Giltigt godtagande av strafföreläggande

2018-08-13 i Strafföreläggande
FRÅGA
HEj! När man i ett polisförhör har möjligheten att välja strafföreläggande, men avstår, kan man då ändå få hem ett brev från åklagaren där det erbjuds att betala böter? och där med slippa en rättegång? (ringa narkotikabrott). Om inte, går det då att ringa upp polisen och säga att man tackar ja till strafföreläggande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du under ett polisförhör sagt att du inte accepterar ett strafföreläggande för att sedan ha fått ett erbjudande om strafföreläggande i ett brev från den ansvarige åklagaren. Din fråga aktualiserar huvudsakligen rättegångsbalken (RB).

Strafföreläggande utfärdas av åklagare och ordningsbot utfärdas av polisman enligt 48 kap. 1 § RB. Med andra ord är det endast den åklagare som hanterar ditt mål, inte en polisman som sköter förhör, som kan besluta om att erbjuda strafföreläggande. Jag tolkar därför frågan du fick under förhöret som att polismannen ifråga hade för avsikt att klargöra för åklagaren om du överhuvudtaget var intresserad av att godta ett strafföreläggande. Detta styrks ytterligare av att ett strafföreläggande enligt 48 kap. 7 § RB ska vara skriftligt. Jag rekommenderar därför att du, om du vill godta strafföreläggandet, följer den instruktion som ges och godkänner det i enlighet med förfarandet som beskrivs i 48 kap. 9 § RB.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97650)