Godkännande av strafföreläggande när det är felaktigt?

Hej

För ett par veckor sedan hade jag ett par narkotikaklassade substanser på mig som beslagtogs av polisen. Nu har jag fått en strafföreläggande brev från åklagaren. I den står det att jag olovligen innehaft 5 substanser. Saken är den att två av de fem är samma substans i olika form som jag har fått utskrivet av läkare. Skulle det påverka min dom och dagsböter om det är tre substanser jag olovligen innehaft istället för fem? Spelar det någon roll om jag godkänner eller inte?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag förstår din fråga undrar du om mängden narkotika du innehaft kan påverka påföljden, samt vad det innebär att godkänna strafföreläggandet?

Reglering av strafföreläggande

Strafföreläggande regleras i 48 kap. Rättegångsbalken (RB) och är en typ av brottslig summarisk process. Genom strafföreläggande så uppmanas den misstänkte att erkänna gärningen och godta straffet. Enligt 48 kap. 6§ RB framgår vad strafföreläggandet ska innehålla i form av bl.a. vilket brott den misstänkte gjort sig skyldig till, samt det straff den misstänkte förelagts. Om den misstänkte inte godkänner strafföreläggandet kan åklagaren istället välja att väcka åtal. Till skillnad från en domstolsprocess innebär strafföreläggandet alltså att du redan vet vad påföljden kommer bli om du erkänner gärningen.

Mängden narkotika och påverkan på påföljden

Mängden narkotika är en faktor som har påverkan både på rubriceringen av brottet samt påföljdsval och längden av den påföljd som väljs. Ju mer narkotika man innehar desto grövre blir gärningen helt enkelt.

Vad bör du göra?

Strafföreläggandet innehåller information om att du begått en gärning med innehav av fem olika narkotikaklassade substanser, samt vilken påföljd som följer av detta. Även om du menar på att detta är fel är det inget som hindrar dig att godkänna det straff du förelagts och få det hela ur världen, även om det faktiskt skulle innebära en felaktig utgång. Problemet med strafföreläggande kan bli att den misstänkte godkänner ett straff, trots att det är felaktigt, men för att hen inte orkar med en process i domstol.

Det bästa aternativet är helt enkelt att du bestrider strafföreläggandet med grund i att du inte innehaft alla substanser olovligen. Om du har bevis för att du fått två substanser utskrivna av läkare kan det vara så att åklagaren ändrar föreläggandet att endast gälla tre substanser och en mildare påföljd eller att han väljer att väcka åtal för tre substanser.

Det behöver inte nödvändigtvis vara så att påföljden förändras nämnvärt om gärningen består i innehav av tre istället för fem substanser, men det finns definitivt en chans att det inverkar på påföljden. Så jag skulle råda dig att bestrida strafföreläggandet om du vet med dig att det är felaktigt.

Hoppas svaret var till hjälp för dig!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”