Påföljd för grov förskingring

FRÅGA
Hej undrar på följden av grov förskingring , har överfört ca 300000-450000 från en brukare under en tid och ör nu misstänkt för detta , allt började för att dölja mitt spelmissbruk .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskingring är ett brott som är straffbelagt enligt 10 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). För att kunna dömas för förskingring krävs att någon har fått egendom i sin besittning på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst, eller dylik tjänst med skyldighet att utgiva eller redovisa för det, istället tillägnar sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad hen har att iakttaga för att fullgöra sin skyldighet, om gärningen innebär vinning för hen och skada för den berättigade.

Påföljden för förskingring är fängelse i högst två år. Om förskingringen är att anse som grov döms istället enligt 10 kap. 3 § BrB till grov förskringring, där påföljden är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Qvarnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?