Fortkörning, hur länge kommer mitt körkort vara indraget?

2021-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, I was stopped by police for speeding, on a 50 road I was going 90, normally I never drive like that and always follow the rules, but here I want to pass the big lorry on the road as small stones and sand were blasting from behind, so I change the lane and accelerate, I was surprised that it was 90, as I do not look on speedometer, and I was sure that I am not going more then 70 , as I want to pass it and do not disturb other traffic, but police is right my speed was to high, so they took my license on place, today I get fine which I will pay, cause I agreed with them, but my question is what penalty I will get form Transportstyrelsen, as it my first traffic fine on my driver license that been issued around 2 years ago with passing before all the tests and on basis that I have non European driver license for 10 years? Thank you
Filippa Nielsen Norelind |Hello!Thank you for choosing Lawline to ask your question! PresumptionsYou write that your license was issued about two years ago, I am going to assume that it was licensed more than two years ago. If it was licensed less than two years ago there is a probationary period which means that your license will be revoked. Penalty from TransportstyrelsenWhen a driver's license is revoked there will be a disqualification period, which is decided by Transportstyrelsen (3 § 5 chapter Körkortslagen (1998:488)). The disqualification time depends on the traffic rules that were disobeyed, your need for a driver's license and how you have behaved in the traffic before. If a driving license is revoked due to speeding, the minimum disqualification period is one month and the maximum is three years. Normally, on a road with a speed limit higher than 40 km/h, where the driver is going 31-40 km/h too fast the license will be disqualified for two months. This of course depends on the situation and the conditions regarding the specific violation. Hope this answers your question!Best regards,

Vad innebär "eventuellt prövas av åklagare" ?

2021-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående misstänkt fortkörning:Vad innebär "eventuellt prövas av åklagare" vid misstänkt fortkörning? Kan det innebära ytterligare kostnad för den misstänkta överträdelsen?Mvh C
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I en trafikförseelse som fortkörning kan du dels erkänna genom att signera botern som polisen ger dig eller förneka. I det fall du helt förnekar brott kommer fallet tas upp i tingsrätten, såvida åklagaren väljer att åtala. En åklagare ska bara åtala om denne bedömer att det kan styrkas dels att ett brott har begåtts och dels av den tilltalade. För att bli dömd för ett brott ska det vara ställt utom rimligt tvivel att brottet har begåtts av den tilltalade. Detta är ett väldigt högt beviskrav som åklagaren har full bevisbörda för. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Är det dubbelbestraffning av att få böter och indraget körkort?

2021-03-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Fått fortkörning av fart radar, 96km/tim. på 70km sträcka 2020-10-02. Betalar 3200sek. och tror att allt är klart.Får nu preliminärt beslut 2021-03-13 om varning som kommer att belasta mig från tidpunkten för detta beslut i 2 år. Vilket gör mig skör om annat trafikbrott skulle uppstå inom 2 år. Vilket leder till återkallelse av förar bevis.Anser att varningen är ett straff.Kan jag straffas 2 ggr. för samma brott?Strider det inte mot: Artikel 50 - Rätt att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott???Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga grundar sig om det strider mot rätten om att inte bli bestraffad två gånger om man på grund av fortkörning både får böter och att körkortet dras in. Rätten om förbud mot dubbelbestraffningFörbudet regleras på internationellnivå som du också belyser. Ne bis in idem, principen om dubbelbestraffning kommer i uttryck i artikel 50 i Europeiska unionens stadgar om grundläggande rättigheter och i Europakonventionens tilläggsprotokoll 7 artikel 4.1. Principen medför att en individ inte får straffas två gånger för samma brott. Vi i Sverige är bundna av att följa den EU-rättsliga regleringen eftersom vi har valt att ratificera (förpliktar sig att följa) Europakonventionen och Europeiska unionens stadgar (även känd som rättighetsstadgan).Detta har vi gjort genom att även inför detta i vår grundlag. Det framgår av att vi inte kan förmedla lagar eller föreskrifter som strider mot konventionen (2 kap. 19 § regeringsformen). Vi måste således följa principen om Ne bis in idem. Böter och indraget körkortFörst är det viktigt att belysa att de två åtgärderna som vidtas måste vara straff för att innebära dubbelbestraffning. Frågan blir således om böter och indraget körkort kan anses vara straff i lagen bemärkelse. Detta är något som HD har tagit ställning i NJA 2015 s. 587. Rätten framförde att både böter och indraget körkort är straff, däremot menar det att indragningen av körkortet är i så nära relevans till böter att det inte medför dubbelbestraffning. SlutsatsUtifrån praxis och gällande rätt kan man utläsa att både få böter och indraget körkort inte är att anses som dubbelbestraffning och är således acceptabel i lagens mening. Hoppas detta svara på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Får man köra en moped klass 1 utan blinkers?

2021-03-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Får man köra utan blinkers på moped klass 1 och signalera med händerna istället medans man väntar på nya blinkers?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din moped i originalform har blinkers, måste du ha fungerande blinkers och använda dem. Av vad som framgår av 65 § i trafikförordningen så är det krav på att föraren ska ge tecken med körriktningsvisaren (blinkers) för att visa sin avsikt vare sig det handlar om att starta från en vägkant eller att vända, svänga, byta körfält eller ändra fordonets placering i sidled. I samma lagrum framgår det dock att om fordonet inte har körriktningsvisare, så ska föraren i stället visa sin avsikt genom att sträcka ut armen. Det går alltså bra att använda armen men det bör inte vara en långvarig lösning i ditt fall eftersom jag antar att din moped i början var monterad med blinkers och då bör du ha fungerande blinkers. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss! Vänligen,

Vad är preskriptionstiden vid drograttfylleri?

2021-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag fick domen drograttfylla oktober 2017 och undrar när kravet på läkarintyg blir preskriberat och om jag i så fall kommer behöva lämna in prover som lämplighetsintyg efter jag tagit om körkortet.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du tidigare dömts till drograttfylleri av normalgraden enligt 4 § 2 stycket lag om straff för vissa trafikbrott. Straffskalan på det brottet är dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Preskriptionstiden på brott som medför ett maxstraff på fängelse i högst ett år, är två år enligt 35. kap 1 § brottsbalken. Eftersom fängelsestraffet för rattfylleri är max sex månader, så är preskriptionstiden två år. I enlighet med det här, bör du inte behöva lämna in läkarintyg om du tar om körkortet i år. Krav på läkarintyg enligt 3 kap. 1 § 3 stycket i körkortsförordningen avser grovt rattfylleri eller upprepade fall av rattfylleri om sökande under de senaste fem åren före sin ansökan har fällts till ansvar för de brotten. Preskriptionstiden i fall om grovt rattfylleri är fem år. Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänligen,

Kan brott i Danmark få påverkan på körkort i Sverige?

2021-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan! Jag råkade köra 87 km/h på en 50 väg i Danmark. Blev stoppat av danska polisen, och nu efter en månad fick jag brev hemma att jag ska betala 4000 kr danska kr och de vill återkalla mitt körkort. Eftersom jag har kvar min körkort och jag bor i Sverige kan jag bli av med min körkort ? Danska polisen stoppade mig och förklara inte situation han sa bara du får böter hemma från oss, sedan jag vet inte vad svenska polisen kommer besluta.
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga att du efterfrågar information gällande om du kan få återkallat körkort för en trafikförseelse i Danmark. Jag kommer i mitt svar använda mig av körkortslagen. Vad säger lagen i Sverige?Med svensk dom jämställs likvärdigt avgörande som meddelats av utländsk domstol eller annan utländsk myndighet, detta finner vi i 5 kap. 1 § tredje stycket Körkortslagen. Bestämmelserna om återkallelse av körkort finns i 5 kap. 3 § Körkortslagen, den punkt som i detta fall skulle kunna vara aktuell är punkten 4 (att körkortsinnehavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa).Kan brott i Danmark få påverkan på körkort i Sverige?Ditt körkort återkallas inte per automatik för att du kört för fort, däremot kan det hända att danska myndigheter skickar informationen till Transportstyrelsen som därefter tar ställning till om ditt körkort ska återkallas eller ej. Att du begått ett trafikbrott i Danmark kan därmed i vissa fall innebära påverkan för ditt körkort i Sverige.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Överklaga beslut om indraget körkortstillstånd

2021-03-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag blev av med körkortet för några veckor sedan då jag körde för fort. Jag låg i 105 på en 70 väg och har nu blivit av med körkortet och körkortstillståndet i 2 månader. Detta var även under prövotiden så jag kommer behöva göra om hela processen. I mitt yrkande skrev jag att jag behövde körkortet i jobbet men också att jag var i en nödsituation när detta hände. Jag är väldigt allergisk mot jordnötter och hade inte min medicin på mig. Det började klia i halsen och jag mådde väldigt dåligt och därför körde jag för fort. Jag undrar om jag skulle kunna överklaga transportstyrelsens beslut då dem inte verkade ta detta till hänsyn när de gjorde beslutet.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din situation som att du kört över hastighetsbegränsningen, till följd av det här så har du nu blivit av med körkortet och körkortstillståndet och du undrar nu om du kan överklaga transportstyrelsens beslut. Enligt 5 kap. 3 § 4 punkten i körkortslagen ska transportstyrlesen återkalla ett körkortstillstånd i fall där en person gjort sig skyldig till fortkörning. Ibland kan transportstyrelsen besluta om att istället ge en varning för trafikbrottet men detta sker sällan och oftast i mindre allvarliga sammanhang. I ditt fall har du kört över hastighetsbegränsningen med 35 km/h och du är fortfarande inom ramen av din prövotid. Dessa omständigheter kan förklara utfallet i din situation. ÖverklaganTransportstyrelsens beslut kan dock överklagas. Enligt 8 kap. 1 § körkortslagen så kan beslut om att återkalla ett körkortstillstånd överklagas. Överklagandet måste skriftligen skickas in till Transportstyrelsen som sedan skickar vidare överklagandet till förvaltningsrätten som gör en bedömning. I beslutet som har skickats till dig, bör det framgå hur du ska gå tillväga när du överklagar. Det ska även vara tydligt med eventuell tidsfrist, vanligtvis kan du överklaga inom tre veckor från och med dagen du tog del av beslutet. Eftersom du nämner att du behöver körkortet i jobbet är det bra att nämna det i din överklagan. Det hade även varit bra om du kunde styrka det påståendet med ett intyg från din chef som bekräftar att du behöver körkort i tjänsten. Intyg om din nötallergi kan också bli relevant om du nämner det i ditt överklagande. Undantagsregeln i 24 kap. 4 § brottsbalken Det finns en undantagsregel i 24 kap. 4 § Brb som gör det möjligt för en person som agerat lagstridigt att ändå gå fri från ansvar om det föreligger en nödsituation som hotar liv eller hälsa. Av vad som framgår av lagrummet så utgör en gärning som begås i nöd ett brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Den allergiska reaktion som du upplevde i bilen skulle kunna anses vara en nödsituation men en sådan bedömning hade en domstol behövt göra. En sak som dock kan aktualiseras i ditt fall blir om du möjligen hade kunnat orsaka andra skada genom att föra dig själv i det tillståndet. Det strider dessutom mot 3 kap. 1 § trafikförordningen eftersom en allergisk reaktion med störst sannolikhet innebär att du inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.Det är svårt att bedöma vad en överklagan kommer att betyda i ditt fall men om du anser att Transportstyrelsen agerat felaktigt, är det en bra idé att överklaga och försöka få beslutet ändrat innan det vinner laga kraft. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss.Vänligen,

Vad är trolig spärrtid för fortkörning?

2021-03-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Har körkort på prövotid , haft det i 5 månader. Fick det nyligen indraget pga 91,3 km/tim på 60 sträcka .Jag har erkänt fortkörningen.Vad är trolig spärrtid ?Hur stora är förutsättningarna att få det till en varning med hänsyn till att jag har 20km till skola och kan inte åka kollektivt pga att min far är i Coronariskgrupp samt att jag blivit uttagen till militärtjänstgöring som fordonsförare
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om återkallande av körkort finns i körkortslagen. Regler som avser olovlig körning finner du i lagen om straff för vissa trafikbrott.Blir körkortet återkallat?Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse, detta står i körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten. Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen så kan körkortet återkallas. Om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen lägre för när körkortet återkallas. För de vägar med lägre hastighetsbegränsning räcker det med att köra 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen. Eftersom att du körde för fort riskerar du att få böter.Spärrtid för att ta körkort Under en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat. (3 kap. 9 § Körkortslagen). Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. Exakt hur lång tid ditt körkort blir indraget är svårt att svara på då det även beror på andra omständigheter.Körkort i tjänstInnan ett beslut tas skickar transportstyrelsen ett brev där de ber om ett yttrande, där kan man ange att man behöver körkortet i sitt jobb. När man gör det behöver man bifoga ett intyg från sin arbetsgivare som styrker att man behöver körkort i sitt arbete. Transportstyrelsen kan då ändra sig och antingen låta dig behålla körkortet eller förkorta tiden som körkortet är indraget. Deras beslut beror på hur fort du körde över hastighetsbegränsningen och hur stort behov du kan anses ha av sitt körkort.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,