Påföljd vid förskingring av 500 000 kr

FRÅGA
Hej. Detta har hänt.En anställd som sitter med ekonomi, löner och fakturor har höjt sin lön ovetande för chefen samt köpt dyra saker till sitt eget hem för en dold summa. Den ungefärliga summan av det hela har räknats till över 500.000kr och då är det lågt räknat.Personen är idag inte kvar på företaget och flera prylar dyker upp när man går genom gamla fakturor. Min fråga är, kan det bli fängelse för detta, samt hur länge?Med vänlig hälsning Arbetaren.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken – BrB.

Förutsatt att personen har tillgång till företagets konton (vilket jag utgår från att hen har) talar allt för att hen begått ett förskingringsbrott (10 kap 1 § BrB). Straffskalan för förskingring är fängelse i högst två år. Straffskalan för grov förskingring (enligt 10 kap 3 § BrB) är fängelse i mellan sex månader och sex år. Det finns flera omständigheter som kan vara relevanta för att avgöra om en förskingring är att betrakta som som grov, varav en är det ekonomiska värdet. Något exakt belopp för när en förskingring är att anse som grov finns inte, men ser man till praxis har 200 000 kr varit tillräckligt (se t.ex NJA 1992 s 470).

Ser man till praxis har följande påföljder dömts ut:

NJA 1992 s 470. Förskingrat belopp: 200 000 kr. Påföljd: Villkorlig dom.

RH 1996:2. Förskingrat belopp: 456 000 kr. Påföljd: Fängelse ett år.

RH 1996:60. Förskingrat belopp: 386 992 kr. Påföljd: Fängelse tio månader.

NJA 1997 s 781. Förskingrat belopp: 203 900 kr. Påföljd: Villkorlig dom.

I samtliga fall har gärningspersonerna dömts för grov förskingring. Notera att gärningspersonerna i alla fall också blivit skadeståndsskyldiga för de förskingrade beloppen.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?