FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB21/04/2022

Var går gränsen för koppleri?

Hej! Min flickvän har berättat för mig att hon tidigare tjänat pengar genom att vara en escort, innan vi blev ett par. Idag är vi förlovade, bor tillsammans och har 2 barn från varsitt håll som vi har varannan vecka. Nu berättar hon för mig att hon hade velat fortsätta sin escort service och även starta enskild bolag, betala skatt och helt enkelt göra det rätt för sig. Jag har läst väldigt mycket om koppleri och förstår hur lätt det egentligen är att som pojkvän att bli dömd ifall jag främjar, underlättar eller får en ekonomisk vinning. (Alla dessa saker håller jag mig utanför). Jag som pojkvän har inget emot hennes verksamhet och orsakerna för det kan jag hålla utanför. Men jag vill poängtera att verksamheten enbart får ske när jag inte är hemma (bara när jag arbetar eller är iväg) och under de barnfria perioderna. Jag har ingen som helst hand i hennes verksamhet. Utöver att vi delar en lägenhet ihop. Jag vill kunna vara ett stöd till min fästmö men samtidigt vill vi skydda mig och resterande familjemedlemmarna. Hade gärna velat få eran hjälp med detta. 

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du kan säkerställa att din flickväns val av sysselsättning inte ska sätta dig i en sits där du riskerar att göra dig skyldig till koppleri. I mitt svar kommer jag att hänvisa till brottsbalk (1962:700) (hädanefter BrB). Jag vill understryka att jag kan ge ett svar utifrån hur jag tolkar din situation, men att det inte går att med säkerhet säga hur situationen hade bedömts av någon annan. 

Koppleri

I Sverige är försäljning av sexuella tjänster inte kriminaliserat, utan den som köper sexuella tjänster gör sig istället skyldig till brott enligt 6 kap. 11 § BrB. Exakt vad en eskortservice innebär är inget jag vill fördjupa mig i ytterligare men för frågans skull, och eftersom du själv frågar om just koppleri så antar jag att det är någon form av sexuell förbindelse med i bilden. 

Koppleri är reglerat i 6 kap. 12 § BrB, med rubriceringen 

”Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri…”

Precis som du säger i din fråga är det en fråga om man kan säga att du främjar verksamheten. Exakt var den gränsen går är svårt att säga, men vissa saker kan sägas med stöd i domstolsavgöranden. 

I rättsfallet RH 2013:18 diskuterades var gränsen för koppleri går. Rättsfallet är ett hovrättsfall och inte från Högsta domstolen men det bör ändå ge viss vägledning. I rättsfallet hade en man hjälpt sin flickvän att prostituera sig genom att bl.a. utforma en annons, instruera henne i hur hon skulle skapa ett mejlkonto för kontakt med kunder, och tagit upp frågan om prostitution med henne samt diskuterat formerna och upplägget med henne. Detta bedömdes vara ett främjande och mannen dömdes för koppleri. Detta är dock inte jämförbart med din situation men kan ändå ge en fingervisning kring vad som krävs. 

I ett annat hovrättsfall, HovR B 3325-19, hade en man som var hotellägare hyrt ut ett rum till en kvinna som sedan använde detta för prostitution. Frågan var om han kunde anses ha främjat hennes verksamhet, trots att han enligt egen utsago inte visste om detta utan endast hade en viss misstanke om det efter ett tips utifrån. Han gjorde ingen ekonomisk vinst heller. För ansvar menade hovrätten att det krävdes att han kände till att hon använde rummet för att sälja sexuella tjänster, och att han var likgiltig inför det faktum att hon gjorde det. Där menar man att uthyrandet av rummet i vetskap om att det pågick prostitution i rummet hade varit ett främjande. 

Det kan också vara bra att veta om att en lägenhet som hyrs, eller innehas med bostadsrätt kan riskeras om hyresvärden/bostadsrättsföreningen får vetskap om att lägenheten används för försäljning av sexuella tjänster, se 6 kap. 12 § 2 st. BrB ( som sedan regleras mer i detalj i  12 kap. 42 § 1 st. p. 12 jordabalken och 7 kap. 18 § 8 p. bostadsrättslagen. Verksamheten kan med andra ord under vissa förutsättningar ge hyresvärden/bostadsrättsföreningen rätten att säga upp avtalet.

Min bedömning av rättsläget

I ditt fall skulle jag säga följande. Tröskeln för att man anses ha främjat försäljning av sexuell tjänst verkar vara väldigt låg. Att hyra ut ett hotellrum i vetskapen om att det används för prostitution är förvisso en annan situation än den du beskriver, men ett upplägg där du kommer överens med din flickvän hur det kan ske utan att du och barnen är hemma bör anses vara ett främjande. Att din flickvän gör vad hon vill med sin egentid utan dig och barn är egentligen hennes sak, men jag skulle utifrån de uttalanden som finns i praxis säga att det krävs väldigt lite för att du ska anses ha främjat hennes verksamhet. Så fort du har någon form av delaktighet i att det faktiskt kan inträffa verkar man kunna tala om ett främjande. Samma sak skulle enligt mig gälla när/om hennes ekonomiska vinning kan anses spilla över på dig. Med andra ord om er levnadsstandard höjs och du vet om orsaken till detta samt säkerställer att det kan ske genom att inte ”lägga dig i”. 

Jag ser att du har bokat telefonuppföljning. Därför föreslår jag att jag ringer upp dig imorgon den 22 april kl. 18.00. Jag kommer ringa från dolt nummer. Om tiden inte passar, eller om du skulle ha några frågor innan dess får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Daniel HögmanRådgivare