FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott25/11/2021

Utgör böter tillsammans med återkallatkörkort dubbelbestraffning?

Hej!

Jag körde mot rött ljus. Fick betala 3000kr och återkallad körkort.

Varför man är dubbelt straffad?

Om man har återkallad körkort det är ju själva straffet! Eller hur?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om det är dubbelbestraffning om man får betala böter och att körkortet blir återkallat upptill boten.

Utgör bot och återkallat körkort dubbelbestraffning?
Två straff för samma gärning är inte tillåtet enligt en princip som kallas ne bis in idem, som med andra ord betyder dubbelbestraffning (Europakonventionens tilläggsprotokoll 7 punkt 4.1). Det betyder att om en bot och ett återkallat körkort ses som två straff för en och samma gärning så är detta inte tillåtet. Detta är en fråga som varit uppe för prövning i Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2015 s. 587. I detta rättsfall hänvisar domstolen till tidigare avgöranden, bland annat ett mål där Europadomstolen tagit ställning, och kommer fram till att böter och återkallat körkort är två olika straff, men att både boten och körkortsåterkallelsen har ett sådant sakligt och tidsmässigt att det inte ska ses som en dubbelbestraffning (NJA 2015 s. 587 punkt 7 och punkt 10 i Högsta domstolens domskäl). Båda dessa åtgärder ses i stället som en helhet, och inte två skilda straff för samma gärning.

Detta innebär att det var en tillåten handling att både ge dig böter och återkalla ditt körkort när du körde mot rött ljus.


Med detta, hoppas jag att jag besvarat din fråga! Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo