FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB14/04/2022

Är det brottsligt att vara partner till någon som säljer sex?

Hej. Min fru säljer sex. För att göra historian kort. Jag mannen i förhållandet begår väl inget brott? Jag drar ingen ekonomisk nytt av hennes vinster mer än att jag får gåvor i form av kläder, men hon spenderar vardagliga saker till det gemensam boendet som mat, bensin etc. till familjen. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

För att kunna svara på din fråga kommer jag i mitt svar att tillämpa brottsbalken (BrB).

Är det brottsligt att vara anhörig till någon som säljer sex?

I Sverige är det inte kriminaliserat att sälja sex, det är enbart olagligt att köpa sex (6 kap. 11 § BrB). Att din partner säljer sex innebär i sig därför inte att hon eller du begår något brott. 

Innebär övriga omständigheter att du begår brott? 

Omkringliggande omständigheter, och framförallt ekonomiska omständigheter, kan få stor betydelse för bedömningen av om du begår något brott. 

Att främja eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttja att annan säljer sex, kan utgöra brottet koppleri (6 kap. 12 § stycke 1 BrB). Om du ekonomiskt drar nytta av att din fru säljer sex kan du komma att göra dig skyldig till sådant brott. 

Du uppger att du inte drar någon ekonomisk nytta av din frus vinster, men att du däremot tar emot gåvor och att hon spenderar pengar på ert boende. För att göra sig skyldig till koppleri krävs dock inte att det finns något vinstsyfte (Brottsbalken en kommentar, Norstedts juridik). Ett typfall av koppleri är istället just att make/maka eller sambo låter sig underhållas av de ekonomiska medel som partnern förvärvat genom att sälja sex (prop 2004/05:45 s. 108). Om du på något sätt underhålls och tillgodogör dig av pengar som din fru förvärvat genom att sälja sex, gör du dig troligen skyldig till sådan gärning som utgör koppleri. 

Utan mer information är min bedömning att du sannolikt gjort/gör dig skyldig till koppleri. Omständigheter i det aktuella fallet kan självklart innebära att det inte utgör ett brott, men utifrån de uppgifter du lämnat är min bedömning att det kan utgöra brott.

Sammanfattning och några råd 

Att din fru säljer sex innebär inte i sig att du eller fru begår något brott. Din fru är snarare att betrakta som ett offer, och om du känner att hon behöver hjälp vill jag råda dig till att söka hjälp. 

Hjälp finns att få på t.ex kvinnojourer eller hos polisen. 

Det finns även särskilda mottagningar för personer som säljer sex. Jag vet inte var ni bor, men här nedan finner du länkar till mottagningar i Stockholm och Göteborg. 

Göteborg: https://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/familj-barn-och-ungdom/mikamottagningen

Stockholm:https://socialtstod.stockholm/missbruk-och-beroende/sex-mot-ersattning/ 

Avslutningsvis vill jag understryka att det faktiskt kan vara så att du begår brottet koppleri. Allt beror dock på omständigheter, och det är svårt för mig att uttala mig om du begått/begår brott eller ej. Jag vill dock uppmana dig till att inte på något sätt främja eller dra ekonomisk nytta av din frus prostitution. Jag vill också uppmana dig till att hjälpa henne på bästa sätt i situationen hon befinner sig i. 

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen! 

Vänligen, 

Cornelia AebeloeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?