Bötesstraff genom strafföreläggande

2017-10-09 i Strafföreläggande
FRÅGA
Har blivit tagen för rattonykterhet utanför bilen men vittnen säger att jag kört. Polisen tog körkortet och jag fick blåsa 0,4. Sedan kom ett strafföreläggande idag på 6800kr. Inget svar från Transportstyrelsen ännu. Vad kan hända nu? Har jag inte rätt att få polisutredningen, alltså en utförlig förklaring om vad som hänt på plats, vittnesmål m.m.?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär ett strafföreläggande?

Regler om strafförelägganden finns i kapitel 48 i rättegångsbalken (RB). Innebörden av ett strafföreläggande är att åklagaren har beslutat att inte väcka åtal. Det betyder att det inte kommer att bli någon rättegång. Om man godkänner ett strafföreläggande erkänner man brottet och godtar straffet. Ett strafföreläggande får på så sätt samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret.

Åklagare kan besluta om bötesstraff genom strafföreläggande (48 kap. 4 § 1 stycket RB). Åklagare beslutar om strafföreläggande i fall när det föreligger tillräckliga skäl för åtal. Däremot ska åklagare inte besluta om strafföreläggande när det handlar om mer svårbedömda brott. Åklagare bör i regel väcka åtal om en misstänkt har förnekat den brottsliga gärningen. På grundval av en polisrapport eller ett förundersökningsprotokoll utfärdar åklagaren strafföreläggandet.

Rätt till utredningsmaterial

Person misstänkt för brott men som ännu inte åtalats har rätt att ta del av det som förekommit under förundersökningen. Du har därför rätt att ta del av utredningen. Du har även rätt att begära att utredningen kompletteras om åklagaren skulle väcka åtal (23 kap. 18 a § RB).

Strafförelägganden kan godkännas eller inte godkännas

Man kan välja att godkänna eller att inte godkänna ett strafföreläggande. Man godkänner ett strafföreläggande genom att underteckna det eller genom att betala bötesbeloppet. Ett godkännande ska ske inom en viss tidsfrist. Strafföreläggandet ska innehålla en angiven tidsfrist inom vilken godkännandet kan ske. Åtal väcks om godkännande inte sker innan utgången av tidsfristen (48 kap. 7 § RB).

Om du inte vill godkänna strafföreläggandet ska du börja med är att förklara att du bestrider strafföreläggandet. Svaret skickas till den åklagarkammare som föreläggandet kom ifrån. Adressen brukar stå på föreläggandet. Det är bra om du i ditt svar berättar varför du bestrider föreläggandet. Observera att Transportstyrelsen beslutar om exempelvis återkallande av körkort men inte om strafförelägganden.

När åklagaren fått ditt svar kan åtal väckas mot dig. Du kommer då att kallas till huvudförhandling (rättegång) i tingsrätt. I vissa fall kan rätten besluta att förhandling inte ska äga rum. Du har dock rätt till en förhandling om du begär det (45 kap. 10 a § RB). Om du vill få din sak prövad i domstol kan det vara bra om du i svaret på strafföreläggandet klargör att du vill att en förhandling ska äga rum och varför du vill det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97574)