Utgör böter tillsammans med återkallatkörkort dubbelbestraffning?

2021-11-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Jag körde mot rött ljus. Fick betala 3000kr och återkallad körkort. Varför man är dubbelt straffad?Om man har återkallad körkort det är ju själva straffet! Eller hur?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om det är dubbelbestraffning om man får betala böter och att körkortet blir återkallat upptill boten.

Utgör bot och återkallat körkort dubbelbestraffning?
Två straff för samma gärning är inte tillåtet enligt en princip som kallas ne bis in idem, som med andra ord betyder dubbelbestraffning (Europakonventionens tilläggsprotokoll 7 punkt 4.1). Det betyder att om en bot och ett återkallat körkort ses som två straff för en och samma gärning så är detta inte tillåtet. Detta är en fråga som varit uppe för prövning i Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2015 s. 587. I detta rättsfall hänvisar domstolen till tidigare avgöranden, bland annat ett mål där Europadomstolen tagit ställning, och kommer fram till att böter och återkallat körkort är två olika straff, men att både boten och körkortsåterkallelsen har ett sådant sakligt och tidsmässigt att det inte ska ses som en dubbelbestraffning (NJA 2015 s. 587 punkt 7 och punkt 10 i Högsta domstolens domskäl). Båda dessa åtgärder ses i stället som en helhet, och inte två skilda straff för samma gärning.

Detta innebär att det var en tillåten handling att både ge dig böter och återkalla ditt körkort när du körde mot rött ljus.


Med detta, hoppas jag att jag besvarat din fråga! Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1253)
2021-12-07 Straff för trimmad moped
2021-12-07 Smitning från trafikolycka
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?

Alla besvarade frågor (97696)