Vad är trolig spärrtid för fortkörning?

2021-03-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Har körkort på prövotid , haft det i 5 månader. Fick det nyligen indraget pga 91,3 km/tim på 60 sträcka .Jag har erkänt fortkörningen.Vad är trolig spärrtid ?Hur stora är förutsättningarna att få det till en varning med hänsyn till att jag har 20km till skola och kan inte åka kollektivt pga att min far är i Coronariskgrupp samt att jag blivit uttagen till militärtjänstgöring som fordonsförare
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om återkallande av körkort finns i körkortslagen. Regler som avser olovlig körning finner du i lagen om straff för vissa trafikbrott.Blir körkortet återkallat?Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse, detta står i körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten. Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen så kan körkortet återkallas. Om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen lägre för när körkortet återkallas. För de vägar med lägre hastighetsbegränsning räcker det med att köra 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen. Eftersom att du körde för fort riskerar du att få böter.Spärrtid för att ta körkort Under en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat. (3 kap. 9 § Körkortslagen). Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. Exakt hur lång tid ditt körkort blir indraget är svårt att svara på då det även beror på andra omständigheter.Körkort i tjänstInnan ett beslut tas skickar transportstyrelsen ett brev där de ber om ett yttrande, där kan man ange att man behöver körkortet i sitt jobb. När man gör det behöver man bifoga ett intyg från sin arbetsgivare som styrker att man behöver körkort i sitt arbete. Transportstyrelsen kan då ändra sig och antingen låta dig behålla körkortet eller förkorta tiden som körkortet är indraget. Deras beslut beror på hur fort du körde över hastighetsbegränsningen och hur stort behov du kan anses ha av sitt körkort.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,

Är arbetsgivare skyldig att uppge vem som kört en firmabil för fort?

2021-03-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Är arbetsgivare skyldig att uppge vem som kört en firmabil för fort?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline!Det korta svaret på din fråga är att nej, arbetsgivaren är inte skyldig att uppge vem som har kört firmabilen för fort. Ansvaret för eventuell fortkörning ligger på föraren, inte ägaren av bilen. Dock är det vanligt att Polisen ber arbetsgivaren om hjälp om de har svårt att identifiera föraren. Polisen börjar ofta med att jämföra olika pass- och körkortsbilder med fotot från fartkameran för att identifiera föraren. Om de inte kan identifiera föraren på detta sätt, är det möjligt att de frågar arbetsgivaren om vem som körde bilen och då är det upp till arbetsgivaren att bestämma om sådana uppgifter ska lämnas eller inte.Du kan hitta mer information om polisen arbete med fartkameror på deras hemsida. Hoppas detta gav dig svar på frågan! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänliga hälsningar,

Kommer Transportstyrelsen ta mitt körkort?

2021-03-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag råkade köra 46 på en 30 väg fick böter 2800kr jag undrar nu får jag en varning oxå eller kan transportstyrelsen ta mitt körkort undrar vad som händer nu är så orolig har aldrig varit i denna situationen
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad jag uppfattar det som undrar du om du även kommer få en varning och om ett körkortsingripande kan göras med anledning av denna överträdelse. Nedan redovisar jag förutsättningarna för ingripande. Indraget körkortKörkortslagen reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Enligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-20 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen upp till 30 km/h. Normalpåföljden vid en överträdelse med 16-20 km/h är en varning. Överskrider föraren hastighetsgränsen med 21 km/h eller mer återkallas körkortet vanligtvis. En samlad bedömning av hastighetsöverträdelsen görs från fall till fall, då beaktas inte bara din tidigare historik utan även hur området där du körde såg ut och liknande omständigheter.Du körde på en väg med hastighetsbegränsning 30 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 16 km/h. Av den anledningen är det troligt att du skulle kunna få en varning och att det kommer anses vara en tillräcklig åtgärd för din hastighetsöverträdelse. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera ringa fortkörningar.Utifrån den informationen jag har att gå på skulle jag säga att du inte behöver vara orolig för ett körkortsingripande i dagsläget. Trots det är det alltid bättre att vara försiktig och visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter, det är förstås inte bara du som kör bilen som påverkas av ditt beteende i trafiken.Om du vill klaga på en eventuell varningSkulle det vara så att du får en preliminär varning från Transportstyrelsens så kan du välja att godkänna den och då vinner den laga kraft, vilket innebär att beslutet därefter inte kommer gå att överklaga och du får då varningen utfärdad till dig.Om du väljer att inte godkänna varningen kommer ärendet att handläggas som andra ärenden. Du får då möjlighet att yttra dig över händelsen och ge din inställning innan Transportstyrelsen fattar ett beslut efter en mer ingående prövning. Det du skulle kunna framhäva då är just hur du inte har haft en hastighetsöverträdelse tidigare, att överträdelsen var ringa och kanske eventuellt hur området såg ut där du överskred hastighetsgränsen. Var området tätbebyggt eller utanför en skola eller liknande blir det dock svårt att vinna framgång med en sådan typ av argumentation, eftersom en hastighetsöverträdelse då inte blir lika försvarbart.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med körtkortet vid påträffad drograttfylleri samt ringa narkotikabrott?

2021-03-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Om en person blir stoppad och både pissprov och blodprov visar positivt, vad händer med körkortet? Personen har inte erkänt till något, men polisen säger att ett nekande och positivt blodprov kan leda till rättegång. Personen är tidigare ostraffad och har inget i registret, misstanken är drograttfylleri och ringa narkotikabrott. Vad finns det för fördelar/nackdelar med att erkänna brottet innan blodprovet kommit tillbaka? Finns det någon chans att personen får behålla körkortet?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Drograttfylleri regleras i 4 § 2 st. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och föreskriver böter som minimistraff och fängelse i 6 månader som maximistraff. Samma straffbud gäller även ringa narkotikabrott som regleras i 2 § Narkotikastrafflag (1968:64). Vad händer med körkortet vid påträffad drograttfylleri och ringa narkotikabrott?Vid påträffad drograttfylleri och ringa narkotikabrott kan indragning av körkortet bli aktuellt enligt 5 kap. 3 § punkt 1.b Körkortslag (1998:488). Vid sådana fall gör transportstyrelsen enligt 5 kap. 2 § Körkortsförordning (1998:980) en objektiv prövning av förarens lämplighet, där en helhetsbedömning av individen i fråga utförs med hjälp av yttranden från Socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet. Det blir alltså en bedömning i det enskilda fallet om föraren anses lämplig nog att behålla sitt körkort.Vad finns det för för- och nackdelar med att erkänna brott?Om personen i fråga redan har fått sitt urin och blov skickat för prover finns det inte några direkta fördelar med att erkänna brottet ur ett påföljdsperspektiv. Vid sådana fall kan det vara bättre att avvakta och vänta på resultaten för att se om narkotikahalten i proverna motsvarar den mängden som är föreskriven för att brott ska aktualiseras. Ur en ekonomisk synvinkel kan det dock vara klokt för personen att erkänna om denne vill slippa undan de eventuella rättegångskostnaderna som följer av att ett rättegång initieras av åklagaren.Sammanfattning:Vid drograttfylleri och ringa narkotikabrott finns det en tämligen stor chans att föraren blir av med körkortet då detta inverkar negativt på dennes lämplighet som förare vid en obejktiv helhetsbedömning, men detta är inte nödvändigtvis fallet om andra faktorer talar för att föraren inte bör få sitt körkort indraget. Vad gäller för- och nackdelar med att erkänna till brottet, kan det konstateras att ett erkännande inte ger några påföljdslättnader för individen, men det kan vara klokt för denne att erkänna för att slippa eventuella rättegångskostnader.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad innebär det när trafikverket utfärdar en varning?

2021-03-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej för ett par månader sedan körde jag för fort. 130 km. Jag godtog böter och betalade.Nu ett halvår senare får jag hem brev där det står att jag får dn varning.Jag tar till mig detta och ska verkligen hålla hastigheten framöver.Vill dock dubbelkolla, detta innebär endast en varning va och så länge ja sköter mig händer inget mer väl?Det är väl bara godkänna varningen och sedan sköta mig?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor kring körkort regleras i körkortslagen (1998:488) (KörkL). Vad gäller varningar återfinns regleringen i 5 kap. 9 § KörkL där det framgår att istället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas om särskilda skäl föreligger, där det anses tillräckligt med en varning. Detta innebär, precis som du själv verkar införstådd med, att det enbart är en varning och ingen återkallelse av körkortet. Så såvida du inte gör dig skyldig till någon företeelse som framgår av 5 kap. 3 § KörkL ska det inte vara några vidare problem. Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Skyldig att uppge namn på förare vid fortkörning?

2021-03-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, vi har fått ett brev då vår bil har fastnat i en fartkamera. Man vill ha hjälp att tala om vem föraren är. Behöver man tala om det? Bilen är en tjänstebil, påverkar det? Min man står som ägare.
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Användandet av fartkameror är en del av polisens arbete för att utreda hastighetsöverträdelser. Information om fartkameror och hantering av bilderna finns på Polisens hemsida (här). Hastighetsöverträdelser är ett föraransvar och inte ett ägaransvar, vilket innebär att det endast är den person som körde bilen som kan bötfällas för fortkörningen. Om det inte går att identifiera personen på bilden skickas en förfrågan till bilens ägare om vem som kört bilen vid den aktuella tidpunkten. Ägaren har dock ingen lagstadgad skyldighet att identifiera och uppge vem som körde bilen vid fortkörningen. Att identifiera föraren vid fortkörning underlättar alltså polisens arbete och bidrar till samhällsnytta. Men ni är alltså inte skyldiga att uppge förarens namn, och det påverkar heller inte situationen att bilen är en tjänstebil. Jag hoppas detta besvarade din fråga! Vänliga hälsningar,

Hur förhåller sig lagen till elscootrar och vilka krav uppställs på dessa typer av fordon?

2021-03-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, reglerna kring elscooters är luddigt formulerade och i storstäder verkar de flesta åka olagligt utan att någon myndighet bryr sig. Reglerna är dock tydliga, kör du en elscooter i 20km/h men med em motoreffekt högre än 250W men mindre än 1000W räknas detta som en moped klass 2.. men troligen inte då den "troligen" inte uppfyller kraven för att vara en moped? Då en elscooter inte går att klassa som en moped då den saknar CoC intyg + massa andra krav en moped har..Så Min fråga är, om jag äger och kör en elscooter i 20km/h på allmän väg men håller mig till cykelbanan och följer trafikreglerna i övrigt, men med en motorstyrka på 1000W.. kan polisen då stoppa mig och isåfall vad händer då?Jag har förarbevis för bil så jag har automatiskt förarbevis för moped, men Jag antar att dom inte ser det som en moped? Och inte heller som en cykel..? Man framför alltså ett olagligt fordon på allmän väg, samt att fordonet inte är varken registrerat eller försäkrat.. Kan man då förvänta sig böter eller finns det strängare straff för detta brott?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller eldrivna motorfordon har rättsläget halkat efter rejält, men som du konstaterar har vi idag riktlinjer som föreskriver att en elscooter framförs lagligt och likställs som en cykel om den uppfyller kraven i 2 § Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner (bl.a. Krav på max 250W och maximal hastighet på 20 km/h). Det finns många elscootrar som överskrider dessa krav, och kan då i vissa fåtal fall klassas som mopeder om de når upp till kraven för att kunna likställas som mopeder. Till din fråga, om du har en elscooter som har en motorstyrka på 1000W, kommer din elscooter inte längre att räknas till kateogorin "cykel" enligt 2 § Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Utan att veta exakt vilken modell din elscooter är, får jag lov att anta att den heller inte når upp till kravet för att klassas som en moped (med generell tanke på elscootrars chassi och andra säkerhetsfaktorer). Elscootern anses därav inte kunna placeras i någon av de kategorier som 2 § Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner föreskriver och kommer därmed betraktas som ett olagligt fordon att färdas på allmänna vägar. Det blir av denna anledning endast tillåtet att framföra fordonet inom inhängnade områden. Skulle du trots allt välja att åka med elscootern på allmän väg får polis med hjälp av 27 kap. 1 § Rättegångsbalk (1942:740) beslagta elscootern vid misstanke om brott för att kontrollera om elscootern har framförts lagenligt. Är det klarlagt att fordonet har framförts olagligt blir 3 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott tillämplig, där du kan komma att dömas för olovlig körning. Straffet för olovlig körning är dagsböter, betraktas brottet som grovt (vilket omständigheterna du angett inte talar för) kan 6 månaders fängelse bli aktuellt. Jag hoppas att du har fått klarhet i din fråga, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline. Vänliga hälsningar,

Vad händer när jag kört för fort inför fartkamera?

2021-03-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag körde för fort med 120 km/h på en väg där max hastigheten var 80 km/h. Vägen ligger mitt i skogen och finns ingen trafik där. Inga människor bor i området. Inga andra trafikanter heller. Det var mycket fint väder denna morgon solig och klart. Jag var fotat av fortkamera och nu avvaktar jag brev från Polisen. Jag erkänner att jag körde för fort men jag var illa tvungen att göra detta då arbetar jag som läkare och det var nödsituation då var jag akutläkare på arbetat och tog hand om akuta patienter i nöd med varierande sjukdomsbild.Jag var illa tvungen att öka hastigheten för att komma fram så fort som möjligt.Verksamhetschefen på kliniken har utfärdad intyg där man intyget att: "Jag var akutläkare på förmiddagen påkliniken och var ansvarig för omhändertagandet av akut sjuka patienter i nöd".Jag förekommer inte i belastningsregistret och aldrig har fått böter för fortkörning.Jag har följande frågor:1.har inte fått något brev från polisen är men troligtvis det kommer. Hur ska jag reagera? (Jag anser att jag körde för fort men kan jag åberopa nöd situation?)2.ska jag betala böterna eller ska jag bestrida dem och svara brevledes till polisen?3.blir det rättegång eller åklagare kan bestämma själv baserad på min berättelse och verksamhetschefen intyg?4.kommer min körkort att bli återkallad från Transportstyrelsen?5.om jag blir fälld av Tingsrätten kan peningsböterna omvändlas till dagsbötter? 6.kommer eventuellt fällande dom skrivas i belastningsregistret?Mvh
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDå du ställt flera frågor avseende din fortkörning kommer jag att besvara dessa var för sig under separata rubriker nedan."Har inte fått något brev från polisen är men troligtvis det kommer. Hur ska jag reagera? (Jag anser att jag körde för fort men kan jag åberopa nöd situation?) Ska jag betala böterna eller ska jag bestrida dem och svara brevledes till polisen?"Om du får ett brev och det utfärdas penningböter kommer du att informeras om hur du godtar dem och hur du bestrider det. Böterna godtas genom att du betalar in beloppet inom föreskriven tid. För att bestrida och hävda nöd måste du följa instruktionerna i det brev som skickas till dig. Genom att du betalat böterna har du i princip "erkänt" brottet och kan inte i efterhand hävda nöd."Blir det rättegång eller åklagare kan bestämma själv baserad på min berättelse och verksamhetschefen intyg?"Vägrar du att betala böterna och bestrider lämnas ärendet över till åklagaren. Åklagaren kan välja om det ska väckas åtal. Däremot är åklagaren skyldig att väcka åtal om det vid en objektiv bedömning finns tillräcklig bevisning för en fällande dom. Det kan hända att din invändning om nöd inte godtas av åklagaren utan blir tvunget att prövas av domstol. I sådana fall blir det upp till domstol att pröva om nödbestämmelsen var tillämplig."Kommer min körkort att bli återkallad från Transportstyrelsen?"Återkallelse av körkort ska ske bland annat om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). Enligt praxis ses överträdelsen inte som ringa om hastigheten överskridits med mer än 30 km/h på en sträcka där hastigheten är minst 50 km/h. Så blir aktuellt i ditt fall varför det är tänkbart att ditt körkort återkallas om du fälls för hastighetsöverträdelsen."Om jag blir fälld av Tingsrätten kan peningsböterna omvändlas till dagsböter?"Straffet för hastighetsöverträdelse är i normalfallet penningböter. Vid överträdelse med mer än 36 km/h är böterna 4 000 kronor. Det är således inte aktuellt med dagsböter för en hastighetsöverträdelse. Om det är fråga om en allvarligare hastighetsöverträdelse i en trafikfarlig miljö kan du däremot dömas för vårdslöshet i trafik och då är straffet dagsböter. Som du beskrivit situationen finns det däremot inget som talar för att vårdslöshet i trafik skulle vara för handen, varför det rimligtvis stannar vid penningböter."Kommer eventuellt fällande dom skrivas i belastningsregistret?"Penningböter för en hastighetsöverträdelse är en påföljd för ett brott som har begåtts. Då böterna är en påföljd registreras det i belastningsregistret (3 § p1 lagen om belastningsregister). I ditt fall innebär det att om du godtar böterna och betalar dem, alternativt inte godtar böterna men döms i domstol, kommer det att registreras i belastningsregistret.Hoppas du fick klarhet i det du undrade över. Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,