Brottsligt att sexchatta med en omyndig person?

2021-06-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej om person A sexchattar med person B, person B utger sig för att vara över arton år. Senare visar det sig att person B ljugit och egentligen är under arton. Kan person A bli dömd för barnpornografi eller nåt?
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelsen om barnpornografi återfinns i 16 kap. 10 a § brottsbalken. Enligt paragrafen är det brottsligt att t.ex. skildra barn i pornografisk bild eller att sprida, överlåta, förvärva och bjuda ut sådana bilder. I regel omfattas alltså inte sexchattande med en omyndig person av bestämmelsen. Person A kan med andra ord inte dömas för barnpornografi.Att sexchatta med en omyndig person kan däremot beroende på omständigheterna i det enskilda fallet utgöra sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering eller kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. För att dömas för brotten krävs enligt 6 kap. 13 § brottsbalken inte att man känt till att motparten varit under arton år utan det räcker med att man varit oaktsam beträffande den omständigheten.För att ta ställning i frågan om person A kan hållas ansvarig för någon av de ovan nämnda brotten krävs mer bakgrundsinformation än vad som framgår i din beskrivning. Du är därför varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline med mer information kring omständigheterna i det aktuella fallet om du är intresserad av ytterligare vägledning.Vänligen,

Köp av sexuell tjänst

2021-06-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag ställer dessa frågor för en vän.Hur skulle straffet se ut om man har köpt en sexuell tjänst i en thaimassagesalong under dessa omständigheter? Och hur länge skulle detta finnas med i ens belastningsregister? Är det ens skyldighet att anmäla salongen om de har begått ett brott?"Under massagens gång råkade massören snudda "min privata del" (täckt med handduk) och erbjud sig att massera den för betalning. Jag blev frestad (hade inte haft en sexuell upplevelse innan och ville veta hur det kändes) och dumt nog frågade jag hur mycket det kostade och betalade 300 kr för tjänsten. Jag frågade flera gånger om hon var okej med det och om det var lagligt (jag var faktiskt inte helt säker i stunden). Hon svarade att hon gärna gör det, men att jag inte får berätta för någon (vilket ger svaret på den frågan, men jag antog att det snarare var tabubelagt). Själva tjänsten var dock inte alls skön och jag ångrade det hela direkt efteråt när jag insåg att jag kan ha begått ett brott. När jag senare läste lagstiftningen om det hela fick jag väldigt dåligt samvete och funderar nu på att frivilligt anmäla mig själv. Jag bokade inte massagen med denna avsikt och jag skulle inte komma på tanken om inte hon tog initiativet först (hon tog inte heller illa vid sig vad jag vet)."
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp av sexuella tjänsterDen här delen av frågan kommer att besvaras med hjälp av brottsbalken (BrB).Köp av sexuella tjänster är straffbelagt och finns med som ett brott i brottsbalken (6 kap. 11 § BrB). Det ska enligt lag röra sig om en tillfällig sexuell förbindelse vilket kan innebära samlag men också annan sexuell handling som i detta fall. Ersättning behöver inte heller vara i form av pengar som i ditt fall, utan det kan även röra sig om annan egendom som till exempel alkohol, narkotika eller en middag på en restaurang. För ansvar krävs uppsåt avseende samtliga gärningsomständigheter. Det kan till exempel saknas uppsåt om gärningsmannen inte känner till att ersättning har getts och istället trott att det har handlat om en tillfällig sexuell förbindelse utan ersättning. I ditt fall skulle det dock antagligen bedömas som att du har uppsåt eftersom du medvetet har köpt en sexuell tjänst.I detta fall är det inte salongen som har begått ett brott eftersom det inte är kriminaliserat att sälja sexuella tjänster i Sverige. Det är isåfall du som har betalat för den sexuella tjänsten som riskerar att dömas för det aktuella brottet.StraffDen som begår detta brott riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst ett år (6 kap. 11 § BrB). Vad exakt straffet i ditt fall skulle bli kommer att bestämmas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn tas bland annat till om det föreligger några förmildrande (29 kap. 3 § BrB) eller försvårande omständigheter (29 kap. 2 § BrB). NJA 2001 s.527 handlar om bedömning av straffvärdet vid köp av sexuell tjänst. I det fallet dömdes en man till köp av sexuell tjänst för att ha låtit en prostituerad utföra oralsex åt honom i hans bil för 300 kr. I det fallet bestämdes antalet dagsböter till 50. Det förelåg inga förmildrande eller försvårande omständigheter.BelastningsregisterDen här delen av frågan kommer att besvaras med hjälp av lag om belastningsregister.Hur länge den som har begått ett brott finns kvar i belastningsregistret beror på vilket straff personen har dömts till. Är påföljden fängelse kommer det att finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning (17 § p.1 lag om belastningsregister). Har personen dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen (17 § p.9 lag om belastningsregister).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Barnpornografibrott?

2021-06-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag har hört att det inte är straffbart att inneha en bild som skildrar vuxna som har sex med barn, om bilden har konstnärliga värden. Är det verkligen så?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är lagligt att inneha en bild som skildrar vuxna som har sex med barn om bilden har konstnärliga världen.En bild anses vara pornografisk om den på ett naket och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv som har syfte att påverka betraktaren av bilden sexuellt. Undantag görs enligt praxis för bilder som innehar vetenskapliga eller konstnärliga värden. "Vetenskapliga eller konstnärliga värden" är inget som nämns i 16:10 a § utan är i sig en del av den definition som använts för att avgränsa vad som utgör en barnpornografisk bild i SOU 2007:54.Den fullkomliga definitionen (av en barnpornografisk bild) lyder som följer:"En bild som, utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv".Utgångspunkten är att en bild som inte har till syfte att påverka åskådaren sexuellt utan har vetenskapliga eller konstnärliga förtecken inte är att anse som pornografisk och således inte heller ska omfattas av straffbestämmelsen i 16:10 a §. Det du hört stämmer alltså.Det går av naturliga skäl inte att säga i exakta termer vad som är eller inte är konstnärligt eller vetenskapligt utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Försök till köp av sexuell tjänst

2021-06-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor om försök till köp av sexuell tjänst. Såhär: i helgen festade jag väldigt mycket, och tog till exempel en del kokain.Helt plötsligt fick jag ett jättekorkat impulsivt infall att försöka höra av mig till en prostituerad. Ringde på en annons och föreslog betalning och tid, men antagligen lät jag full så kvinnan la bara på. Då skickade jag ett meddelande på whatsapp, något i stil med att jag vill ses 1 timme, nämnde inte exakt för vad, men skrev till exempel att jag inte är van vid den "typen av möten" ordagrant, så det framgår ju kanske vad det handlade om tänker jag. Jag skrev också dumt nog att jag kunde ta med vad som helst, till exempel kokain om hon ville, så det kanske kan låta som betalning? Hon svarade aldrig, och kort därefter fick jag otrolig ångest och ångrade vad jag hade gjort. Jag vet att jag inte hade fullbordat det även om hon hade svarat, men det går ju kanske inte att bevisa. Jag raderade dock kontakten på whatsapp direkt och deletade alla chattar. Nu är jag paranoid att jag riskerar försök till köp av sexuell tjänst om hennes telefontrafik är övervakad, eller om hon hamnar i en utredning längre fram. Jag är stark motståndare till sexköp och skäms så otroligt, och jag är väldigt orolig. Av någon dum anledning brukar jag gå in på escortsiter och läsa på forumen till exempel, mest för att odla hat mot sexköpare. Men den trafiken borde ju inte se bra ut i en eventuell utredning.Mvh Orolig
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB). Försök till köp av sexuell tjänstTill att börja med så är försök till köp av sexuell tjänst straffbelagd och man döms till ansvar enligt 23 kap i BrB (6 kap 15 § BrB). Försök till ett brott döms man till om man har påbörjat utförandet av ett visst brott (i detta fall köp av sexuell tjänst) utan att brottet har fullbordats, om fara har förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller att sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten (23 kap 1 § BrB). Detta betyder att ett flertal bedömningar görs för att avgöra om man har gjort sig skyldig till försök till köp av sexuell tjänst. Först så görs en bedömning om man har antingen påbörjat ett köp av sexuell tjänst, eller om handling utgör ett förberedande led i det planerade händelseförloppet och strax skall följas av en brottslig handling, i samtliga fall med uppsåt att fullfölja det planerade brottet. Föreligger inte fara för brottets fullbordan är försöket ändå straffbart om det vid en objektiv bedömning utifrån köparens position framstår som rimligt att hen förverkligar sitt uppsåt, dvs misslyckandet att begå köp av sexuell tjänst beror på slumpen. Att brottet ej fullbordades för att personen inte svarade på meddelanden kan därmed anses bero på slumpen, att brottet annars hade fullbordats. Om uppsåt har förelagt eller inte (att du inte hade tänkt gå igenom med köpet även fast personen hade svarat) är en bedömning som domstolen gör. I praxis så har man dock ansett att försökspunkten är uppnådd när erbjudandet om ersättning har lämnats (se rättsfall RH 2002:16). Därmed så måste det bedömas om ett erbjudande av ersättning har lämnats i detta fall. Har ett erbjudande av ersättning lämnats?Den som skaffar sig (eller försöker skaffa sig) en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst. Det gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan (6 kap 11 § BrB). Med ersättning avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag, t.ex. i form av alkohol, narkotika, smycken eller kläder. Även den som har erbjudit ersättning men sedan inte erlägger den utlovade ersättningen ska anses ha skaffat sig den tillfälliga sexuella förbindelsen mot ersättning, om den utlovade ersättningen var en förutsättning för förbindelsen. Det innebär att ett erbjudande att ta med sig kokain kan anses vara att ett erbjudande av ersättning har lämnats. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vad gör jag om någon skickar bilder på lik till mig?

2021-06-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, det är så att en person jag känner har fått en hel del bilder på döda, uppskurna och extremt skadade lik som någon försöker ha samlag med (efter döden typ på bårhus) han har inte bett om att få detta. Han är 14 år gammal och får det av en kille som är flera år äldre.Ett exempel på en av bilderna är en kropp utan huvud med magen uppskuren där en man penetrerar kroppen så att man ser mannens könsorgan genom den uppskutna magen. Så frågan är: är det okej att sprida sådanahär bilder?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att detta kan kännas väldigt obehaglig och jag vill börja med att konstatera att detta är något han verkligen inte ska behöva gå igenom och det är inte okej att sprida sådana bilder.Att han får dessa bilder skickade till sig på upprepade tillfällen utan att ha bett om det kan innebära att han utsatts för ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken. Ofredande innebär att hans frid blivit kränkt på ett kännbart sätt genom att ha utsatts för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Vissa ovälkomna handlingar anser man att den enskilda personen ska kunna tåla, men i hans fall rör det sig om upprepade och väldigt obehagliga bilder som han inte bett om, något som han verkligen inte ska behöva tåla. Att han är 14 år kan även innebära att han är en särskilt sårbar person. Att bilderna visar könsorgan, nakenbilder och sexuella handlingar innebär även att det är fråga om sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § Brottsbalken. Utöver detta så är den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik skyldig till brott mot griftefriden enligt 16 kap. 10 § Brottsbalken.Vad kan man göra i denna situation?Mitt första råd är att kontakta polisen för att göra en polisanmälan. Man kan börja med att berätta för en vuxen, t.ex. en förälder, en lärare eller någon annan man känner sig bekväm med och förklara situationen. Om man inte vill berätta för en vuxen kan man även ringa BRIS på 116 111, deras telefon är öppen dygnet runt.Jag hoppas det löser sig, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss!Vänliga hälsningar,

Straffet för en vuxen vid sexuellt umgänge med 12 årig flicka

2021-06-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejMin son är 21 år och haft en del drogproblimatik, har adhd och add, Han chattade med en 12 årig flicka och dom fattade tycke för varandra. Situationen blev att dom hade intimt umgänge och träffades på nätterna.Bor en par mil ifrån varandra, sonen har bil och körkort. En natt blev min son misshandlad av mamman och pappan till tösen. Ingen av dom förstår allvaret i detta utan träffades igen. Då hotade pappan att ha ihjäl min son. Oavsett sociala medier, säger till att blocka henne/ honom så kan dom alltid nå varandra. Sonen får dock en chans till, nästa gång anmäls han.Hur ska vi föräldrar få honom att förstå attt det är olagligt. Har ni några tips, råd.Ha det så bra
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barnDå din son är 21 år gammal och flickan 12 år innebär det att han begår ett brott ifall han har sexuellt umgänge med flickan. I det fallet att de genomfört samlag eller annan sexuell handling som är jämförbar med samlag, kan sonen dömas till fängelse i lägst två år och högst sex år, 6 kap 4 § 1 stycket brottsbalken (1962:700) (BrB). Är brottet med hänsyn till omständigheterna att räknas som mindre grovt, kan han i stället dömas för sexuellt utnyttjande av barn i högst fyra år, 6 kap 5 § BrB. StraffetOm sonen genomfört de sexuella handlingarna med flickan efter att han fyllt 21 år innebär det att den s.k. ungdomsrabatten inte längre är aktuell att tillämpa. Han kommer således att behandlas som en "vuxen" avseende påföljden vid en eventuell fällande dom. Vid påföljdsbestämningen för våldtäkt mot barn råder en presumtion för fängelse (om gärningsmannen är vuxen) eftersom brottets straffminimum om två år är så högt. Om han dessutom haft sexuellt umgänge med flickan flera gånger vid olika tillfällen, blir straffet längre.Det som därmed skulle kunna vara aktuellt att förklara för sonen är de eventuella straffrättsliga konsekvenserna av hans handlande. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till, med vänliga hälsningar

Krävs dubbel straffbarhet vid våldtäkt mot barn?

2021-06-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |I några europeiska länder är den sexuella myndighetsåldern 14 år.Fråga: Kan en vuxen utlänning som i sitt hemland haft lagenlig sex med en 14-åring, åtalas för våldtäkt mot barn i Sverige? (Frågan aktualiseras t.ex. om utlänningen flyttar hit eller av annan anledning senare vistas här)
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om en vuxen som haft lagligt sex med en 14-åring i ett annat land kan åtalas i Sverige används brottsbalken (BrB). Utgångspunkten är att det ska vara dubbel bestraffningFör brott som begås utanför Sverige får svensk domstol döma om brottet begåtts av tex en utlänning som sedan befinner sig i Sverige och det av brottet kan följa fängelse i mer än 6 månader (BrB 2 kap. 2 §). Om personen efter brottet befinner sig i Sverige är alltså svensk domstol behörig att lagföra personen. Utöver detta tillkommer även, som ovan beskrivet, att brottet ska vara så pass allvarligt att det kan ge mer än 6 månader i fängelse. Enligt svensk lag kan den som genomför ett samlag eller en jämförlig sexuell handling kan dömas för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst 2 år (BrB 6 kap. 4 §). Därmed är detta brott alltså tillräckligt grovt för att det ska vara straffbart om det begåtts i ett annat land. Dock finns det som huvudregel ett krav på dubbel bestraffning. Detta innebär att en gärning ska vara brottslig både i Sverige och i det land där gärningen begås för att den ska vara straffbelagd i Sverige (BrB 2 kap. 2 § 2 stycket). Så om gärningen inte är brottslig i landet där den utförs kan man som utgångspunkt inte straffas för den i Sverige. För vissa sexualbrott krävs ej dubbel bestraffningDet finns dock ett antal undantag från kravet på dubbel straffbarhet. Detta innebär att för de i BrB 2 kap. 2 § uppräknade brotten finns det inte krav på dubbel straffbarhet, alltså att det behöver inte vara en kriminaliserad handling i båda länderna. Dessa utgörs framförallt av vissa sexualbrott, särskilt mot minderåriga (BrB 2 kap. 2 § 4 stycket). Inom dessa undantag är våldtäkt mot barn inkluderat. Därmed kan man dömas enligt svensk rätt för våldtäkt mot barn även om detta inte är straffbart i landet där den genomfördes. Sammanfattningsvis kan alltså svensk domstol utan hinder åtala någon som begått sexualbrott mot barn i ett annat land, även om gärningen är tillåten där. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell tjänst

2021-06-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min kompis har kontaktat en eskort genom en annons online. Men inte bestämt träff. I meddelanden har min kompis frågat vilka priser som gäller, men inte erbjudit betalning. De har har inte heller bestämt en tidpunkt för att träffas. Min kompis skrev Hej, fick sedan en hälsning tillbaka och frågade därefter "priser?"På detta fick min kompis till svar från någon som uppger sig för att vara en förälder, denna anklagar nu för försök till sexköp av minderårig, och påstår att numret tillhör dess 13-åriga dotter. Min kompis svarade då att hen inte är intresserad av att köpa en sex av en 13-åring. I kontaktannonsen står inte någon ålder.Nu undrar jag, kan min kompis ha gjort mig skyldig till ett brott? Hen har inte bestämt träff eller kommit överens om betalning, men har frågat vilka priser som erbjuds, detta framgår tydligt av sms-konversationen.Personen har nu även skickat hot och försökt att pressa på pengar, detta gör att jag misstänker att det inte finns någon tjej på riktigt utan personen enbart försöker hota och pressa folk på pengar. Om tjejen finns på riktigt, kan min kompis ha gjort sig skyldig till något brott?Om tjejen inte finns på riktigt, ändrar detta på något sett situationen?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till brottsbalken (BrB).Har din kompis gjort sig skyldig till brott om tjejen finns på riktigt?Eftersom ingen betalning eller träff har skett så är det försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling som skulle kunna bli aktuellt (6 kap. 9 § BrB och 6 kap. 15 § BrB). För att kunna dömas för försök krävs det att man har påbörjat utförandet av brottet utan att det har fullbordats, samt att det ska ha funnits en påtaglig risk för att brottet skulle komma att fullbordas (23 kap. 1 § BrB). Att din kompis inte vetat om att personen han kontaktat var under 15 år påverkar inte bedömningen av vilket brott som har begåtts om hen inte frågat om åldern och det fanns skäl att misstänka att personen var under 15 år (6 kap. 13 § BrB).Min bedömning är att din kompis kan ha påbörjat utförandet av brottet, men att försökspunkten ändå inte är uppnådd. Detta grundar jag på att de inte varit i närheten av att bestämma en träff och inte heller betalning har skett. Därmed har det inte funnits någon risk för att brottet skulle fullbordas. Notera dock att om åtal skulle väckas så är det domstolen som avgör om brott har begåtts eller inte.Ändras situationen om tjejen inte finns på riktigt?Om det skulle visa sig att tjejen inte finns så innebär det att rekvisiten för brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling inte är uppfyllt. Det krävs nämligen att man förmått ett barn att mot ersättning företa en sexuell handling (6 kap. 9 § BrB). I detta fall skulle din kompis alltså inte ha gjort sig skyldig till brott eftersom det inte funnits ett barn med i situationen. Inte heller försök till köp av sexuell tjänst hade kunnat bli aktuellt eftersom man inte kan skaffa sig en sexuell förbindelse utan en annan person inblandad (6 kap. 11 § BrB). Din kompis kan anmäla för olaga hot och utpressningSom jag förstår din fråga så har personen både hotat och försökt pressa din kompis på pengar. Om person en har hotat med en brottslig gärning kan detta utgöra både olaga hot och utpressning (4 kap. 5 § BrB och 9 kap. 4 § BrB). För olaga hot krävs det att hotet om den brottsliga gärningen ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla, medan det för utpressning krävs att utpressningen har lett till vinning för gärningspersonen och skada för brottsoffret. Huruvida personen skulle kunna bli dömd eller inte beror på hur hoten och pressandet på pengar har sett ut.Slutsats:Om tjejen finns på riktigt så skulle hen eventuellt kunna dömas för försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Min bedömning är emellertid att försökspunkten inte är uppnådd och att hen därför inte har begått ett brott. I slutändan är det dock upp till en domstol att avgöra. Om tjejen inte finns på riktigt så kan din kompis inte ha begått ett brott. Din kompis skulle även kunna anmäla personen för olaga hot och utpressning. Detta kan hen göra hos polisen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,