Är det olagligt att köpa sex i ett annat land?

Är det olagligt för en svensk medborgare att åka till Spanien tex Teneriffa 2023 och gå på en bordell och köp sexuella tjänster. Om ja vilka kan straffen bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det brottsligt att köpa sexuella tjänster utomlands?

För att en handling ska utgöra ett brott som du kan dömas till ansvar för i Sverige krävs det att!

  1. Handlingen utgör brott mot svensk lag
  2. Svensk domstol har jurisdiktion att döma över det brott mot svensk lag som gjorts.

Vad gäller just köp av sexuella tjänster är det ett brott i Sverige enligt brottsbalken (BrB) 6 kap. 11 §. Första kravet är således uppfyllt. Ser vi till den andra punkten så regleras det mer ingående i BrB 2 kap. 3 och 5 §§. 3 § säger att svensk domstol har behörighet att döma över brott som begås av svenska medborgare utomlands. I 5 § finns dock ett krav som innebär att handlingen i fråga, som utgör ett brott i Sverige, även måste utgöra ett brott i landet det begås. Om det är lagligt att köpa sex i landet du köper en sexuell handling i kan du alltså inte dömas till ansvar för det i Sverige, även om samma handling är olaglig här. Om det istället är olagligt även i det andra landet följer samma straffskala som i Sverige, det vill säga fängelse i högst ett år.

Är det lagligt att köpa sexuella tjänster på Teneriffa?

Du angav Teneriffa som exempel i din fråga och jag tänkte därför försöka gå in lite djupare på det, även om jag inte är specialiserade på internationell rätt. Från vad jag har kunnat hitta verkar reglerna kring prostitution i Spanien vara lite oklara. Från mina sökningar har jag hittat att det inte verkar vara olagligt att varken köpa eller sälja sex. Däremot verkar koppleri vara olagligt, vilket gör att bordeller blir en slags gråzon. Jag skulle därför råda dig att verkligen kolla in lagarna och reglerna till landet du åker till, för om det är olagligt att köpa sex i landet i fråga kan du som sagt komma att straffas för det i svensk domstol.

Hoppas det gav dig svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Selma SkoghällRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”