Hur blir jag av med min före dettas egendom?

FRÅGA
HejVad gäller, jag har haft ett samboförhållande med en man som jag nu valt att lämna efter att han misshandlat mig, hotat mig, gjort skadegörelse på min egendom etc. etc. Jag har ett kontrakt på en hyresrätt som han inte står med på och vi har inga gemensamma barn och de barn vi har är vuxna. Med hänsyn till att han gjort sig skyldig till olika brott mot mig har jag valt att "kasta ut" honom och han bor alltså inte kvar på adressen sedan 1½ månad. Vi har inget samboavtal men vet vems saker som är vems. Jag har nu erbjudit honom att flytta hans saker till ett magasin under 1 månads tid och meddelat honom att hämta dem där och om detta inte görs kommer hans saker att kastas. Han vägrar detta och vill komma till lägenheten för att hämta sina saker, vilket jag vägrar honom med anledning av att jag är rädd för att han skall misshandla mig och hota mig. Jag har ingen som kan vara med på plats. Min fråga är har jag laglig rätt att kasta hans saker efter en viss tid om han inte hämtar dem i magasinet? Hur lång bör i såfall en sådan tidsfrist vara?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom
Om ni har egendom (bostad eller bohag) som har varit avsett för gemensam användning skulle jag rekommendera er att göra en bodelning. Sådan egendom kallas för samboegendom (3 § sambolagen (SamboL)). En sådan begäran ska framställas inom ett år från att samboförhållandet har upphört (8 § SamboL). Genom en att göra en bodelning kan du säkerhetsställa vad som tillhör dig. Även fast endast ditt namn står på hyreskontraktet kan sambon ha rätt till den om ni båda flyttade in i hyresrätten samtidigt, eftersom att den ses förvärvad för gemensam användning. Men om allt är enskild egendom finns det inte något behov av att göra en bodelning.

Bli av med hans saker
Vad gäller din fråga om att kasta hans saker avråder jag dig från att göra det på grund av det inte är tillåtet att göra det. Den som har någon annans egendom i sin besittning och vidtar en åtgärd som leder till att personen blir av med sin egendom kan dömas till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken (BrB)). Att slänga hans saker omfattas av definitionen olovligt förfogande. Om du skulle lämna de i magasinet kan du eventuellt dömas för egenmäktigt förfarande eftersom att du skulle rubba hans besittning till sin egendom (8 kap. 8 § BrB)

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med kronofogdemyndigheten att genom dem begära vanlig handräckning (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Vanlig handräckning innebär att en person bland annat ska ta bort någon annans egendom (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Här prövar kronofogdemyndigheten inte om din begäran är riktig utan det är upp till svarande att bestrida kravet. Du kan läsa mer om vanlig handräckning och ansöka om det här. Om du får rätt kommer Kronofogdemyndigheten att hantera verkställigheten (1 kap. 3 § utsökningsbalken). Det vill säga Kronofogdemyndigheten kommer och hämtar de saker som tillhör din före detta sambo.

Polisanmäla
Jag vill slutligen nämna att du även kan polisanmäla din före detta sambo för de fysiska och psykiska skadorna som han har förorsakat dig samt för skadorna på din egendom.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (152)
2019-03-14 Styrelse som gjort annat med pengarna än överenskommet
2019-02-24 Vad blir straffet för trolöshet mot huvudman?
2019-02-06 Straff vid grov förskingring
2019-01-20 Jag har förskingrat. Vad kommer hända nu?

Alla besvarade frågor (66986)