Bör jag välja strafföreläggande eller gå till rättegång?

2018-09-23 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej!Jag var på en MusikFestival när polisen tog in mig till förhör och tog blod. Jag minns inte denna händelse utan jag påstår att jag var drogad nu när polisen ringde mig. Jag visade positivt för både amfetamin, MDMA, Cannabis. Jag har blivit straffad för cannabis tidigare 4 år sedan. Under polisens förhör så märker man tydligt att jag är påverkad då jag säger massa konstiga saker som inte stämmer överens med varandra. Nu har jag fått hem många papper ifrån Kalmars Tingsrätt. Jag är helt säker på att jag var drogad under detta tillfället. Vad är smartast för mig att göra, ta strafföreläggande eller gå till rättegång? Vilka kostnader måste jag stå om dom inte tror mig och jag blir skyldig? Måste jag anlita en advokat?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Strafföreläggande

Det finns ingen rätt till strafföreläggande, utan detta ligger på åklagarens bord. Kriterierna enligt Rättegångsbalken är att påföljden till det misstänkta brottet är på bötesnivå eller villkorlig dom. Se mer om strafföreläggande här: (48 kap. 4 § Rättegångsbalken).

Eftersom du säger att du har blivit drogad, och alltså inte uppsåtligen tagit drogen själv, finns det en chans till att åklagaren inte heller kan bevisa att du har uppsåt till brottet och att du då blir friad. Narkotikabrott ses dock allvarligt på av domstolen och liknande argument i liknande fall som ditt, att man har blivit ofrivilligt drogad, har enligt min uppfattning inte jättestor hållbarhet i rätten.

Med anledning av detta skulle jag rekommendera dig att godkänna ett strafföreläggande, förutsatt att du blivit erbjuden ett sådant. Ett godkännande skulle då få samma effekt som en fällande dom (du hamnar i belastningsregistret och får påföljden böter eller villkorlig dom) men du slipper betala de onödiga kostnaderna som en rättegång medför.

Begär offentlig försvarare/advokat

Blir du inte erbjuden eller väljer att tacka nej till ett strafföreläggande, rekommenderar jag dig att begära en offentlig försvarare. Detta är en advokat som du får tilldelad dig från staten, men är alltså frivilligt i ditt fall. Det är upp till domstolen att på din begäran besluta om du ska få en offentlig försvarare utifrån kriterierna: 1. Om straffskalan för brottet överstiger 6 månader, eller 2. om omständigheterna är komplicerade, 21 kap. 3 a § Rättegångsbalken. Förutsatt att du misstänks för ett narkotikabrott av normalgraden (ej ringa) har du därför rätt till en offentlig försvarare. Narkotikastrafflagen hittar du här.

Ingår rättshjälpsersättning i din hemförsäkring kan det vara fördelaktigare att anlita en privat försvarare. Ring och fråga ditt försäkringsbolag om du är osäker.

Kostnader du behöver betala vid en fällande dom

Om du väljer att begära en offentlig försvarare och blir fälld i domstolen kommer du att behöva ersätta staten för kostnaderna för försvararen. Denna avgift bestäms på samma sätt som den s.k. "rättshjälpsavgiften" i rättshjälpslagen. Detta baseras på kostnaderna för försvararen samt din årsinkomst. Här kan du se tabellen över kostnader för rättshjälpsavgiften som motsvarar ersättningen för offentlig försvarare (23 § Rättshjälplagen).

Andra avgifter som du kommer behöva betala vid en fällande dom är kostnaden för provtagningen av blod som har gjorts för utredning om brottet. Se 31 kap. 1 § Rättegångsbalken.

Avslutningsvis finns det en möjlighet att få beloppet som du behöver ersätta jämkat med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.

Vad du bör göra nu

Som sagt rekommenderar jag dig att godkänna ett strafföreläggande ifall du har fått erbjudande om ett sådant. I andra hand rekommenderar jag dig att begära en offentlig försvarare eller anlita en privat försvarare, om din försäkring täcker det.

Hoppas du fick lite klarhet i dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Nicolas Kitzler
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97648)