Hur anmäler man ett mutbrott?

Till vem anmäler man om man misstänker att mutbrott föreligger? Det gäller kommunala tjänstemän som fått både boende och mat till starkt reducerat pris när de besökt en potentiell exploatör och bott och ätit på exploatörens anläggning.

Lawline svarar

Hej och tack föra att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mutbrott

Så kallat mutbrott regleras i 10:5a BrB och heter tagande av muta. De finns vissa rekvisit som måste föreligga för att det ska röra sig om tagande av muta:

För det första gäller ansvaret inte vem som helst, utan arbetstagare eller uppdragstagare.

För det andra ska förmånen som ges kunna sättas i samband med tjänsteutövningen/uppdraget som arbetstagaren bedriver.

Slutligen ska förmånen vara otillbörlig. Det här är det viktigaste och mest svårbedömda rekvisitet. Hänsyn ska tas till alla omständigheter som kan kopplas till förmånen. En förmån är vanligtvis otillbörlig om: 1) förmånen har förutsättningar att påverka arbetstagaren att ta ett beslut eller vidta en åtgärd, eller 2) om förmånen kan uppfattas som en belöning för hur uppgifter utförts.

Den som har givit mutan kan göra sig skyldig till brottet givande av muta enligt 10:5b BrB.

Att anmäla ett mutbrott

Misstänker du att det föreligger ett mutbrott kan du göra en brottsanmälan till polisen om detta genom att besöka en polisstation eller kontakta polisen på telefonnummer 11414.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo