FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott31/10/2021

Vad gäller vid fortkörning utomlands?

En vän körde 111 km/h på 80 km väg i spanien. Det blir ju böter 140 euro om jag förstår det rätt. Men om man betalar den inom utsatt tid så behöver man bara betalar 50% om jag förstått det rätt.

--Inom utsatt tid står det vad menas med det?

-- förutom böter blir det någon annan påföljd?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om trafikbrott utomlands.

Enligt spansk lag
Vilka påföljder som gäller i Spanien följer av spansk lag. Vad som gäller enligt lagar utomlands har vi tyvärr inte möjlighet att svara på. Jag kan dock säga som så att rabatt på böter i Spanien är något jag hört talas om tidigare, vilket medför att det du skriver säkerligen stämmer. Inom viss tid skulle jag anta innebär inom viss föreskriven tid. Antingen framgår det hur lång tidsfristen är i trafikboten du fått eller kan du säkerligen hitta information om det på spanska Trafikverkets hemsida. Jag skulle tro att tidsfristen beror på vilket brott det är som begåtts.

Enligt svensk lag
Körkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande och trafikförordningen reglerar påföljder för trafikbrott.

För att man ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att man inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att man i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, (3 kap. 2 § 2 stycket KkL).

Straffet för brott mot trafikförordningen i form av hastighetsöverträdelse är penningböter, (3 kap. 17 § och 14 kap. 3 § första punkten, delpunkt b trafikförordningen).

Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, (5 kap. 9 § KkL). Även fortkörning utomlands kan medföra att det svenska körkortet återkallas.

Ett körkortsingripande är dock inget straff utan en åtgärd som syftar till ökad trafiksäkerhet. Det är inte tingsrätten, utan Transportstyrelsen, som bestämmer om ett körkort ska återkallas eller inte. Transportstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Ringa fortkörning enligt svensk praxis
Enligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 31 km/h. En samlad bedömning av hastighetsöverträdelsen görs dock från fall till fall, då beaktas inte bara tidigare historik utan även hur området där din vän körde såg ut och liknande omständigheter.

Din vän körde på en väg med hastighetsbegränsning 80 km/h, och hastighetsöverträdelse motsvarande 31 km/h. Överträdelsen är inte att anse som ringa. Vanligen bör påföljden för detta bli dels böter, dels återkallelse av körkortet. Däremot är återkallelsefrågan något som Transportstyrelsen avgör från fall till fall beroende på omständigheterna vid fortkörningen.

Återkallelse av körkortet kan exempelvis ske om din vän inom en period på två år åkt fast för flera upprepade fortkörningar, (5 kap. 3 § 3 p. KkL).

Man bör alltid tänka på att det är viktigt att följa de trafikregler som finns, oavsett i vilket land man befinner sig i. Det är alltid bättre att vara försiktig med anledning av att man inte är ensam i trafiken, därför bör man visa respekt och hänsyn till medtrafikanterna.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo