FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/11/2021

Vem bär ansvaret vid övningskörning?

Hej; om en 17 årig som håller på att provköra med en vuxen som har tillstånd för provkörning kolliderar med en annan bil, vad blir konsekevensen? Tack

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vem som bär ansvaret om en person som övningskör hamnar i en trafikolycka.

Vid övningskörning är handledaren att betrakta som förare av fordonet (4 kap. 7 § körkortsförordningen). Det innebär att handledaren är ansvarig för allt som den som övningskör gör när denne kör.

I vissa fall kan dock undantag från detta göras om synnerliga skäl föreligger. Ett exempel på detta är NJA 1986 s. 145, då en handledare på en buss inte ansågs ansvarig för en hastighetsöverträdelse eleven gjort. Detta då eleven själv hade ett vanligt körkort och således borde varit medveten om hastighetsöverträdelsen. Överträdelsen berodde alltså enligt HD inte på bristande instruktion från handledarens sida, och handledaren hade inte heller haft anledning att anta att eleven överskred hastighetsbegränsningen. HD ansåg därför inte att handledaren haft skyldighet att ingripa, och konstaterade att ansvaret för hastighetsöverträdelsen skulle stanna hos eleven. I ett annat fall från hovrätten, Göta HovR B 411-16, ansågs dock handledaren vara medveten om att eleven hade överskridit en hastighetsbegränsning och en heldragen linje. Hovrätten ansåg då att handledaren då inte gjort tillräckligt för att förmå eleven att följa trafikreglerna, och ett undantag från huvudregeln om att handledaren är ansvarig kunde därför inte göras.

Huruvida ett undantag kan göras eller ej beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet, men huvudregeln är att handledaren är ansvarig för allt övningsföraren gör när denne kör fordonet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo