Överklaga strafföreläggande

2018-08-06 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej!Hur ska man gå tillväga för att göra en överklagan på ett straffföreläggande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett strafföreläggande för ett brott kan utfärdas om det hör under allmänt åtal, enligt 48 kap 1 § Rättegångsbalken. Det innebär att en åklagare eller en polisman kan utfärda ett strafföreläggande om det brott som begåtts faller under allmänt åtal.

Strafföreläggandet innebär att man föreläggs ett bötesstraff. Antingen får man godkänna det direkt eller inom en viss tid, enligt 48 kap 2 § Rättegångsbalken.

Enligt 48 kap 6 § och 7 § Rättegångsbalken ska ett strafföreläggande innehålla uppgifter om vad föreläggandet innebär och när det ska vara godkänt.

En klagan över strafföreläggande ska göras skriftligen. Skrivelsen ska ges in till den tingsrätt som skulle kunna ta upp åtal för brotten enligt 59 kap 7 § Rättegångsbalken.

Har du godkänt strafföreläggandet kan det bara undanröjas under vissa förutsättningar, eftersom ett godkänt strafföreläggande har samma rättsverkan som en lagakraftvunnen dom, enligt 59 kap 6 § Rättegångsbalken.

Här kan du hitta mer information om hur du praktiskt kan gå tillväga:

Åklagarmyndigheten

Polisen

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97650)