Är det olagligt för vår hyresvärd att hålla på våra pengar, som hon vet inte är hennes?

2018-07-20 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej,När jag och min sambo flyttade ut ur vår lägenhet förra månaden, lade vi märke till att vi betalat en extra hyra för våran hyresperiod. Det eftersom vi glömde bort att vi redan hade betalat en extra månadshyra vid inflyttning, som skulle betala för oss den sista månaden vi bodde i lägenheten. Vi sa till vår hyresvärd i person när vi träffade henne och hon förklarade att hon sett den extra hyran. Hon fortsatte och förklarade hon tänkte betala tillbaka pengarna i förbindelse med vårat deposition. Men eftersom att vi är oeniga kring depositionen som vi vet kommer bli en längre process att lösa, bad henne också att skicka tillbaka vårat överskott av hyrespengar, eftersom det inte berör depositionen. Hon har inte skrivit tillbaka om ett besked och verkar totalt undgår konversationen. Är det olagligt för vår hyresvärd att hålla på våra pengar, som hon vet inte är hennes?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har ni av misstag betalat för mycket pengar till er hyresvärd och hyresvärden är medveten om att hon inte har rätt till pengarna. I svensk rätt finns en princip om misstagsbetalning som kallas condictio indebiti. Enligt den principen är den som har mottagit pengar som betalats av misstag skyldig att återbetala pengarna. Mottagaren kan dock ha rätt att behålla pengarna om de mottagits i god tro och mottagaren förbrukat pengarna. Att pengarna mottagits i god tro innebär att mottagaren har trott att hen har rätt till pengarna.I ert fall verkar det dock som att hyresvärden redan när hon mottog pengarna insåg att det var en misstagsbetalning och att hon inte hade rätt till pengarna. Därför är hyresvärden självklart skyldig att betala tillbaka pengarna direkt och har ej rätt att använda pengarna. Det kan även vara brottsligt att använda pengar som man vet att man inte har rätt till. Det skulle nämligen kunna röra sig om brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Brottet begår man genom att exempelvis använda pengarna som sina egna trots att man vet att pengarna tillhör någon annan. För brottet olovligt förfogande är straffet böter eller fängelse i högst ett år. Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Är det brott att slänga annans saker?

2018-06-27 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag och min flickvän lånade under en kortare tid hennes föräldrars lägenhet i Frankrike.Efter en tid fick dom för sig att vi inte var bra för varandra och att jag framför allt inte var bra nog att "tillhöra" deras familj.Trots att vi stod på oss och ville vara tillsammans till varje pris så gjorde hennes föräldrar allt för att sabotera och vara allmänt elaka människor.Bland annat så slängde dom alla mina tillhörigheter. Som så klart har ett värde i sig, men det fanns också saker som var arvegods som hade ett enormt emotionellt värde för mig.Min fråga är helt enkelt är det ett brott att slänga någons saker? Det finns gott om stödbevisning som vittnar om att dom slängt mina saker utan lov med vilje, och att dom visste att jag skulle ta illa upp.Tack på förhand.
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fallet skulle din flickväns föräldrar kinan göra sig skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 brottsbalken. Det innebär att de har haft egendomen i sin besittning men att det är du som har äganderätten till egenomen och att de har berövat dig denna rätten genom att slänga dina saker. Det krävs att gärningen är gjord med uppsåt, dock krävs det ingen vinning eller skada för de inblandade personerna. Således har de gjort sig skyldig till olovligt förfogande genom att slänga dina saker.Hoppas att detta var savar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer om jag blivit polisanmäld för förskingring?

2018-06-19 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag jobbade på en butik och gjorde något väldigt dumt. Jag gav bort lite gratis saker medan jag jobbade till en person jag kände och fick ett samtal som sa att jag ska ha möte med säkerhetschefen och att jag blir ersättnings skyldig samt att jag blir polisanmäld. Jag erkände till brottet under samtalet då hon sa att det finns både vittne och film på att jag har gjort det. Min fråga är vad som händer om jag blir polisanmäld? Jag har aldrig gjort något sånt här tidigare och jag pluggar på universitetet, påverkar det mina studier. Sakerna jag gav bort överskred ett värde av 1000 kr.
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det polisanmälan kan leda till är att du blir åtalad för förskingring enligt 10 kapitlet 1§ Brottsbalken. Eftersom du säger att du har begått brottet och att det finns bra bevismaterial kommer du förmodligen också att bli dömd för förskingring. Troligtvis kommer du bli dömd till villkorlig dom eftersom du inte är straffad tidigare och det inte verkar röra sig om ett särskilt stort värde (cirka 1000 kr). Att du på grund av brottet blivit av med jobbet är också en förmildrande omständighet som talar för villkorlig dom. Man kan säga att det till viss del ses som ett straff i sig att ha blivit av med jobbet. Villkorlig dom innebär att det inte händer någonting just i samband med den här domen. Dock kommer den tas i beaktande om du skulle göra något mer brottsligt och då är risken större att du får ett "riktigt" straff. Dina studier kommer inte att påverkas, i alla fall inte formellt. Du kan inte bli avstängd från utbildningen eller något sånt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Återbetalningar från butiken var man är anställds kassa till eget kort

2018-05-23 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare har sagt upp mig då de sett att jag gjort returer i kassan till mitt egna kort på totalt 8500krKan jag få fängelse för det? De hotar med att anmäla mig till polisen och jag vet inte vad de blir för konsekvenser
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilket brott har du begått?Förskingring 10 kap. 1 § brottsbalken"Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år."Du förklarar att du har gjort återbetalningar till ditt egna kort under tiden du varit i tjänst och arbetat i kassa. Som anställd har du fått förtroendet å din arbetsgivares vägnar att hantera kassan i butiken för att sedan också redovisa för denna. Du har i din roll där med också haft besittning, det vill säga kontroll, över egendom (pengar) som finns i kassan. Du har överfört den egendom du haft besittning till från arbetsgivarens kassa till ditt egna konto vilket för dig varit en ekonomisk vinning och för arbetsgivaren en ekonomisk skada. Detta innebär att du har gjort dig skyldig till brottet förskingring. Det skulle även kunna bli aktuellt med ringa förskingring, 10 kap. 2 § brottsbalken. Detta innebär samma brott men med hänsyn till bland annat värdet och hur stort förtroende som missbrukats ses det som mindre allvarligt var på även påföljden blir mildare. Straffskalan för ringa är böter eller fängelse i högst 6 månader. Huruvida det är fråga om normalgraden av brott eller ett ringa brott är svårt att säga. Rent värdemässigt brukar man prata om en värdegräns på ca. 1000 kr eller möjligtvis något högre. Då det i ditt fall rör sig om 8500 kr bör det falla under normalgraden, det vill säga vanlig förskingring. Dock ska sägas att andra omständigheter kan leda till att det ändå ses som ringa. Vilken påföljd kan detta leda till?Som bestämmelsen ovan lyder döms man för förskingring till fängelse i högst två år (om ringa till böter eller fängelse i högst 6 månader). Bara för att bestämmelsen innehåller möjlighet till fängelse betyder det dock inte att påföljden blir just fängelse. Inom svensk straffrätt råder nämligen en presumtion mot fängelse. Detta innebär att man i största mån försöker undvika att döma person till fängelse då den typen av straff är en stor inskränkning i den fria rörligheten. Se 30 kap. 4 § brottsbalken. Istället för fängelse kan det bli fråga om skyddstillsyn eller villkorlig dom med samhällstjänst och böter, se 30 kap. 7 - 9 §§ brottsbalken.Presumtionen kan brytas i det fall det föreligger ett högt straffvärde, det är fråga om ett artbrott eller då det är fråga om att personen återfaller i kriminalitet. Den händelse du beskriver kommer inte föranleda något högt straffvärde och det är inte heller fråga om ett artbrott. Förutsatt att detta är första gången du begår, och blir åtalad för en brottslig gärning har jag svårt att se att du skulle få en dom med påföljden fängelse. Påföljdsbestämningen är dock ganska komplicerad och det är många omständigheter som vägs in. Jag kan därför inte ge dig ett exakt svar på vilken påföljd som för dig kan bli aktuell. Om du vill ha mer vägledning i frågan rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist. Med vänliga hälsningar,

Är jag återbetalningsskyldig om jag felaktigt får pengar insatta på mitt bankkonto?

2018-07-04 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag blev avskedad från mitt jobb under min provanställning vilket var i mitten av maj och fick enligt ök. lön för hela den månaden. Nu har jag fått en till transaktion från företaget men det framgår inte om det är en lön eller vad det är för något. Mig veterligen så skulle jag inte få något mer från företaget förutom den lönen jag fick i maj. Nu undrar jag om jag är återbetalningsskyldig ifall företaget noterar att dom gjort en felaktig utbetalning?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDin fråga rör ett eventuellt brott. Därför kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).En kvalificerad gissning är att det rör sig om semestersättningEftersom du har fått transaktionen exakt en månad efter det att du fick din sista lön gör jag en kvalificerad gissning och säger att det är semesterersättning du fått insatt på kontot. Det kan givetvis röra sig om någonting annat, men jag skulle tro att det rör sig om det eller något liknande.Är pengarna felaktigt utbetalda måste du återbetala dem till företagetSkulle det röra sig om en felaktig utbetalning blir brottet olovligt förfogande relevant, om du skulle använda pengarna istället för att återbetala företaget (10 kap. 4 § första stycket BrB).När du felaktigt får pengar insatta på ditt bankkonto anses du ha företagets pengar, dvs. det blir inte dina egna pengar bara för att du får dem på ditt konto.Så länge du inte gör något med dem och hör av dig till företaget, som felaktigt satte in pengarna på ditt konto, gör du dig inte skyldig till någonting. Det vore orimligt om du skulle kunna bli åtalad för ett misstag företaget begått.Skulle du däremot använda pengarna, kan man se det som att du tar pengarna från företaget och det är brottsligt. Då blir det tal om olovligt förfogande.Så för att svara på din fråga: ja, om företaget har gjort en felaktig utbetalning till ditt konto, kommer du vara tvungen att återbetala hela summan.Tips på vidare läsningOm du är intresserad av att läsa ett rättsfall som behandlar frågan kan du läsa NJA 1994 s. 480. Där fick en företagsägare en felaktigt utbetald summa pengar krediterade till sitt bankkonto, vilka han sedan använde för privat bruk. Han dömdes för olovligt förfogande.Mitt rådSom jag nämnde ovan är en kvalificerad gissning att det rör sig om semesterersättning eller liknande som blivit utbetalt till ditt konto efter det att din anställning upphört.Det är däremot onödigt att ta risker, och om du är osäker på vad det är för pengar är det viktigt att du snabbt tar kontakt eller åtminstone försöker få kontakt med företaget som felaktigt har satt in pengarna på ditt bankkonto, för att inte riskera att göra dig skyldig till brott.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar

Min mamma har stängt ner ett konto med mina pengar på, finns det något jag kan göra?

2018-06-21 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min mamma stängde ner mitt fondkonto min farmor och farfar skapade och flyttade över pengarna när jag var mindre (ca 6-7år) och jag har aldrig fått sett något bevis på att mina pengar för ärrersättning på 20,000 finns någonstans som jag fick utbetalt år 2007 (jag är född 1997). Då jag vill konfrontera henne då hon har ljugit för mig och jag vet att hon har skulder och kronofogden efter sig så jag är rätt övertygad att pengarna har hon spenderat som skulle egentligen varit mina. Finns det något jag kan göra juridiskt eller kan jag enbart konfrontera henne med mina ord?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alternativet du har till att prata med din mamma är anmäla henne för att ha förskingrat dina pengar. När du var tio år och inte fick ha ett bankkonto i ditt eget namn fick din mamma, som din förmyndare, i uppgift att förvalta pengarna åt dig. Om din mamma har spenderat de pengarna har det varit till vinning för henne och till skada för dig, något som aktualiserar förskingringsbrottet (10 kap. 1 § brottsbalken).Om din mamma inte har spenderat pengarna kan hon fortfarande ha gjort sig skyldig till olovligt förfogande i och med att hon stängde ner fondkontot och flyttade pengarna (10 kap. 4 §). Den huvudsakliga skillnaden mellan förskingring och olovligt förfogande är att det för det senare brottet inte krävs att din mamma haft någon vinning med åtgärden, därav behöver hon inte ha spenderat pengarna.Om du väljer att anmäla din mamma måste åtal väckas av en åklagare för att målet ska tas upp i domstol. För att åklagaren ska ta upp målet ska det finnas tillräckliga skäl att anta att din mamma kan vara skyldig, så till skillnad från om du konfronterar henne krävs det då viss bevisning.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Vad ska jag göra om min sambo vägrar lämna tillbaka mina saker?

2018-06-14 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Min fd sambo, vägrar låta mig komma till vår gemensamma fd bostad och hämta saker som tillhör mig. Det är kartonger sedan mina barns barndom och två gåvor från min pappa, 1 paviljong värde 4000kr och 1 tvättmaskin värde 3500kr. Enl honom, har jag ingen rätt att hämta det. Men enl en jurist jag var i kontakt med för att lösa ut mig själv från huset, har jag rätt att beträda det fd gemensamma boendet, efter uppgörelse med honom i 1 år eft separationen. Jag har desutom köpt ut mig själv från en lagfart som enl lag han ska betala för att få besittningsrätten på fastigheten.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får jag gå in i den gamla gemensamma bostaden och hämta mina grejer? Nej det får inte gå in i någon annans hem hur som helst. Som jag förstår det har du flyttat ut och bostaden är nu din sambos. Du kan inte gå in och ta sakerna utan tillstånd/samtycke från någon annans hem även fast det är dina saker. Den som tar någonting som egentligen tillhör en själv men att omständigheterna är sådana att man själv inte får återställa denna besittningsrubbningen kan dömas för brottet otäckt (se 8 kap 9 § Brottsbalken, Brb) Alltså den som återtar en sak egentligen är ens egen men som kommit i annans besittning har gjort sig skyldig för självtäkt. Även fast ni har en uppgörelse om att du ska få hämta dina saker ett år efter separationen så är jag väldigt tveksam till om det rent juridiskt hjälper dig. Jag håller inte med juristen om att du får gå in i hushållet hur som helst. Ett civilrättsligt avtal hänger sällan ihop med straffrätten. Jag skulle avråda dig från att gå in i huset.Din sambo kan begå brott när hen inte lämnar tillbaka dina sakerDin fd sambo kan å andra sidan gör sig skyldig till olovligt förfogande vilket är ett brott som man begår om man inte lämnar tillbaka något som tillhör någon annan. (se 10 kap 4 § Brb) En vägran att utlämna en annan persons sak kan innebära att någon berövas sin rätt till egendomen. I samband med en separation och bodelning får man inte förfoga över någon annans giftorättsgods eller samboegendom i sådan omfattning att man gör intrång på den del som enligt äktenskapsbalken eller sambolagen som ska tillfalla annan.Har jag rätt att få tillbaka mina saker? Du har alltid rätt att få tillbaka de saker som är dina. Eftersom du redan har försökt prata med din sambo om att överlämna sakerna rekommenderar jag dig att ta kontakt med kronofogden. Du kan få tillbaka dina saker mot din sambos vilja genom att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten.Du behöver dock styrka att sakerna tillhör dig genom kvitton, gåvobrev, dokument eller något annat som kan styrka din äganderätt. Du kan läsa mer om handräckning på kronofogdemyndighetens hemsida. SammanfattningsvisDin sambo har inte rätt att vägra dig tillgång till dina saker utan kan därmed göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande. Du har inte rätt att gå in i huset hur som helst trots avtalet. Ditt nästa steg är att ta hjälp av Kronofogden för att kunna begära in dina saker.Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vad är det för brott när min ex-sambo inte lämnar ut mina saker?

2018-05-14 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag o min sambo har flyttar isär. Hon bor kvar i vårt gemensamma hus och jag har flyttat. Jag betalar fortfarande min del av driften av huset, har mina saker där och jag har verktyg som jag behöver i jobbet i Bla garaget (har eget företag) men även lite på kontoret inne i huset.. Jag är även skriven där fortfarande. Nu när jag var uppe så visar det sig att hon har bytt lås på både garaget och huset. Jag läste att det är olagligt, egenmäktigt förfarande. Stämmer det..?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du flyttat ut och inte längre ses som bosatt i bostaden så får du dock inte gå in i ert tidigare gemensamma hem utan att be om lov först. Vad jag förstår så uppehåller du dig inte längre i bostaden och måste då be din före detta om lov att få gå in i bostaden. Om du skulle gå in i bostaden utan tillåtelse kan du göra dig skyldig för hemfridsbrott, 4 kap 6 § brottsbalken.Olovligt förfogandeSom du själv nämner så är det viktigt att hon inte vägrar dig att få tillgång till dina saker, annars kan hon göra dig skyldig för brott. Det brott som jag anser kommer att aktualiseras är olovlig förfogande, 10 kap 4 § brottsbalken. Skillnaden mellan olovligt förfogande och egenmäktigt förfarande är bland annat att vid olovligt förfogande så har hon redan tillgång till dina saker i bostaden (dvs "i sin besittning") medan vid egenmäktigt förfarande så tar man något som man inte redan har "i sin besittning", se 8 kap 8 § brottsbalken.Olovligt förfogande innebär exempelvis att hon vägrar lämna ut saker som tillhör dig. Så länge ni kan komma överens och hon lämnar sakerna på din begäran så begår hon inte olovlig förfogande. SammanfattningsvisDet allra bästa och smidigaste är att ni kan komma överens om hur bohaget ska fördelas och att ni bestämmer en tidpunkt du hämtar dina saker. Om din före detta vägrar lämna ut dina saker så kan hon göra sig skyldig för olovlig förfogande. Då kan du göra en polisanmälan antingen genom att besöka en polisstation eller ringa 11414. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,