Vad händer efter polisanmälan när det kan vara fråga om förskingring av en större summa pengar och vad kan påföljden bli?

FRÅGA
Min väninna har förskingrat dryga en miljon kronor från en förståndshandikappad person. Hon har spelmissbruk. Detta påkomst uppdagades när brukaren ville ha tillbaka pengar som denne lånat enligt henne själv. Det rörde sej då om 300 000. Sen har kvinnan plockat ut upp till en miljon för sitt spelande. Nu har anhöriga polis anmält. Vad händer med min väninna nu? Fängelse? Tacksam för svar
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du dels i Brottsbalken (BrB), dels i Rättegångsbalken (RB).

Vad händer efter att en polisanmälan har gjorts?
Efter det att en polisanmälan har gjorts så inleds en förundersökning eftersom det finns anledning att misstänka att ett brott kan vara begånget (23 kap. 1 § RB). Syftet med förundersökningen är främst att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt ge åklagaren tillräckligt med material och underlag för att kunna bedöma om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 2 § RB).

När förundersökningen är klar finns två alternativ. Det första alternativet är att åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevisning för att framgångsrikt åtal ska kunna väckas. I så fall väcker hen åtal genom att upprätta en stämningsansökan så att saken tas till domstol. Åklagaren har åtalsplikt och måste alltså väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott (20 kap. 6 § RB). Det andra alternativet är att åklagaren inte tycker att det finns tillräckligt med bevisning för en fällande dom och då läggs förundersökningen ner. En nedlagd förundersökning kan återupptas om ny bevisning kommer fram.

Vad krävs för att någon ska kunna dömas till förskingring?
Förutsättningarna för brottet förskingring hittas i 10 kap. 1 § BrB. Det första som krävs är att gärningspersonen ska ha varit skyldig att redovisa för pengarna på grund av avtal, tjänsteförhållande eller någon annan liknande form av förtroendeförhållande. Det andra som krävs är att gärningspersonen ska ha tillägnat (tillgodogjort) sig pengarna, vilket verkar vara fallet här eftersom de har spelats bort. Slutligen måste åtgärden ha inneburit vinning för gärningspersonen och motsvarande skada för brottsoffret, vilket också kan anses vara uppfyllt genom spelandet (vinning) och förlusten av pengar för brottsoffret (skada).

Vad kan påföljden (straffet) bli?
Det är alltid domstolen som gör den avgörande bedömningen. Skulle de finna din väninna skyldig är straffskalan för förskingring fängelse i upp till två år (10 kap. 1 § BrB). Eftersom det också verkar röra sig om en ganska stor summa pengar skulle det till och med kunna vara fråga om grov förskingring. Straffskalan sträcker sig då mellan fängelse i sex månader och sex år (10 kap. 3 § BrB). Just eftersom det är domstolen som gör den slutliga bedömningen om brottet åtalas så är det svårt att svara exakt på vad påföljden skulle bli då en bedömning alltid görs i det enskilda fallet. Hänsyn kan tas till om personen tidigare är ostraffad, att det är fråga om ett spelmissbruk m.m.

Sammanfattningsvis
Det första som sker efter polisanmälan är att polisen startar en förundersökning. Utifrån resultatet av förundersökningen bestämmer åklagaren om åtal ska ske eller inte. Väljer åklagaren att väcka åtal måste hen kunna bevisa att redovisningsskyldighet för pengarna har förelegat, att din väninna har tillägnat sig pengarna och att detta har inneburit vinning för din väninna och skada för den drabbade. Skulle domstolen finna din väninna skyldig till brottet förskingring kan det bli fråga om fängelse i upp till 2 år, alternativt i upp till 6 år om brottet bedöms som grovt p.g.a. den relativt stora summan. Det kan dock tilläggas att det är sällan maxstraffen som anges i bestämmelserna döms ut, samt att viss lindring av påföljden kan ske utifrån personliga omständigheter.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?