När är köp av sexuella tjänster straffbart? Och när kan man dömas till försök till köp?

Jag har en fundering kring sexköp. När blir det straffbart? Är det när jag har pengarna i handen eller är det redan straffbart om någon vill köpa sex av mig? Gränsen känns lite luddig.

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


I Sverige är det förbjudet att köpa sex enligt 6 kap 11 §§ Brottsbalken (BrB). Det är däremot inte olagligt att sälja sex. Detta motiverades av lagstiftaren bland annat med att de som säljer sex ofta är i utsatta positioner, och tvärtemot att straffas så ska polisen och myndigheter istället alltid försöka hjälpa den som säljer sex.  


För att straffas för sexköp så krävs det att sexuell kontakt faktiskt äger rum, 6 kap 11 § BrB. Även i den situationen att ersättning utlovats men inte ges ut efter sexuell kontakt, så är det straffbart för sexköparen. Innan det sexuella umgänget har ägt rum, så kan personen som vill köpa sex straffas för försök till köp av sexuella tjänster, 6 kap 15 § BrB. Gränsen för när det blir straffbart är när försökspunkten är uppnådd. För att försökspunkten ska vara uppnådd ska det föreligga fara för brottets fullbordan. I rättsfallet RH 2002:16 kom domstolen fram till att försökspunkten är uppnådd i vart fall när erbjudande om ersättning har lämnats. 


Med detta sagt så är det straffbart för köp av sexuella tjänster om sexuellt umgänge har ägt rum enligt 6 kap 11 § BrB. Om det finns en risk för att köp av sexualla tjänster kommer ske, vilket det gör om erbjudande om ersättning lämnas, så är det straffbart enligt försök till köp av sexuella tjänster, 6 kap 15 § BrB.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Om du eller någon du känner behöver stöd för att ta sig ur prostitution finns hjälp att få på Talita


Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo