Bestrida strafföreläggande för att få böter istället för villkorlig dom?

Hej! Jag åkte fast för stöld, fick ett konstigt infall i feber och värmeböljan, tog en skönhetsapparat för värde lite över 2000 kr. Erkände och samarbetade direkt på plats, då jag har barn fick jag gå på möte hos familjerätten, de var nöjda med mötet och sa att polisen i sin orosanmälan, som de är skyldiga att göra, skrivit att de varken varit oroliga för barnet eller mig, att jag varit väldigt ångerfull och samarbetat bra.

Har lite skulder och en inkomst på ca 260 000 per år.

Fick nu brev utav polisen där det står:

"Sammanträffande angående straffföreläggande.

Kammaråklagare ....... har beslutat att utfärda strafföreläggande som avser villkorlig dom för brottet du är misstänkt för. Med anledning av detta kallas du till ett personligt sammanträffande med åklagaren. Vid sammanträffandet kommer åklagaren att närmare förklara vad strafföreläggandet innebär. Du får då tillfälle att förklara om du godkänner föreläggandet eller inte"

Innebär detta att jag endast kommer att få en villkorlig dom och inget böter?

Är det lönt att försöka få det till bara böter istället för villkorlig dom eller ska jag vara nöjd att jag slipper böter?

Eller är det risk att det hamnar i domstol istället och risk för stora belopp och värre följder?

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Så som jag förstår din fråga undrar du vilken påföljd du kommer få om du godkänner strafföreläggandet och vad du kan göra för att få en annan påföljd än den som åklagaren föreslagit i strafföreläggandet?

Allmänt om strafföreläggande

Strafföreläggande är en typ av summarisk process som används istället för att åklagaren väcker åtal och som behandlas i 48 kap. Rättegångsbalken. Den misstänkte uppmanas att erkänna gärningen och godta det föreslagna straffet. Om den misstänkte vägrar att godkänna det föreslagna straffet ska åklagaren istället väcka åtal. Enligt 48 kap. 4§ Rättegångsbalken är böter eller villkorlig dom de påföljder som kan utdömas genom ett strafföreläggande.

Villkorlig dom eller böter?

Bötesstraff som påföljd vid strafföreläggande får föreläggas om böter ingår i straffskalan för brottet som du är misstänkt för. Villkorlig dom, antingen enskilt eller förenat med böter, för föreläggas om det är uppenbart att rätten vid en process skulle döma till sådan påföljd.

Svaret på din första fråga blir således, beroende på vad det står i strafföreläggandet, att åklagaren endast valt villkorlig dom som påföljd och att du därför slipper böter om du godkänner föreläggandet.

Om du istället skulle försöka vilja få påföljden till endast böter så innebär det att du bestrider strafföreläggandet, vilket i sin tur innebär att åklagaren ska väcka åtal. Risken är då som du säger att det kan bli en större ekonomisk förlust i och med att du kan komma att få betala t.ex. rättegångskostnader.

Av intresse är också brottsrubriceringen för den gärning du är misstänkt för. Är det normalgraden av stöld du är misstänkt för så utesluter det ett strafföreläggande med endast böter, eftersom detta inte ingår i straffskalan enligt 8 kap. 1§ Brottsbalken. Är rubriceringen ringa stöld ingår däremot böter i straffskalan. Har åklagaren således rubricerat stölden som av normalgraden, vilket det säkert finns skäl att tro med tanke på att varans värde är på 2000 kr, så är det nog ganska liten chans att det skulle bli ett annat utslag än villkorlig dom vid en process.

Hoppas svaret var till hjälp och att du fick svar på dina frågor!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo