Fråga om strafföreläggande

2018-03-31 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hejsan! Jag är 18 år Och åkte idag fast för ringa stöld, 149:- . Va väldigt dumt och ångrar det. Men dom så att jag skulle få dags böter. Det jag undrar är 1. Vart kommer brevet ifrån? 2. Hur lång tid tar det innan det kommer? 3. Hur på verkar det mig när jag ska jobba inom barn och ungdomar? 4. Hur på verkar det mig om jag vill ta körkort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det du beskriver är att du inväntar ett så kallat strafföreläggande. Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om strafföreläggande istället för att väcka åtal. Det innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Se mer om strafförelägganden i 48 kapitlet rättegångsbalken.

1. Brevet kommer från den åklagarkammare som utfärdat föreläggandet.

2. Avseende tiden för när du får blanketten om strafföreläggande är helt beroende på hur långt åklagaren kommit med ditt ärende.

3. Ett godkännande av strafföreläggande är att se som ett fällande dom, det innebär att olika myndigheter kan få uppgifter om att du har begått brott genom att brottet lagras i belastningsregistret. Beroende på vilken påföljd en person dömts till lagras uppgifter om denne i belastningsregistret. Uppgifter om strafföreläggande finns kvar i fem år efter godkännandet, se 17 § 9p. lag om belastningsregister.

Beroende på vilka uppgifter i belastningsregistret som en arbetsgivare kan se kan det påverka ditt arbete inom barn och ungdomar. Det beror i sin tur på vilken yrkeskategori du vill jobba inom. När det kommer till att jobba inom skola och förskola framgår det av 9 § lagen om belastningsregister att du måste lämna in ett registreringsutdrag till arbetsgivaren. När man själv lämnar in ett sådant registreringsutdrag framgår det av 22 § förordningen om belastningsregister att uppgifter om snatteri och stöld inte omfattas av utdraget.

Av 11§ p.5 och 21§ p.2 Förordning om Belastningsregister framgår att för vissa andra yrkeskategorier som tex. vård av barn och ungdom har arbetsgivaren möjlighet att själv kontrollera en arbetssökande i belastningsregistret. I de fall arbetsgivaren själv begär utdraget syns uppgifter om alla brott som den arbetssökande dömts för. Men, som ovannämnt, finns denna möjlighet inte för arbetsgivare inom vanlig barnomsorg och förskoleverksamhet.

För att koppla tillbaka till din fråga, om du väljer att jobba inom vanlig barnomsorg och förskoleverksamhet kommer regsitreringskontrollen ske genom att du själv lämnar in ett intyg till din framtida arbetsgivare och därmed kommer uppgifter om att du dömts för snatteri eller stöld inte synas. Om din framtida arbetsgivare däremot har rätt till att själv göra en registreringskontroll av dig som arbetssökande kan denne se alla brott som du tidigare dömts för.

4. Om det brott som begåtts har betydelse för personens körkortsinnehav kan transportstyrelsen besluta om att ge en varning eller återkalla ditt körkort. Tex. om brottet gäller en trafikförseelse underrättas transportstyrelsen som i sin tur fattar beslut om eventuellt körkortsingripande. Detta eftersom ett godkännande av strafföreläggande skulle innebära att erkänna sig skyldig till trafikbrott.

Om du väljer att ta körkort är det länsstyrelsen som beslutar om körkortstillstånd. Enligt 10 § 6 punkten i Förordningen om belastningsregister har de rätt att begära ett utdrag. Av 3 kap 2 § körkortslagen framgår att en bedömning görs om personens lämplighet för körkort. Länsstyrelsen kan besluta om en tid som måste passera innan personen kan får körkortstillstånd. Denna spärrtid kan vara från en månad till tre år. Spärrtiden bestäms utifrån en helhetsbedömning av varje enskilt fall. En faktor för bedömningen är vad det är för typ av brott som det rör sig om. Narkotikabrott, olovlig körning och annan liknande brottslighet som tyder på olämplighet att framföra ett fordon har vanligen resulterat i en spärrtid.

Du är misstänkt för ringa stöld, det bör troligen inte påverka dina möjligheter att ta körkort i framtiden.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Hanna Mustafa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97650)