Kan man göra ett frivilligt tillbakaträdande vid försök till köp av sexuell tjänst?

2021-02-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har haft kontakt med en prostituerad kvinna på en chatt. Vi diskuterade bla kostnad, ev tid att ses, vi diskuterade att jag var rädd att åka fast, frågade om hon haft tillslag någon gång mm. Kvinnan krävde man skulle verifiera sig för att kunna boka en träff vilket jag aldrig gjorde."Verkligheten" kom ifatt mig och jag tänkte bla vad håller jag på med, detta är inget för mig och konstaterade att det är alldeles för riskfyllt så jag la ner det hela. Ska väl tilläggas att det hela började med nyfikenhet som övergick till spänning. Kan jag dömas för försök av sexuell tjänst?Eller har jag gjort ett sk frivilligt tillbakaträdande? Detta skedde för ca 3 månader sedan så skulle jag haft uppsåt att ses så borde väl tidsspannet visa att jag lagt ner det?
Ida Zackariasson |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler som berör din fråga hittar du brottsbalken (BrB). Försök till köp av sexuell tjänstFörsök till köp av sexuell tjänst är kriminaliserat (6 kap 15 § samt 23 kap 1 § BrB). Detta innebär att man kan bli dömd i det fall man påbörjat ett försök till sexuellt umgänge mot ersättning men ännu inte fullbordat det. För försök gäller samma påföljd som föreligger vid fullbordan. Försökspunkten bör vara uppnådd när ett erbjudande om betalning har lämnats (proposition 1997/98:55 s. 137). För att bli dömd för försök krävs också att det förelegat en fara för att brottet skulle komma att fullbordas. Eftersom ni diskuterat kostnad antar jag att betalning erbjudits. Det måste också anses ha funnits en fara för att brottet skulle fullbordas eftersom ni pratat om eventuell tid att ses och så vidare. Frivilligt tillbakaträdandeFör försök till brott ska dock inte dömas om ett frivilligt tillbakaträdande har skett (23 kap 3 § BrB). För att detta ska bli aktuellt krävs att tillbakaträdandet är just frivilligt. Frivilligheten kan exempelvis bero på att någon övertalar gärningsmannen att låta bli, gärningsmannen avstår då den är rädd för att bli upptäckt eller att gärningsmannen kommer till insikt och tycker att det man är i färd med att göra är moraliskt fel. SammanfattningEftersom du självmant tycks ha ändrat dig efter att du tänkt över situationen en gång till och insett att det nog inte var en så bra idé anses du har gjort ett frivilligt tillbakaträdande. Därför ska du gå fri från straffansvar.Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Lärare som har sex med elev - brottsligt?

2021-02-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej vilket brott är det om en lärare har sex med sin elev för att hon ska få bättre betyg?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sexualbrott regleras i 6 kap. Brottsbalken (BrB). Det brott som skulle kunna aktualiseras i det här fallet är våldtäkt vilket regleras i 6 kap. 1 § BrB. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag döms för våldtäkt.Enligt bestämmelsen kan en person aldrig anses delta frivilligt om gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (6 kap. 1 § p.3 BrB). Exempel på detta kan vara ett sådant maktförhållande då en lärare ska sätta betyg på en elev och utnyttjar detta för att få eleven att ha sex med läraren. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje situation är unik och att en bedömning kommer att göras i varje situation om det förelegat ett maktförhållande och ett utnyttjande.Vidare kan tilläggas att det också spelar roll hur gammal eleven är. Är eleven under 15 år kan även våldtäkt mot barn 6 kap. 4 § BrB bli aktuell. En ytterligare konsekvens skulle kunna bli att läraren inte längre får ha kvar sin anställning.Sammanfattningsvis skulle brottet våldtäkt kunna bli aktuellt men det går inte att helt klart säga då det hela tiden beror på omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Dömas för sexköp när man ringt fel person?

2021-02-13 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En av mina vänner har försökt ringa till en eskort och ville veta om hon erbjuder sexuella tjänster eller inte men hen har råkat ringa till en annan person. Men han har inte fått något svar av henne och de har aldrig pratat om hon erbjuder sexuella tjänster eller inte. Min vän fick ett sms av henne och konversationen såg ut såhär. Hon: Har du ringt mig? Ville du nått?Min vän: vill du ses? Hon: ses? För vad?Min vän: vem är det? Jag kanske har ringt fel.Hon: du vet vem har du ringt till. Du har ringt till en eskort! Min vän: Vad heter du på profilen? Hon: Har du sökt nån eskort? Min vän: Ja men vad heter du? Hon: X Y ( förnamn och efternamn) jag ska polisanmäla dig för försökt till sex köp. Jag har aldrig lagt ut mitt nummer på nätet. Min vän: vad? Vad säger du? Jag har inte ringt till dog, förlåt. Snälla. Tycker du att min vän kan bli dömd för något brott? Han har ju aldrig pratat om hon var en sådan person som erbjuder sexuella tjänster. Har inte fixat nått datum eller tid. Har inte bestämd om betalning heller.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i brottsbalken (BrB). För att dömas för sexköp krävs att man skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning (BrB 6:11). Detta har din kompis inte gjort och kan därför inte dömas för "köp av sexuell tjänst". Däremot är även försök till köp av sexuell tjänst straffbelagt (BrB 6:15 1st). Tyvärr finns inget klart svar på om vad din kompis gjort innebär att försöket är påbörjat. Den dom som finns på området säger endast att om man bestämt tid och plats så utgör det ett försök. Min personliga bedömning är att det kan gå båda vägar i en domstol men jag lutar mot att det inte anses som ett försök. Vidare så var det omöjligt att din kompis faktiskt skulle lyckas genomföra brottet i detta fall eftersom han ringde till fel nummer. Detta skulle kunna innebära att han inte döms för försök till gärningen. Dessvärre är även denna fråga oklar. Även vissa "omöjliga försök" straffas. Så är fallet om fullbordan var omöjlig endast på grund av slumpen, vilket bedöms utifrån din kompis perspektiv. I detta fall får det nog anses vara slumpen som var avgörande varför din kompis i teorin kan dömas för försök (BrB 23:1 1st). Det är dock inte en självklar fråga. Slutligen vill jag poängtera att bara för att jag kommit fram till att det är teoretiskt möjligt att din kompis döms så betyder det inte att en åklagare kommer göra samma bedömning. En åklagare ska bara åtala en person ifall det är väldigt säkert att personen kommer fällas. Dessutom lär polisen inte vara särskilt intresserade av att lägga resurser på detta när något brott inte skett eller ens kunnat ske. Sammanfattningssvis är rättsläget oklart men det är teoretiskt möjligt att din kompis döms. I praktiken är nog risken rätt liten för det på grund av resursallokering, bevisfrågor och det oklara rättsläget. Jag kan såklart ha fel, så ta inte vad jag säger som en given sanning. Jag beklagar att jag inte kunde ge ett tydligare svar. Du är självklart välkommen att ställa följdfrågor till oss på Lawline!

Köp av nakenbilder

2021-02-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag är en 21årig tjej som har haft mycket kontakt med en kille från tinder som påstår sig vara 27 men har ingen aning om det stämmer eller inte. Det har dock inte så mycket med saken att göra.Det första han skriver till mig är att han lovar att han vill kunna skämma bort mig. Han lovar nya Iphones, pengar osv.Jag blir såklart ganska taggad eftersom att jag är pank.Vi fortsätter kontakten på snapchat. Han ber om nakenbilder i utbyte av betalning, jag gör det och jag får pengar.Men nu senaste gången så ville jag inte skicka mer nakenbilder. (detta är väldigt jobbigt för mig att göra då han kräver extremt mycket naket när jag skickar något, han blir bara nöjd när jag visar honom det absolut grövsta om man säger så. Det är bara då jag får pengar)Men han lovar mig en stor summa pengar om jag gör det, så jag gör det. Jag frågar flera gånger om han lovar och han lovar.Nu när jag skulle fått pengar så försvinner han och ljuger ihop en story om att han ligger på sjukhuset och inte kan göra något därifrån. Jag VET att han ljuger om detta då han legat där i snart flera månader, inte kan skicka bildbevis och det är bara när betaldagarna närmar sig som han är som "sjukast". Samt han har tid för att svara efter flera dagar en lång novell om hur sjuk han är men han orkar inte göra en enkel swish som han har gjort innan.Är detta brottsligt? Gör han något fel rent juridiskt? Jag har extremt ångest av detta och mår dåligt varje dag. Ångrar mig så mycket.Tacksam för svar, Mvh
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du är intresserad av att veta vilka brott en person kan begå genom att köpa nakenbilder och att få nakenbilder men inte betalar. Jag kommer att främst utgå från Brottsbalken (BrB) i mitt svar. Är det olagligt att köpa nakenbilder?- Brottet köp av sexuell tjänst aktualiseras när någon skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning (6 kap. 11 § brottsbalken). Med sexuell förbindelse menas samlag eller annan jämförbar handling. Nakenposering, nakenbilder, filmer eller webcam omfattas inte.Det är som huvudregel inte olagligt att posera naken exempelvis genom webcam men om motparten är under 15 år blir det sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken).Olagligt att använda bilderna för att få fler bilder - Genom att hota om att berätta eller liknande kan han göra sig skyldig till utpressning (9 kap 4 § brottsbalken) och olaga tvång (4 kap 4 § brottsbalken). Utpressning blir aktuellt när han erhållit nakenbilder från dig och använder dig av dessa för att pressa dig på mer pengar. Olagligt att sprida nakenbilder - Om han även hotar att sprida bilderna kan han bli skyldig till olaga integritetsintrång enligt 4 kap 6 c § BrB, vilket kan medför 2 års fängelse. Brott när man ska köpa nakenbilder men vägrar betala - Vid slutande av avtal och där avtal ångras, är principen att avtal går åter. Detta innebär att om avtalet inte genomförs ska pengar gå åter. Men detta gäller bara om man i grunden har ett giltigt avtal. I och med att det inte är olagligt att köpa nakenbilder bör det anses som sådant att grunden för avtalet är giltigt, och att du ska ha rätt till betalning om bilderna har skickats. Dock är det endast ett kontraktsbrott som blir aktuellt i detta fall.Sammanfattningsvis – Så som jag har angivit ovan är det inte brottsligt att köpa nakenbilder. Det är dock olagligt att sprida dessa bilder eller att använda dessa bilder för att utpressa dig på fler bilder etc. Det är även en rättslig grund som ert muntliga avtal om köp av bilderna står på, varav du har rätt att kräva honom på betalning om du kan bevisa (genom en skriven konversation på Messenger, snapchat etc.) att avtal har ingåtts. Man kan för att få in pengarna vända sig till domstol eller kronofogden.Hoppas att de var svar på din fråga!

Inte olagligt att ta bilder av sig själv

2021-02-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |hej! om någon lagt upp delvis nakenbilder, lätt sexuella bilder på sig själv som minderårig som sedan lätt till kontakt med pedofil. om 'personen' sen anmäler pedofilen, kommer 'personen' bli anmäld för barnpornografi?
Oscar Rudén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att skicka så kallade nakenbilder är ett relativt vanligt förkommande fenomen. I regel är det inte olagligt att skicka sådana bilder på sig själv till en frivillig mottagare. Det kan kan dock vara brottsligt att skicka nakenbilder till någon som inte vill ta emot bilderna. Är det olagligt att sprida nakenbilder på sig själv?Att frivilligt sprida nakenbilder på sig själv är i regel inget brott. Huruvida personen i fråga är minderårig eller inte är inte av betydelse om den minderåriga ensamt är den enda som bidrar till spridningen. Notera dock att det kan vara olagligt att sprida vidare, spara eller ens ta del av nakenbilder på barn eller någon annan. Skickas nakenbilder direkt till personer som inte vill emottaga bildernas innehåll kan det utgöra brottet sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket Brottsbalken).Vad innebär detta för dig - Att ta bilder på sig själv är därför inte olagligt, men det kan vara olagligt att sprida bilder av någon annan. "Personen" i fråga blir inte åtalad för barnpornografibrott. Hoppas att du fick svar på dina funderingar.

Ljuga om preventivmedel

2021-02-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag samtyckte till sex med en tjej efter att hon intygat att hon använde preventivmedel, det kom senare fram att hon ljög vilket jag har bevis för. Är detta brottsligt? Kan man ljuga om att vara på preventivmedel? Gäller detsamma om man ljuger om att använda kondom som om att ljuga om spiral eller p-piller? Om det är brottsligt, vilket brott är det?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga,Först och främst bör det konstateras att det inte kan röra sig om våldtäkt eller annat sexual brott i ditt fall. Att "luras" till att ha sex är i sig inte brottsligt, så länge det förelegat samtycke att ha samlag med vederbörande. För att brott ska föreligga, krävs att samlaget inte har skett frivilligt. I ditt fall blir det därför svårt att hävda att det har förelegat något brott överhuvudtaget. Det ska också nämnas att samtycke inte kan föreligga med barn under 15. Alla sexuella handlingar med barn under 15 är därför brottsligt. Hoppas du fick svar på frågan.

Skillnaden mellan sexuellt ofredande och olaga integritetsintrång

2021-02-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej en kille har spridit nakenbilder på någon. Räknas detta som sexuellt ofredande?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilket brott man kan göra sig skyldig till om man sprider nakenbilder på någon annan samt under vilka förutsättningar man kan dömas för sexuellt ofredande. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB). Sexuellt ofredande Brottet regleras i 6 kap 10 § BrB. Enligt paragrafens första stycke döms den som sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Enligt andra stycket döms även den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller genom ord eller handlade ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Om en nakenbild skickas till en person under 15 år så räknas det som sexuellt ofredande även om bilden var önskad. Om bilden skickas till någon som är 15 år eller äldre räknas det som sexuellt ofredande om bilden var oönskad och kränkte mottagarens sexuella integritet. Gentemot mottagaren av nakenbilden kan killen i ditt fall alltså i dömas för sexuellt ofredande under förutsättning att mottagaren var under femton år eller om mottagaren var över 15 år samt att bilden var oönskad och kränkte den sexuella integriteten (det sexuella självbestämmandet). Olaga integritetsintrång I detta fall kan även brottet olaga integritetsintrång bli aktuellt. Bestämmelsen regleras i 4 kap 6c § BrB. Bestämmelsen säger bl.a. att om någon sprider en bild på en persons nakna kropp som är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör så kan personen som sprider bilden dömas till böter eller fängelse i högst två år. Man döms dock inte till ansvar om gärningen kan anses vara försvarlig. Alltså, gentemot den personen vars nakenbilder sprids kan den som sprider dem dömas för olaga integritetsintrång. Killen i detta fall måste ha spridit bilderna i syfte att orsaka den här personens allvarlig skada och gärningen får inte ha varit försvarlig. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Olagligt att visa brösten som tjej?

2021-02-07 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det blottning om en tjej visar brösten offentligt?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det är brottsligt för en tjej att på en offentlig plats visa sina bröst. Det korta svaret på din fråga är att det typiskt sett skulle vara straffbart för en tjej att offentligt visa brösten, men som det ofta är inom juridiken beror det till stor del på de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. Detta innebär att det i vissa situationer skulle vara helt ok för en tjej att gå barbröstad offentligt, medan det i andra situationer inte är det. Därför kommer jag i det följande att utveckla i vilka situationer visandet av brösten skulle vara respektive inte vara straffbart, samt vilka brott det skulle kunna tänkas röra sig om. Om du bara är ute efter en snabb överblick finns ett sammanfattande stycke i slutet.Reglerna för huruvida nakenhet är brottsligt återfinns i brottsbalken (hädanefter förkortad BrB).Är nakenhet olagligt?I Sverige är det inte i sig olagligt att visa brösten eller att vara naken offentligt. Det beror på att det i huvudsak finns två stycken olika straffbestämmelser som kan aktualiseras om någon befinner sig naken på en offentlig plats – dessa är förargelseväckande beteende och/eller sexuellt ofredande. Båda dessa brott kännetecknas av att gärningspersonen (d.v.s. kvinnan som visar brösten) måste ha för avsikt att kränka eller väcka obehag hos någon. För att det ska röra sig om en sådan avsikt räcker det i juridisk mening emellertid med att hon misstänker att visandet av brösten normalt sett duger till att någon kommer att känna obehag, men att det ändå inte hindrar henne från att genomföra handlingen. Således är det inte i sig olagligt att visa brösten offentligt, utan det som kan göra det olagligt är anledningen till att man begår denna gärning.Sexuellt ofredandeDen som på ett sätt som är ägnat att väcka obehag blottar sig för någon annan döms för sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket).För att något ska kunna dömas för sexuellt ofredande krävs det, som jag redan har varit inne på, att den som blottar sig har uppsåt till att gärningen är ägnad att väcka obehag. För att ha ett uppsåt räcker det med att gärningspersonen misstänker att en följd kommer att inträffa och att hon är likgiltig inför att den sker. I detta fall ska hon som blottar sig ha ett sådan uppsåt (likgiltighetsuppsåt) till följden "ägnat att väcka obehag".*Begreppet "ägnat att" handlar inte om gärningspersonens syfte, utan det handlar om vad gärningen typiskt sett duger till. För att koppla detta till vårat scenario innebär det att handlingen visandet av sina bröst normalt sett ska duga till att väcka obehag hos någon som blir drabbad av blottningen. Det spelar således ingen roll om någon i den faktiska situationen upplevde blottningen som obehaglig eller inte.För att sammanfatta sexuellt ofredande krävs alltså hon som blottar sig misstänker att visandet av sina bröst typiskt sett duger till att någon som blir utsatt för blottningen känner obehag. Från sexuellt ofredande undantas dock situationer då blottningen inte riktar sig mot någon bestämd person – eller, om det är en grupp människor, riktat mot var och en av dem. Detta innebär att någon som visar brösten för en större eller mindre obestämd krets av människor inte kan dömas för sexuellt ofredande. Då kan det istället röra sig om brottet förargelseväckande beteende. Förargelseväckande beteendeDen som offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten döms för förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § brottsbalken).Som du ser innehåller även denna straffbestämmelse uttrycket "ägnat att". Begreppet ska förstås på samma sätt här som i paragrafen om sexuellt ofredande, med den skillnaden att handlingen nu istället ska vara ägnad att väcka förargelse. Det innebär således att visandet av brösten normalt sett ska duga till att väcka förargelse och det spelar alltså ingen roll om någon sådan förargelse faktiskt väcktes i det specifika fallet. På samma sätt som vid sexuellt ofredande krävs även i detta fall att gärningspersonen har ett uppsåt som omfattar de omständigheter som innebär att gärningen var ägnad att väcka förargelse. I vårat scenario ska hon som visar brösten således åtminstone misstänka att någon typiskt sett skulle bli förargad. En viktig skillnad mellan sexuellt ofredande och förargelseväckande beteende är att det senare inte behöver rikta sig mot en bestämd person, utan istället måste det rikta sig mot allmänheten. Anledningen till det är att syftet med denna straffbestämmelse är att tillgodose just allmänhetens intresse av att slippa bli utsatt för förargelseväckande beteende när de befinner sig på offentliga platser. Blottning i olika situationer Som jag redan har berört har platsen där blottningen äger rum ganska central betydelse för hur den ska bedömas. En blottning som sker hemma hos någon, alltså inte på en offentlig plats, kommer sannolikt att bedömas som sexuellt ofredande om den är riktad mot just de personerna som befinner sig där. Om hela situationen och stämningen emellertid är av sexuellt slag så behöver handlingen dock inte bedömas vara ägnad att väcka obehag. I en sådan situationen är det nämligen inte lika säkert att gärningspersonen hade ett uppsåt (d.v.s. misstanke om att någon kommer känna obehag). Det kan då istället röra sig om oaktsamhet från gärningspersonen, det räcker emellertid inte för att denne ska kunna fällas till ansvar enligt straffbestämmelsen. Jag skrev tidigare att förargelseväckande beteende måste rikta sig mot allmänheten. Det innebär emellertid inte att det brottet kan begås från en plats som inte är offentlig. Om gärningspersonen exempelvis står hemma i sin bostad och visar brösten ut genom ett fönster mot gatan så kan hon fortfarande dömas för förargelseväckande beteende. Ett sista exempel kan vara om en tjej klär av sig och visar brösten vid en sandstrand eller klippa ute i skogen där det inte befinner sig något folk (bortsett från exempelvis nära vänner eller liknande som normalt sett inte skulle känna obehag eller förargelse för blottningen). Trots att gärningen då begås på en offentlig plats kommer hon självklart inte dömas för ansvar för brott. Om det mot all sannolikhet skulle dyka upp någon utomstående som blir förargad över situationen, skulle man med väldigt stor sannolikhet ändå inte dömas till ansvars eftersom brottet då återigen begåtts av oaktsamhet och inte med uppsåt. Sammanfattning Sammanfattningsvis skulle det eventuellt röra sig om antingen sexuellt ofredande eller förargelseväckande beteende om en tjej visar brösten offentligt. För båda dessa brott krävs det att gärningspersonen uppsåtligen begått en blottning som varit ägnat att leda till obehag för en eller flera bestämda personer eller väckande av förargelse hos allmänheten. Detta innebär att hon åtminstone måste ha misstänkt att visandet av brösten normalt sett skulle leda till dessa följder. Således finns det många situationer där en blottning på offentlig plats inte är brottsligt. Som exempel på det nämndes att en tjej exempelvis solar eller badar barbröstad på en klippa eller sandstrand ute i skogen. Om hon däremot går in med bar överkropp på en galleria eller ett köpcentrum kan hon räkna med att det kommer bestraffas som förargelseväckande beteende. * Det finns även andra typer av uppsåt, dessa är avsiktsuppsåt och insiktsuppsåt. Likgiltighetsuppsåt är emellertid den "lägsta" graden av uppsåt och det räcker med att den är uppfylld för att gärningsmannen i detta fall ska dömas till ansvar.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,