Kan en busringning utgöra sexuellt ofredande?

Hej! Är det sexuellt ofredande om någon ringer till en person via busringning app och rösten från appen frågar personen om det var hon som gjort sexljud och stört grannarna och rösten ber henne vara lite tystare i fortsättningen? Hon blir rädd och mår dåligt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Kan busringningen vara sexuellt ofredande?

För att besvara din fråga behöver vi kika på brottet sexuellt ofredande i 6 kap. 10 § Brottsbalken, (BrB).

I bestämmelsen står det att den som genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet har begått ett sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket BrB). I förarbetena till lagen (som anger bland annat syftet med lagen och förtydligar lagens innebörd på olika sätt) står det att tydliga sexuella kontakter per telefon eller e-post bör anses vara sexuella ofredanden.

När det kommer till kränkningen av personens sexuella integritet behöver offret inte faktiskt ha kränkts, det räcker att handlingen generellt sett är sådan att ett "typiskt offer" skulle ha känt att dennes sexuella integritet kränkts. I ditt fall verkar det ju dock som att offret känt sig kränkt eftersom hon känt rädsla och mår dåligt över det som hänt.

Kan det röra sig om ett vanligt ofredande?

Handlingen skulle också kunna vara ett vanligt ofredande (4 kap. 7 § BrB). För ofredande krävs det att någon har utsatt någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande och att gärningen varit ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Domstolen har tidigare dömt en person som har busringt till ofredande och domstolen uttalade i det fallet bland annat följande:

"Ett skämt kännetecknas av att alla kan skratta efteråt. Det är här således inte fråga om någon "busringning", "prank", skämt eller något beteende som kan förklaras av ungdomligt okynne eller förhastande eller andra förklenande beskrivningar."

Mitt råd till dig

För att avgöra om busringningen är ett ofredande eller sexuellt ofredande behöver man göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Det ska då vägas in faktorer så som t.ex. hur många samtal som gjorts, när på dygnet kontakten tas, vilka känslor och reaktioner det frammanar hos den utsatte, samt innehållet i det som sägs.

Det är svårt för mig att göra en bedömning kring huruvida busringningen når upp till att vara ofredande (i 4 kap. 7 § BrB) eller sexuellt ofredande (i 6 kap. 10 § BrB) samt om det skulle kunna leda till åtal enbart baserat på de uppgifter som finns i din fråga. Jag skulle rekommendera dig att vända dig till polisen och göra en polisanmälan. Genom polisen kan även brottsoffret få stöd och hjälp för sitt mående genom Brottsofferjouren.

Om ni får fler samtal kan det även vara en god idé att spela in dessa för att kunna använda som bevisning.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänlig hälsning,

Evelina OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”