Är tjatsex våldtäkt?

Jag läser på er hemsida att tjatsex inte är olagligt, 10/1-23. Men i Brå's rapport 2020:6 faller tjatsex under lagen oaktsam våldtäkt. Varför ger Brå och Lawline olika förståelse för vad tjatsex är för typ av handling?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Huvudregeln i svensk rätt gällande sexualbrott

Precis som vi har skrivit i ett tidigare svar, anses som huvudregel tjatsex inte i sig likställas med våldtäkt. Om det dock framgår att målsägande inte har deltagit frivlligt i den sexuella handligen till följd av tjatsexet, kan ansvar förekomma. Detta framgår av förarbetet prop. 2017/18:177:


"Den omständigheten att en person utsätts för påtryckningar eller övertalningsförsök och sedan tillåter en sexuell handling innebär i sig inte heller att ett frivilligt deltagande inte föreligger. Det avgörande är om personen har haft möjlighet att fritt ta ställning till om han eller hon ska delta i den sexuella handlingen. Det innebär t.ex. att s.k. tjatsex inte är straffbart om personen valt att delta i den sexuella handlingen och det saknas omständigheter som innebär att valet att delta inte ska tillmätas betydelse". 


Det centrala är alltså frågan om godkännande har skett eller ej. Även denna proposition tas upp i Brås rapport 2020:6. Rapporten säger inte att tjatsex alltid är oaktsam våldtäkt. De menar precis som i propositionen att man måste ta ställning i det enskilda fallet huruvida frivillighet har kommit till uttryck eller ej. Du har rätt i det du säger att de tar upp två fall där domstolen diskuterade tjatsex och de tilltalade blev fällda för oaktsam våldtäkt. Detta var dock bland annat på grund av att domstolen kom fram till att frivillighet ej förelåg, inte för att tjatsex i sig är brottsligt. 


Sammanfattningsvis

Vi på Lawline skriver alltså inte att tjatsex aldrig kan leda till straff, utan det är fullt möjligt, men precis som i linje med propositionen och Brås rapport, behöver man se hela sammanhanget och samtliga omständigheter för att göra en fullständig bedömning.


Hoppas att du har fått svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar,
Emelie SandénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”