Vad krävs för att någon ska dömas för våldtäkt?

Det här hände när jag var 17 år. Jag och en kille skulle ha sex, men jag var tydlig med att jag inte ville att han skulle spruta i min mun när jag utförde oralsex på honom, alltså att när han var påväg att få orgasm så skulle han säga till mig innan så att jag inte skulle få sperman i munnen. Men istället tryckte han ner mitt huvud när han fick orgasm och jag fick hans sperma i munnen iallafall, trots att jag inte ville det. Har tänkt mycket på det här om det var en våldtäkt eller något annat sexualbrott som han gjorde mot mig då han sprutade i munnen på mig trots att jag sagt nej innan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag ifrån vad du har informerat om i din fråga. Jag kommer därför att redogöra för våldtäktsbrottet och bedöma din situation utifrån villkoren som ska vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för våldtäkt. Jag kommer även att redogöra för beviskravet. Glöm inte att det alltid är åklagaren som ska bevisa att ett brott föreligger och att jag inte kan göra det. Jag kan dock ge dig en fingervisning om hur jag skulle bedöma din situation.

Vilken lag är tillämplig?

Det är brottsbalken (BrB) som reglerar frågor om sexualbrott.

Vad krävs för att (grov) våldtäkt ska föreligga?

För att någon ska dömas för våldtäkt krävs att en person uppsåtligen, med en annan person som inte deltar frivilligt, genomför ett vaginalt, analt eller oralt samlag, eller en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag (6:1 BrB). Jag kommer redogöra för de olika villkoren som ska uppfyllas för att brottet våldtäkt ska föreligga.

  • Frivillighetsvillkoret

Varje person har rätt till sexuellt självbestämmande. Att man därför deltar frivilligt betyder att man av fri vilja bestämt sig för att delta, oavsett anledning. Det frivilliga deltagandet måste föreligga under hela den sexuella handlingen och man får när som helst ångra sitt beslut att delta i en sexuell handling (prop. 2017/18:177 s. 79). Motparten har därför en skyldighet att försäkra sig om den andra faktiskt vill delta frivilligt under hela akten. Om en part därför ger dubbeltydiga signaler lär detta räcka för att motparten måste ta reda på om parten vill delta under hela akten (prop. 2017/18:177 s. 34). Man tar hänsyn till alla omständigheter vid en bedömning.

Det ovan sagda betyder följande i din situation. Du har alltid rätt till din sexuella integritet. Du har tydligen informerat honom om att du inte önskar att få hans utlösning i munnen och han har även tryckt ner ditt huvud. Du har tydligen inte velat detta och han ha varit tvungen att förvissa sig om att du verkligen hade velat det. Jag bedömer därför att han gjorde något mot dig utan att du deltog frivilligt. Ansvaret på att förvissa sig om din frivillighet ligger hos honom. Frivillighetsvillkoret verkar därför vara uppfyllt.

  • Samlagsvillkoret

För att kravet på samlag ska anses ha uppfyllts räcker det med att personernas könsdelar kommer i beröring med varandra, dvs. det krävs inte något inträngande. Oralsex uppfyller därför per automatik samlagsrekvisitet då en beröring mellan könsorganet och munnen görs (prop. 2021/22:231 s. 84). Att ni då har oralsex betyder att även detta villkor är uppfyllt. Han verkar därför ha begått en otillåten gärning och inga rättfärdigande omständigheter verkar ha funnits heller.

  • Grov våldtäkt

För att en våldtäkt ska anses vara grov krävs att gärningsmannen använt våld, hot av särskilt allvarlig art, att flera förgripit sig på offret, eller om gärningsmannen med hänsyn till offrets låga ålder visat särskild hänsynslöshet (6:1 3 st. BrB). Som exempel på grov våldtäkt kan nämnas långvariga frihetsberövanden, sadistiska inslag, grovt förnedrande handlingar, hjälplöshet, tillfogande av allvarlig skada eller sjukdom, eller dokumentation av övergrepp på bild eller film (prop. 2017/18:177 s. 67). Från verkligheten kan nämnas ett fall av grov våldtäkt där två män var i en bil med en alkohol- och narkotikapåverkad kvinna som utsattes för flera övergrepp (NJA 2016 s. 819). Ett annat fall från verkligheten av grov våldtäkt var då en man med en kniv mot kvinnans hals tvingade kvinnan till samlag och oralsex (NJA 2022 s. 75). Utifrån vad du berättar lär din situation inte kunna rubriceras som grov våldtäkt. Dock kan jag inte uttala mig mera detaljerat än så, eftersom jag inte känner till några ytterligare omständigheter i ditt fall.

  • Uppsåtsvillkoret

Slutligen ska gärningsmannen även ha uppsåt, dvs. vilja, till samlag och till att du inte deltar frivilligt (1:2 BrB). Åtminstone ska gärningsmannen ha ett likgiltighetsuppsåt. I ditt fall ville han gärna ha oralsex med dig, och han verkar även ha eftersträvat detta. Han har därför ett uppsåt att ha oralsex. Han ska då även ha haft uppsåt till att du inte deltog frivilligt. Du berättade för honom att du inte önskade att få hans utlösning i munnen, vilket tyder på att han var medveten om att din gräns drogs vid utlösningsfrågan. Att han då trycker ner ditt huvud tyder på att han haft en likgiltig inställning till att du inte ville detta genom att ditt ofrivilliga deltagande inte påverkade hans handlande (NJA 2019 s. 668). Med andra ord accepterade han att du inte deltog frivilligt, särskilt med tanke på hans eget intresse i handlingen som visades när han tryckte ner ditt huvud mot sitt könsorgan. Han bör därför även ha uppsåt till att du inte deltog frivilligt. Utifrån vad du har informerat om finns inte heller några ursäktande omständigheter. Därför bör han även kunna dömas för våldtäkt.

Väldigt kort om beviskravet

Sexualbrotten är svåra att bevisa för åklagaren. Det finns ett flertal rättsfall där ord har stått mot ord. Trots detta har domstolen kommit fram till och dömt gärningsmännen för våldtäkt (NJA 2019 s. 668). Om utredningen dessutom stöder uppgifterna som en målsägande anger, så gör detta det lättare för domstolen att döma en gärningsman för våldtäkt (NJA 1991 s. 83). Exempel på detta kan vara Sms-meddelanden eller att en väninna kan vittna om hur brottsoffret mådde efter samlaget och dylikt. Om du därför har Sms-meddelanden eller har pratat med dina kompisar, så kan detta styrka åklagarens åtal mot honom.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Utifrån vad du har berättat lär du ha utsatts för brottet våldtäkt. Anledningen är att han har haft oralsex med dig och att du inte har deltagit frivilligt i samband med hans utlösning i din mun. Därtill verkar han ha haft uppsåt både till oralsex och att du inte deltog frivilligt. Jag kan dock återigen inte säga med säkerhet om han skulle dömas, ifall du anmälde honom för våldtäkt till polisen. Min rekommendation är att prata med polisen om händelsen, men bara om du orkar göra det.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”