Kan polisman utfärda ordningsbot vid ringa stöld?

2018-05-23 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej Om ett mindre brott begås t ex en person går in i en affär och snattar varor för ett värde av 200 kronor expediten får syn på personen och tillkallar polis vad händer sedan. Kan polisen bötfälla tjuven på en gång eller måste alla ärenden gå via tingsrätten?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).En stöld av egendom till ett värde av 200 kronor är att betrakta som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Detta då värdegränsen mellan stöld och ringa stöld generellt sett anses ligga på 1000 kronor. Även fängelse finns på straffskalan för ringa stöld.En polisman kan utfärda så kallad ordningsbot (48 kap. 13 § RB) när ett brott begåtts. Detta innebär att gärningsmannen medger skuld och accepterar att betala ett bötesbelopp för att slippa domstolsprövning. Detta kräver dock att det handlar om "brott, för vilket ej stadgas annat straff än böter". Eftersom både böter och fängelse finns på straffskalan för ringa stöld kan alltså ordningsbot enligt min uppfattning inte utfärdas.Ett ytterligare alternativ för att slippa en domstolsprocess är för en åklagare att utfärda strafföreläggande (48 kap. 4 § RB). Detta kan göras även för brott där fängelse finns på straffskalan, men kräver alltså att en åklagare beslutar om det. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Strafföreläggande

2018-04-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |Jag har lämnat in en stämningsansökan och begärt ensam vårdnad om barnen. 2 interimistiska yrkanden har jag yrkat på också då pappan hindrar mig från umgänge. Motpartern inkom med svaromål några dagar försent och har bifogat ett strafföreläggande. Vad är detta? Min advokat har ännu inte fått ta del av pappren, jag är orolig. Var utan körkort ett år, kan det ha med det att göra? Han har ljugit om allt till socialen och även för sin advokat. Insett jag var gift med en sociopat som inte drar sig för något. Detta har pågått sedan nov.då soc fick in en falsk anmälan och inledde ingen utredning då pappan bestämde barnen skulle bo hos honom på heltid. Strafföreläggandet oroar mig, vad kommer hända?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Strafföreläggande När det gäller brott som inte är att anse som så allvarliga kan du istället för att bli kallad till domstol få ett så kallat strafföreläggande. Detta innebär att åklagaren inte väcker åtal i domstol, men det har samma verkan där du får ditt straff via en blankett på posten. För att detta ska bli giltigt måste du erkänna brottet och acceptera straffet. Gör du inte detta kommer åklagaren väcka åtal i domstol istället. Oftast innebär ett strafföreläggande endast böter. Strafföreläggande ersätter helt enkelt en rättegång, 48 kap. 4 § Rättegångsbalken.Att strafföreläggandet skulle ha att göra med att du var utan körkort ett år har jag svårt att tro. Med tanke på att du blev av med körkortet är straffet för trafikbrottet du begick redan avklarat och det finns ingen anledning att du skulle behöva straffas för detta igen utifrån informationen du gav mig. Min gissning är att det rör sig om ett annat brott som du har blivit anklagad för i strafföreläggandet. På strafföreläggandet måste det dock framgå vad för brott du är anklagad för.Mitt råd till dig är att invänta strafföreläggandet för att få reda på vad du är anklagad för. Efter det är det ditt val om du vill godkänna det eller inte. Dock kan ett brott i din nuvarande situation med vårdnadstvisten försvåra din position i målet, så rådgör noga med din advokat om hur du bör göra. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det något annat är det bara att höra av dig igen!Vänligen

Drograttfylleri kan leda till strafföreläggande eller process i domstol, ett strafföreläggande gäller som en dom

2018-04-04 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, blev tagen för att jag kört bil efter att jag rökt på. Jag erkände och de tog in mig för blodprov. Detta är inget jag gjort förut, detta är något jag provat på för första gången, dessutom har jag ingen historik med polisen. Finns det inget jag kan göra för att minska skadan som sker utav denna processen? T.ex. ansöka om strafföreläggande istället att gå på rättegång, jag har ju redan medgett och svarat på deras frågor. Eller har ni något bättre förslag? Jag är även orolig över detaljerna lexbase kommer registrera. Om de inte fick veta något så skulle jag bli lycklig.
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer första berätta vilket brott du kan ha gjort dig skyldig till. Sedan kommer jag gå igenom vad ett strafföreläggande är samt vad det innebär att få ett strafföreläggande jämfört med en process i domstol. Bestämmelserna om strafföreläggande finns i rättegångsbalken (RB). Eftersom du har kört bil med narkotika i kroppen kan du har gjort dig skyldig till brottet drograttfylleriUtifrån de omständigheter som du anger verkar det som att du kan ha gjort dig skyldig till drograttfylleri enligt lag om straff för vissa trafikbrott 4 § 2 st. Brottet kan ge böter eller fängelse. Det är troligt att det i ditt fall kan bli böter med hänsyn till vilken sorts narkotika du brukade och att du är ostraffad sedan tidigare. Dock påverkas straffet också av hur mycket narkotika du hade i blodet.Åklagaren får besluta om strafföreläggande om hen gör bedömningen att straffet kan bli böter eller villkorlig domEftersom brottet kan ge böter så kan åklagaren välja att utfärda ett strafföreläggande istället för att åtala dig för brott i domstol. Det är åklagaren som beslutar om att ta upp brottet genom strafföreläggande och detta är valfritt för åklagaren, RB 48 kap 1 §. Om åklagaren beslutar detta och du godkänner strafföreläggandet så innebär det att du erkänner brott, RB 48 kap 2 § 2 st. Genom att godkänna strafföreläggandet gäller det som en dom, RB 48 kap 3 § 2 st.Strafföreläggandet gäller som en dom och kommer därför finnas i belastningsregistret och LexbaseOm åklagaren utfärdar ett strafföreläggande och du godkänner det så kommer du antingen få betala böter eller få en villkorlig dom. Eftersom strafföreläggandet gäller som en dom så kommer den finnas i belastningsregistret. Strafföreläggandet kommer med stort sannolik också finnas registrerat hos lexbase i 5 år. Mer information om strafföreläggande finns här.Om du väljer att inte godkänna strafföreläggandet eller om åklagaren inte väljer att åtala dig genom ett strafföreläggande så kan det bli en domstolsprocess. Sammanfattningsvis kan åklagaren antingen åtala dig i domstol eller genom ett strafföreläggande. Som jag har nämnt ovan är det valfritt för åklagaren att besluta om strafföreläggande och du kan alltså inte ansöka om detta. Jag kan tyvärr inte uttala mig om vad som är mest sannolikt. Det som talar för ett strafföreläggande är att du är ostraffad och att den drog du har tagit inte klassas som en av de allvarligaste. Det som talar för att processen kan gå till domstol är att åklagaren inte på förhand kan avgöra vad straffet kommer bli. Att användning av droger ses som ett allvarligt brott i Sverige talar också för att du kan bli åtalad i domstol.Oavsett om du skulle bli dömd i domstol eller genom ett strafföreläggande så kommer det finnas med i belastningsregistret och på Lexbase. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Erkänna brott och slippa rättegång?

2018-01-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej jag undrar om de är försent att erkänna mitt brott om jag har blivit kallad till domstol vill undvika att gå dit
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Det du beskriver är att du verkar önska ett strafföreläggande istället för att åklagaren skall väcka åtal. Ett strafförläggande får ges ifall brottet inte är så allvarligt (alltså böter på straffskalan) och kan ske under förutsättning att den misstänkte erkänner brottet. Detta innebär alltså ifall åklagaren bestämmer sig för att meddela ett strafföreläggande så skall den misstänkte antingen erkänna direkt eller inom en viss tid som åklagaren bestämmer. Har denna tiden gått ut alternativt ifall du valde att inte erkänna brottet och åklagaren nu har väckt åtal (eftersom du kallats till rättegång) så ter det sig inte bättre än att du måste gå dit. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Mvh,

Angående strafföreläggande och hur länge man får vänta på besked i det fall man inte godkänner strafföreläggande

2018-05-04 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej,Jag blev tagen i en rutinkontroll av polisen för 4 år sedan. Jag fick göra utandningsprov som ledde till att jag ansågs ha 0,14 mg/l uandningsliter motsvarande 0,28 promille. Jag protesterade redan under provtagningen eftersom den inte följde vare sig den skriftliga eller muntliga metodikbeskrivning jag fick. Istället för att ta snittet av två utandningsprov så fick jag blåsa 7-8 gånger varpå de valde på oklara grunder två. Jag fick ett strafförelägande som jag överklagade. Inget har jag hört därefter och jag finns tyvärr med i Lex Base pga av detta. Hur länge kan de avvakta att pröva min överklagan?Mvh
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Strafföreläggande:Vid en förundersökning där åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för att brott begåtts kan åklagare välja att meddela ett strafföreläggande istället för att väcka åtal. Detta innebär att ett åtal inte väcks och att saken inte heller tas upp i rättegång, dock antecknas det precis som åtal i belastningsregistret. Se 48 kap. 4 § Rättegångsbalken.För strafföreläggande krävs att den misstänkta personen godkänner. En blankett om strafföreläggande ska skickas hem till den misstänkte personen som då får möjlighet att svara genom att godkänna eller genom att inte godkänna. Väljer man att betala ses det som ett godkännande.I det fall man inte vill godkänna föreläggandet bör man på blanketten skriva detta och också förklara varför och sedan skicka detta tillbaka till åklagarmyndigheten. Vad händer då man väljer att inte godkänna strafföreläggandet:I de allra flesta fall kommer åklagaren välja att väcka åtal mot den misstänkte om denne inte accepterar strafföreläggandet. Att väcka åtal innebär att ärendet kommer behandlas i tingsrätt. Det blir alltså då upp till tingsrätten att avgöra huruvida den misstänkte ska dömas för brott eller inte samt eventuell påföljd. Tingsrätten ska skicka ut en kallelse till dig och åklagare om att huvudförhandlingen i tingsrätt ska äga rum. I fall som detta måste dock inte tingsrätten ha en förhandling, det kan alltså besluta i frågan ändå. Du ska dock bli meddelad om detta innan beslut tas och få möjlighet att slutföra din talan samt begära huvudförhandling. Du kan alltså fortfarande begära att huvudförhandling ska hållas. Se 45 kap. 10a § rättegångsbalken. Mer att läsa om strafföreläggande hittar du på åklagarmyndighetens hemsida, här. Hur lång tid får man vänta innan man får veta mer:Ditt svar på strafföreläggande skickas till åklagarmyndigheten. Efter detta ska rätt åklagare få ärendet på sitt bord och avgöra huruvida hen ska väcka åtal eller inte. Efter detta ska åtal väckas till tingsrätt genom att en stämningsansökan skickas dit. Slutligen ska tingsrätten ta ställning till stämningsansökan och avgöra om tid för förhandling. Exakt hur lång tid detta tar är svårt att svara på då det är flera parter inblandade. Myndigheter såsom åklagarmyndigheten samt tingsrätt ska handlägga ärenden så snabbt som möjligt. De ska sträva efter effektivitet. Rätten ska bestämma tid för förhandling så snart som möjligt enligt 45 kap. 14 § rättegångsbalken och åklagarmyndigheten ska arbeta effektivt enligt 4 § förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten. Jag är medveten om att det kan vara jobbigt att inte veta när man kommer få besked. Ett tips är att kontakta åklagarmyndigheten för att se om de kan ge någon ungefärlig tid på hur lång tid det brukar ta. Hur du får kontakt med myndigheten hittar du här.Hoppas att detta svar var till din hjälp. Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Blir det rättegång vid ringa stöld?

2018-04-09 i Strafföreläggande
FRÅGA |Om man åker fast för ringa stöld ca 300 kr, tidigare ostraffad, erkänner brottet, blir det ändå rättegång då?
Mikaela Lundblad | Hej och tack för din fråga!Ringa stöld är precis som det låter en mindre allvarlig form av stöld, 8 kap. 2 § brottsbalken. Vid brott i butik är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld enligt praxis 1000 kr. Man brukar kunna lösa fall av ringa stöld utan rättegång om den misstänkte skriver under ett så kallat strafföreläggande, vilket innebär att man erkänner brottet direkt och slipper rättegång, 48 kap. 4 § rättegångsbalken. Om du får en blankett angående strafföreläggande kan du välja att godkänna eller inte godkänna föreläggandet. I brevet står det vilket datum du senast måste svara. Om du inte svarar kan åklagaren istället komma att väcka åtal vid tingsrätten. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Fråga om strafföreläggande

2018-03-31 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hejsan! Jag är 18 år Och åkte idag fast för ringa stöld, 149:- . Va väldigt dumt och ångrar det. Men dom så att jag skulle få dags böter. Det jag undrar är 1. Vart kommer brevet ifrån? 2. Hur lång tid tar det innan det kommer? 3. Hur på verkar det mig när jag ska jobba inom barn och ungdomar? 4. Hur på verkar det mig om jag vill ta körkort?
Hanna Mustafa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det du beskriver är att du inväntar ett så kallat strafföreläggande. Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om strafföreläggande istället för att väcka åtal. Det innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Se mer om strafförelägganden i 48 kapitlet rättegångsbalken. 1. Brevet kommer från den åklagarkammare som utfärdat föreläggandet.2. Avseende tiden för när du får blanketten om strafföreläggande är helt beroende på hur långt åklagaren kommit med ditt ärende.3. Ett godkännande av strafföreläggande är att se som ett fällande dom, det innebär att olika myndigheter kan få uppgifter om att du har begått brott genom att brottet lagras i belastningsregistret. Beroende på vilken påföljd en person dömts till lagras uppgifter om denne i belastningsregistret. Uppgifter om strafföreläggande finns kvar i fem år efter godkännandet, se 17 § 9p. lag om belastningsregister. Beroende på vilka uppgifter i belastningsregistret som en arbetsgivare kan se kan det påverka ditt arbete inom barn och ungdomar. Det beror i sin tur på vilken yrkeskategori du vill jobba inom. När det kommer till att jobba inom skola och förskola framgår det av 9 § lagen om belastningsregister att du måste lämna in ett registreringsutdrag till arbetsgivaren. När man själv lämnar in ett sådant registreringsutdrag framgår det av 22 § förordningen om belastningsregister att uppgifter om snatteri och stöld inte omfattas av utdraget.Av 11§ p.5 och 21§ p.2 Förordning om Belastningsregister framgår att för vissa andra yrkeskategorier som tex. vård av barn och ungdom har arbetsgivaren möjlighet att själv kontrollera en arbetssökande i belastningsregistret. I de fall arbetsgivaren själv begär utdraget syns uppgifter om alla brott som den arbetssökande dömts för. Men, som ovannämnt, finns denna möjlighet inte för arbetsgivare inom vanlig barnomsorg och förskoleverksamhet.För att koppla tillbaka till din fråga, om du väljer att jobba inom vanlig barnomsorg och förskoleverksamhet kommer regsitreringskontrollen ske genom att du själv lämnar in ett intyg till din framtida arbetsgivare och därmed kommer uppgifter om att du dömts för snatteri eller stöld inte synas. Om din framtida arbetsgivare däremot har rätt till att själv göra en registreringskontroll av dig som arbetssökande kan denne se alla brott som du tidigare dömts för.4. Om det brott som begåtts har betydelse för personens körkortsinnehav kan transportstyrelsen besluta om att ge en varning eller återkalla ditt körkort. Tex. om brottet gäller en trafikförseelse underrättas transportstyrelsen som i sin tur fattar beslut om eventuellt körkortsingripande. Detta eftersom ett godkännande av strafföreläggande skulle innebära att erkänna sig skyldig till trafikbrott. Om du väljer att ta körkort är det länsstyrelsen som beslutar om körkortstillstånd. Enligt 10 § 6 punkten i Förordningen om belastningsregister har de rätt att begära ett utdrag. Av 3 kap 2 § körkortslagen framgår att en bedömning görs om personens lämplighet för körkort. Länsstyrelsen kan besluta om en tid som måste passera innan personen kan får körkortstillstånd. Denna spärrtid kan vara från en månad till tre år. Spärrtiden bestäms utifrån en helhetsbedömning av varje enskilt fall. En faktor för bedömningen är vad det är för typ av brott som det rör sig om. Narkotikabrott, olovlig körning och annan liknande brottslighet som tyder på olämplighet att framföra ett fordon har vanligen resulterat i en spärrtid.Du är misstänkt för ringa stöld, det bör troligen inte påverka dina möjligheter att ta körkort i framtiden. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Hur länge kan man godkänna ett strafföreläggande samt påföljd vid återfall i samma brott när man avtjänar skyddstillsyn?

2018-01-20 i Strafföreläggande
FRÅGA |Går det att välja strafföreläggande i efterhand, efter att först ha nekat?Hamnade i somras i fyllecell med en liten mängd narkotika i byxfickan. Gav urinprov och förhördes på station där jag nekade till brotten, eget bruk och innehav (ringa), och strafföreläggande. Har efter händelsen hela tiden tänkt att jag borde erkänt och tagit böterna direkt men jag ville i min sinnesstämning vid tillfället inte acceptera vad som hänt.Nu har jag fått underrättelse om slutförd förundersökning och jag vill fråga er om det så här långt i processen går att ta ett strafföreläggande eller om jag måste till domstol? Avtjänar nu 12 månaders skyddstillsyn för en tidigare dom, min enda, för narkotikabrott av normalgraden och jag vet inte vad följden kan tänkas bli ifall jag dömds även för denna händelse? förlängd skyddstillsyn? fängelse?
|Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Strafföreläggande regleras i 48 kap. Rättegångsbalken. I 12 § står att ett godkännande om strafföreläggande är utan verkan om det bl.a. sker efter att åklagaren har utfärdat stämning, stämningsansökan eller nytt strafföreläggande. Detta betyder motsatsvis att ett godkännande av strafföreläggande kan vara giltigt även om eventuella tidsfrister för ett godkännande har gått ut. Vad som framgår av din fråga har inget åtal väckts ännu, och alltså har ingen stämning eller stämningsansökan skett ännu, varför du fortfarande borde kunna godkänna strafföreläggandet. Notera dock att godkännandet kan vara giltigt, vilket talar för att åklagaren har sista ordet.Om du skulle hamna i domstol och fällas för brottet är det flera faktorer som spelar in i bedömningen av vilken påföljd du kommer få. Bland annat ålder, tidigare domar, försvårande och förmildrande omständigheter samt straffvärde spelar roll. Återfall i samma brottslighet talar dock för ett strängare påföljdsval, eventuellt fängelse, 29 kap 4 § Brottsbalken. Skyddstillsynen syftar till att hindra återfall i brott, 30 kap. 9 § Brottsbalken, och ifall återfall ändå skett talar även det för en strängare påföljd. Omständigheter som talar mot fängelse är tillexempel om ett fängelsestraff skulle drabba dig oskäligt hårt eller om du angett dig frivilligt, 29 kap. 5 § Brottsbalken. Om du är yngre än 18 år eller 21 år är det ytterligare skäl till att inte döma till fängelse, 30 kap. 5 § Brottsbalken. Som du förstår är det svårt för mig att bedöma exakt vilken påföljd du eventuellt skulle få. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,