Jag är 20 år och har förskingrat 120.000 kr, vad kan straffet bli?

FRÅGA
Hej. Jag har förskingrat ca 120 000kr från min arbetsplats där jag jobbade som kassabiträde. Har aldrig blivit dömd innan och är 20 år gammal. Vad kan straffet bli?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet förskingring stadgas i 10 kap 1 § brottsbalken (BrB). För att bli dömd för brottet förskingring så krävs det att du genom ditt arbete haft tillgång till pengarna men istället för att redovisa dem på rätt sätt har du själv tillägnat dig dem, vilket stämmer väl överens med ditt arbete som kassabiträde.

Straffet för förskingring av normalgraden, vilket jag sannolikt skulle tro att det blir, är högst 2 års fängelse. För att komma upp i grov förskingring så ska man ha haft en stark förtroendeställning, exempelvis så som revisor eller advokat.

Straffet

Angående straffet så finns det både försvårande eller förmildrande omständigheter som kan förändra längden på straffet. Det som kan påverka straffet är bland annat gärningsmannens ålder. Eftersom du är under 21 år så ska detta kunna ge en strafflindring, 29 kap 7 § BrB.

En "schablon" som använts i domstolen är:

15 år = 1/5 av det straffet en vuxen person skulle få, 16 år = ¼17 år = 1/318 år = ½19 år = 2/3 20 år = ¾

Kom ihåg att det inte är en absolut regel utan en "schablon" som domstolen ofta använder sig utav. Vid val av påföljd så ska domstolen så långt som möjligt inte döma en person under 21 år till fängelse, 30 kap 5 § 2 st BrB.

Sammantaget… brottet du begått är sannolikt förskingring av normalgraden där maxstraffet är 2 års fängelse. Det är jättesvårt att göra en bedömning utifrån de få omständigheter jag har men med tanke på din ålder så kommer det ses som en förmildrande omständighet som kommer sänka straffet i jämförelse med en vuxen person. Fängelse ska dessutom undvikas som påföljd. Annan påföljd än fängelse kan exempelvis vara böter eller skyddstillsyn.

Frida Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?