Kan polisman utfärda ordningsbot vid ringa stöld?

2018-05-23 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej Om ett mindre brott begås t ex en person går in i en affär och snattar varor för ett värde av 200 kronor expediten får syn på personen och tillkallar polis vad händer sedan. Kan polisen bötfälla tjuven på en gång eller måste alla ärenden gå via tingsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB).

En stöld av egendom till ett värde av 200 kronor är att betrakta som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Detta då värdegränsen mellan stöld och ringa stöld generellt sett anses ligga på 1000 kronor. Även fängelse finns på straffskalan för ringa stöld.

En polisman kan utfärda så kallad ordningsbot (48 kap. 13 § RB) när ett brott begåtts. Detta innebär att gärningsmannen medger skuld och accepterar att betala ett bötesbelopp för att slippa domstolsprövning. Detta kräver dock att det handlar om "brott, för vilket ej stadgas annat straff än böter". Eftersom både böter och fängelse finns på straffskalan för ringa stöld kan alltså ordningsbot enligt min uppfattning inte utfärdas.

Ett ytterligare alternativ för att slippa en domstolsprocess är för en åklagare att utfärda strafföreläggande (48 kap. 4 § RB). Detta kan göras även för brott där fängelse finns på straffskalan, men kräver alltså att en åklagare beslutar om det.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97650)