Strafföreläggande

2018-04-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |Jag har lämnat in en stämningsansökan och begärt ensam vårdnad om barnen. 2 interimistiska yrkanden har jag yrkat på också då pappan hindrar mig från umgänge. Motpartern inkom med svaromål några dagar försent och har bifogat ett strafföreläggande. Vad är detta? Min advokat har ännu inte fått ta del av pappren, jag är orolig. Var utan körkort ett år, kan det ha med det att göra? Han har ljugit om allt till socialen och även för sin advokat. Insett jag var gift med en sociopat som inte drar sig för något. Detta har pågått sedan nov.då soc fick in en falsk anmälan och inledde ingen utredning då pappan bestämde barnen skulle bo hos honom på heltid. Strafföreläggandet oroar mig, vad kommer hända?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Strafföreläggande När det gäller brott som inte är att anse som så allvarliga kan du istället för att bli kallad till domstol få ett så kallat strafföreläggande. Detta innebär att åklagaren inte väcker åtal i domstol, men det har samma verkan där du får ditt straff via en blankett på posten. För att detta ska bli giltigt måste du erkänna brottet och acceptera straffet. Gör du inte detta kommer åklagaren väcka åtal i domstol istället. Oftast innebär ett strafföreläggande endast böter. Strafföreläggande ersätter helt enkelt en rättegång, 48 kap. 4 § Rättegångsbalken.Att strafföreläggandet skulle ha att göra med att du var utan körkort ett år har jag svårt att tro. Med tanke på att du blev av med körkortet är straffet för trafikbrottet du begick redan avklarat och det finns ingen anledning att du skulle behöva straffas för detta igen utifrån informationen du gav mig. Min gissning är att det rör sig om ett annat brott som du har blivit anklagad för i strafföreläggandet. På strafföreläggandet måste det dock framgå vad för brott du är anklagad för.Mitt råd till dig är att invänta strafföreläggandet för att få reda på vad du är anklagad för. Efter det är det ditt val om du vill godkänna det eller inte. Dock kan ett brott i din nuvarande situation med vårdnadstvisten försvåra din position i målet, så rådgör noga med din advokat om hur du bör göra. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det något annat är det bara att höra av dig igen!Vänligen

Drograttfylleri kan leda till strafföreläggande eller process i domstol, ett strafföreläggande gäller som en dom

2018-04-04 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, blev tagen för att jag kört bil efter att jag rökt på. Jag erkände och de tog in mig för blodprov. Detta är inget jag gjort förut, detta är något jag provat på för första gången, dessutom har jag ingen historik med polisen. Finns det inget jag kan göra för att minska skadan som sker utav denna processen? T.ex. ansöka om strafföreläggande istället att gå på rättegång, jag har ju redan medgett och svarat på deras frågor. Eller har ni något bättre förslag? Jag är även orolig över detaljerna lexbase kommer registrera. Om de inte fick veta något så skulle jag bli lycklig.
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer första berätta vilket brott du kan ha gjort dig skyldig till. Sedan kommer jag gå igenom vad ett strafföreläggande är samt vad det innebär att få ett strafföreläggande jämfört med en process i domstol. Bestämmelserna om strafföreläggande finns i rättegångsbalken (RB). Eftersom du har kört bil med narkotika i kroppen kan du har gjort dig skyldig till brottet drograttfylleriUtifrån de omständigheter som du anger verkar det som att du kan ha gjort dig skyldig till drograttfylleri enligt lag om straff för vissa trafikbrott 4 § 2 st. Brottet kan ge böter eller fängelse. Det är troligt att det i ditt fall kan bli böter med hänsyn till vilken sorts narkotika du brukade och att du är ostraffad sedan tidigare. Dock påverkas straffet också av hur mycket narkotika du hade i blodet.Åklagaren får besluta om strafföreläggande om hen gör bedömningen att straffet kan bli böter eller villkorlig domEftersom brottet kan ge böter så kan åklagaren välja att utfärda ett strafföreläggande istället för att åtala dig för brott i domstol. Det är åklagaren som beslutar om att ta upp brottet genom strafföreläggande och detta är valfritt för åklagaren, RB 48 kap 1 §. Om åklagaren beslutar detta och du godkänner strafföreläggandet så innebär det att du erkänner brott, RB 48 kap 2 § 2 st. Genom att godkänna strafföreläggandet gäller det som en dom, RB 48 kap 3 § 2 st.Strafföreläggandet gäller som en dom och kommer därför finnas i belastningsregistret och LexbaseOm åklagaren utfärdar ett strafföreläggande och du godkänner det så kommer du antingen få betala böter eller få en villkorlig dom. Eftersom strafföreläggandet gäller som en dom så kommer den finnas i belastningsregistret. Strafföreläggandet kommer med stort sannolik också finnas registrerat hos lexbase i 5 år. Mer information om strafföreläggande finns här.Om du väljer att inte godkänna strafföreläggandet eller om åklagaren inte väljer att åtala dig genom ett strafföreläggande så kan det bli en domstolsprocess. Sammanfattningsvis kan åklagaren antingen åtala dig i domstol eller genom ett strafföreläggande. Som jag har nämnt ovan är det valfritt för åklagaren att besluta om strafföreläggande och du kan alltså inte ansöka om detta. Jag kan tyvärr inte uttala mig om vad som är mest sannolikt. Det som talar för ett strafföreläggande är att du är ostraffad och att den drog du har tagit inte klassas som en av de allvarligaste. Det som talar för att processen kan gå till domstol är att åklagaren inte på förhand kan avgöra vad straffet kommer bli. Att användning av droger ses som ett allvarligt brott i Sverige talar också för att du kan bli åtalad i domstol.Oavsett om du skulle bli dömd i domstol eller genom ett strafföreläggande så kommer det finnas med i belastningsregistret och på Lexbase. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Erkänna brott och slippa rättegång?

2018-01-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej jag undrar om de är försent att erkänna mitt brott om jag har blivit kallad till domstol vill undvika att gå dit
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Det du beskriver är att du verkar önska ett strafföreläggande istället för att åklagaren skall väcka åtal. Ett strafförläggande får ges ifall brottet inte är så allvarligt (alltså böter på straffskalan) och kan ske under förutsättning att den misstänkte erkänner brottet. Detta innebär alltså ifall åklagaren bestämmer sig för att meddela ett strafföreläggande så skall den misstänkte antingen erkänna direkt eller inom en viss tid som åklagaren bestämmer. Har denna tiden gått ut alternativt ifall du valde att inte erkänna brottet och åklagaren nu har väckt åtal (eftersom du kallats till rättegång) så ter det sig inte bättre än att du måste gå dit. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Mvh,

Bötesstraff genom strafföreläggande

2017-10-09 i Strafföreläggande
FRÅGA |Har blivit tagen för rattonykterhet utanför bilen men vittnen säger att jag kört. Polisen tog körkortet och jag fick blåsa 0,4. Sedan kom ett strafföreläggande idag på 6800kr. Inget svar från Transportstyrelsen ännu. Vad kan hända nu? Har jag inte rätt att få polisutredningen, alltså en utförlig förklaring om vad som hänt på plats, vittnesmål m.m.?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär ett strafföreläggande?Regler om strafförelägganden finns i kapitel 48 i rättegångsbalken (RB). Innebörden av ett strafföreläggande är att åklagaren har beslutat att inte väcka åtal. Det betyder att det inte kommer att bli någon rättegång. Om man godkänner ett strafföreläggande erkänner man brottet och godtar straffet. Ett strafföreläggande får på så sätt samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Åklagare kan besluta om bötesstraff genom strafföreläggande (48 kap. 4 § 1 stycket RB). Åklagare beslutar om strafföreläggande i fall när det föreligger tillräckliga skäl för åtal. Däremot ska åklagare inte besluta om strafföreläggande när det handlar om mer svårbedömda brott. Åklagare bör i regel väcka åtal om en misstänkt har förnekat den brottsliga gärningen. På grundval av en polisrapport eller ett förundersökningsprotokoll utfärdar åklagaren strafföreläggandet. Rätt till utredningsmaterialPerson misstänkt för brott men som ännu inte åtalats har rätt att ta del av det som förekommit under förundersökningen. Du har därför rätt att ta del av utredningen. Du har även rätt att begära att utredningen kompletteras om åklagaren skulle väcka åtal (23 kap. 18 a § RB). Strafförelägganden kan godkännas eller inte godkännas Man kan välja att godkänna eller att inte godkänna ett strafföreläggande. Man godkänner ett strafföreläggande genom att underteckna det eller genom att betala bötesbeloppet. Ett godkännande ska ske inom en viss tidsfrist. Strafföreläggandet ska innehålla en angiven tidsfrist inom vilken godkännandet kan ske. Åtal väcks om godkännande inte sker innan utgången av tidsfristen (48 kap. 7 § RB). Om du inte vill godkänna strafföreläggandet ska du börja med är att förklara att du bestrider strafföreläggandet. Svaret skickas till den åklagarkammare som föreläggandet kom ifrån. Adressen brukar stå på föreläggandet. Det är bra om du i ditt svar berättar varför du bestrider föreläggandet. Observera att Transportstyrelsen beslutar om exempelvis återkallande av körkort men inte om strafförelägganden.När åklagaren fått ditt svar kan åtal väckas mot dig. Du kommer då att kallas till huvudförhandling (rättegång) i tingsrätt. I vissa fall kan rätten besluta att förhandling inte ska äga rum. Du har dock rätt till en förhandling om du begär det (45 kap. 10 a § RB). Om du vill få din sak prövad i domstol kan det vara bra om du i svaret på strafföreläggandet klargör att du vill att en förhandling ska äga rum och varför du vill det.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning

Blir det rättegång vid ringa stöld?

2018-04-09 i Strafföreläggande
FRÅGA |Om man åker fast för ringa stöld ca 300 kr, tidigare ostraffad, erkänner brottet, blir det ändå rättegång då?
Mikaela Lundblad | Hej och tack för din fråga!Ringa stöld är precis som det låter en mindre allvarlig form av stöld, 8 kap. 2 § brottsbalken. Vid brott i butik är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld enligt praxis 1000 kr. Man brukar kunna lösa fall av ringa stöld utan rättegång om den misstänkte skriver under ett så kallat strafföreläggande, vilket innebär att man erkänner brottet direkt och slipper rättegång, 48 kap. 4 § rättegångsbalken. Om du får en blankett angående strafföreläggande kan du välja att godkänna eller inte godkänna föreläggandet. I brevet står det vilket datum du senast måste svara. Om du inte svarar kan åklagaren istället komma att väcka åtal vid tingsrätten. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Fråga om strafföreläggande

2018-03-31 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hejsan! Jag är 18 år Och åkte idag fast för ringa stöld, 149:- . Va väldigt dumt och ångrar det. Men dom så att jag skulle få dags böter. Det jag undrar är 1. Vart kommer brevet ifrån? 2. Hur lång tid tar det innan det kommer? 3. Hur på verkar det mig när jag ska jobba inom barn och ungdomar? 4. Hur på verkar det mig om jag vill ta körkort?
Hanna Mustafa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det du beskriver är att du inväntar ett så kallat strafföreläggande. Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om strafföreläggande istället för att väcka åtal. Det innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Se mer om strafförelägganden i 48 kapitlet rättegångsbalken. 1. Brevet kommer från den åklagarkammare som utfärdat föreläggandet.2. Avseende tiden för när du får blanketten om strafföreläggande är helt beroende på hur långt åklagaren kommit med ditt ärende.3. Ett godkännande av strafföreläggande är att se som ett fällande dom, det innebär att olika myndigheter kan få uppgifter om att du har begått brott genom att brottet lagras i belastningsregistret. Beroende på vilken påföljd en person dömts till lagras uppgifter om denne i belastningsregistret. Uppgifter om strafföreläggande finns kvar i fem år efter godkännandet, se 17 § 9p. lag om belastningsregister. Beroende på vilka uppgifter i belastningsregistret som en arbetsgivare kan se kan det påverka ditt arbete inom barn och ungdomar. Det beror i sin tur på vilken yrkeskategori du vill jobba inom. När det kommer till att jobba inom skola och förskola framgår det av 9 § lagen om belastningsregister att du måste lämna in ett registreringsutdrag till arbetsgivaren. När man själv lämnar in ett sådant registreringsutdrag framgår det av 22 § förordningen om belastningsregister att uppgifter om snatteri och stöld inte omfattas av utdraget.Av 11§ p.5 och 21§ p.2 Förordning om Belastningsregister framgår att för vissa andra yrkeskategorier som tex. vård av barn och ungdom har arbetsgivaren möjlighet att själv kontrollera en arbetssökande i belastningsregistret. I de fall arbetsgivaren själv begär utdraget syns uppgifter om alla brott som den arbetssökande dömts för. Men, som ovannämnt, finns denna möjlighet inte för arbetsgivare inom vanlig barnomsorg och förskoleverksamhet.För att koppla tillbaka till din fråga, om du väljer att jobba inom vanlig barnomsorg och förskoleverksamhet kommer regsitreringskontrollen ske genom att du själv lämnar in ett intyg till din framtida arbetsgivare och därmed kommer uppgifter om att du dömts för snatteri eller stöld inte synas. Om din framtida arbetsgivare däremot har rätt till att själv göra en registreringskontroll av dig som arbetssökande kan denne se alla brott som du tidigare dömts för.4. Om det brott som begåtts har betydelse för personens körkortsinnehav kan transportstyrelsen besluta om att ge en varning eller återkalla ditt körkort. Tex. om brottet gäller en trafikförseelse underrättas transportstyrelsen som i sin tur fattar beslut om eventuellt körkortsingripande. Detta eftersom ett godkännande av strafföreläggande skulle innebära att erkänna sig skyldig till trafikbrott. Om du väljer att ta körkort är det länsstyrelsen som beslutar om körkortstillstånd. Enligt 10 § 6 punkten i Förordningen om belastningsregister har de rätt att begära ett utdrag. Av 3 kap 2 § körkortslagen framgår att en bedömning görs om personens lämplighet för körkort. Länsstyrelsen kan besluta om en tid som måste passera innan personen kan får körkortstillstånd. Denna spärrtid kan vara från en månad till tre år. Spärrtiden bestäms utifrån en helhetsbedömning av varje enskilt fall. En faktor för bedömningen är vad det är för typ av brott som det rör sig om. Narkotikabrott, olovlig körning och annan liknande brottslighet som tyder på olämplighet att framföra ett fordon har vanligen resulterat i en spärrtid.Du är misstänkt för ringa stöld, det bör troligen inte påverka dina möjligheter att ta körkort i framtiden. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Hur länge kan man godkänna ett strafföreläggande samt påföljd vid återfall i samma brott när man avtjänar skyddstillsyn?

2018-01-20 i Strafföreläggande
FRÅGA |Går det att välja strafföreläggande i efterhand, efter att först ha nekat?Hamnade i somras i fyllecell med en liten mängd narkotika i byxfickan. Gav urinprov och förhördes på station där jag nekade till brotten, eget bruk och innehav (ringa), och strafföreläggande. Har efter händelsen hela tiden tänkt att jag borde erkänt och tagit böterna direkt men jag ville i min sinnesstämning vid tillfället inte acceptera vad som hänt.Nu har jag fått underrättelse om slutförd förundersökning och jag vill fråga er om det så här långt i processen går att ta ett strafföreläggande eller om jag måste till domstol? Avtjänar nu 12 månaders skyddstillsyn för en tidigare dom, min enda, för narkotikabrott av normalgraden och jag vet inte vad följden kan tänkas bli ifall jag dömds även för denna händelse? förlängd skyddstillsyn? fängelse?
|Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Strafföreläggande regleras i 48 kap. Rättegångsbalken. I 12 § står att ett godkännande om strafföreläggande är utan verkan om det bl.a. sker efter att åklagaren har utfärdat stämning, stämningsansökan eller nytt strafföreläggande. Detta betyder motsatsvis att ett godkännande av strafföreläggande kan vara giltigt även om eventuella tidsfrister för ett godkännande har gått ut. Vad som framgår av din fråga har inget åtal väckts ännu, och alltså har ingen stämning eller stämningsansökan skett ännu, varför du fortfarande borde kunna godkänna strafföreläggandet. Notera dock att godkännandet kan vara giltigt, vilket talar för att åklagaren har sista ordet.Om du skulle hamna i domstol och fällas för brottet är det flera faktorer som spelar in i bedömningen av vilken påföljd du kommer få. Bland annat ålder, tidigare domar, försvårande och förmildrande omständigheter samt straffvärde spelar roll. Återfall i samma brottslighet talar dock för ett strängare påföljdsval, eventuellt fängelse, 29 kap 4 § Brottsbalken. Skyddstillsynen syftar till att hindra återfall i brott, 30 kap. 9 § Brottsbalken, och ifall återfall ändå skett talar även det för en strängare påföljd. Omständigheter som talar mot fängelse är tillexempel om ett fängelsestraff skulle drabba dig oskäligt hårt eller om du angett dig frivilligt, 29 kap. 5 § Brottsbalken. Om du är yngre än 18 år eller 21 år är det ytterligare skäl till att inte döma till fängelse, 30 kap. 5 § Brottsbalken. Som du förstår är det svårt för mig att bedöma exakt vilken påföljd du eventuellt skulle få. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag har blivit stämd, kan jag be om att få strafföreläggande?

2017-07-21 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej!Jag har blivit stämd och kallad till tingsrätt.Jag har nekat till brott (stöld) Kan jag nu gå till åklagare och se om man kan få straffläggande????
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få ett strafföreläggande istället för en dom vid tingsrätt när åklagaren utfärdat stämning. Bestämmelser om strafföreläggande hittar du i Rättegångsbalkens (RB) 48 kap. Ett strafföreläggande innebär att den misstänkte får tillfälle att inom en viss tid godkänna ett bötesstraff som åklagaren utfärdat istället för stämning, 48 kap 2 § RB. Det innebär alltså att den misstänkte erkänner brottet och godtar det straff som åklagaren finner lämpligt 48 kap 9 § RB. Nekar den misstänkte till brottet och därmed inte godkänner strafföreläggandet väcker åklagaren istället åtal och domstolen prövar frågan. Det är åklagaren som beslutar om strafföreläggande om denne finner det lämpligt, och det är alltså inget som du kan be om att få. I ditt fall är det så att åklagaren redan har utfärdat stämning, vilket ju innebär att åklagaren har beslutat att strafföreläggande inte är aktuellt. Dessutom är ett godkännande av ett strafföreläggande utan verkan sedan åklagaren utfärdat stämning, 48 kap 12 § RB. Det innebär att du tyvärr inte längre har någon möjlighet att få något strafföreläggande utan får låta tingsrätten pröva frågan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,