har grusats är en förutsägbar följd av denna passivitet. Om det istället sker något helt osannolikt på grund av att det inte är grusat är det inte säkert att det anses föreligga adekvat kausalitet mellan passiviteten och skadan.

5. Det krävs att den som underlät att grusa var oaktsam eller hade uppsåt (avsikt) med din underlåtenhet. I detta fall finns antagligen en så kallad handlingsnorm, en norm för hur vägarna ska grusas och vad som är en normal "grusning". Ifall arbetaren följt detta normala sätt (sedvanliga) att grusa på men skadan ändå skett är det inte säkert att man kan bevisa att hen varit oaktsam i sitt arbete. Ifall det är någon som slarvat, glömt eller liknande kaj man antagligen hävda att oaktsamhet föreligger. man kan även göra en så kallad "fri culpabedömning" där man jämför skadans storlek, den sannolika skadans omfattning, möjlighet/kostnad för att förebygga skadan (och väga detta mot risken för skada) samt möjligheten att ens förutse skadan, hur stor riskinsikt som finns.

Jag tycker att mycket i ert fall tyder på att bolaget ska anses vara skadeståndsskyldigt. Eftersom det står tydligt i avtalet att de ska snöröja och grusa och de denna dag underlåtit att göra detta kan man nog konstatera att de varit oaktsamma och inte agerat i enlighet med deras handlingsplikt.

I 3 kap 1 § SkL står det att den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta personskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Detta innebär att det är bolaget och inte den enskilde arbetstagaren som ska ersätta skadan. Detta är i allmänhet bra då det är större chans att man faktiskt får sin ersättning av ett bolag än en enskild person.

Enligt 5 kap 1 § SkL kan man få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller bestående art samt särskilda olägenheter till följs av skadan.

Bolaget skulle eventuellt kunna hävda att det föreligger medvållande enligt 6 kap 1 § SkL och att ersättningsskyldigheten därför ska jämkas. För att medvållande ska anses föreligga krävs det dock att din pappa ska ha varit grovt vårdslös och på så sätt medverkat till skadan. Detta är mycket svårt att bevisa, det krävs ganska mycket för att man ska anses ha varit "grovt vårdslös" och jag tvivlar på att det är fallet här.

Hoppas att du fått svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”