Angående strafföreläggande och hur länge man får vänta på besked i det fall man inte godkänner strafföreläggande

2018-05-04 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej,Jag blev tagen i en rutinkontroll av polisen för 4 år sedan. Jag fick göra utandningsprov som ledde till att jag ansågs ha 0,14 mg/l uandningsliter motsvarande 0,28 promille. Jag protesterade redan under provtagningen eftersom den inte följde vare sig den skriftliga eller muntliga metodikbeskrivning jag fick. Istället för att ta snittet av två utandningsprov så fick jag blåsa 7-8 gånger varpå de valde på oklara grunder två. Jag fick ett strafförelägande som jag överklagade. Inget har jag hört därefter och jag finns tyvärr med i Lex Base pga av detta. Hur länge kan de avvakta att pröva min överklagan?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Strafföreläggande:
Vid en förundersökning där åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för att brott begåtts kan åklagare välja att meddela ett strafföreläggande istället för att väcka åtal. Detta innebär att ett åtal inte väcks och att saken inte heller tas upp i rättegång, dock antecknas det precis som åtal i belastningsregistret. Se 48 kap. 4 § Rättegångsbalken.

För strafföreläggande krävs att den misstänkta personen godkänner. En blankett om strafföreläggande ska skickas hem till den misstänkte personen som då får möjlighet att svara genom att godkänna eller genom att inte godkänna. Väljer man att betala ses det som ett godkännande.

I det fall man inte vill godkänna föreläggandet bör man på blanketten skriva detta och också förklara varför och sedan skicka detta tillbaka till åklagarmyndigheten.

Vad händer då man väljer att inte godkänna strafföreläggandet:
I de allra flesta fall kommer åklagaren välja att väcka åtal mot den misstänkte om denne inte accepterar strafföreläggandet. Att väcka åtal innebär att ärendet kommer behandlas i tingsrätt. Det blir alltså då upp till tingsrätten att avgöra huruvida den misstänkte ska dömas för brott eller inte samt eventuell påföljd.

Tingsrätten ska skicka ut en kallelse till dig och åklagare om att huvudförhandlingen i tingsrätt ska äga rum. I fall som detta måste dock inte tingsrätten ha en förhandling, det kan alltså besluta i frågan ändå. Du ska dock bli meddelad om detta innan beslut tas och få möjlighet att slutföra din talan samt begära huvudförhandling. Du kan alltså fortfarande begära att huvudförhandling ska hållas. Se 45 kap. 10a § rättegångsbalken.

Mer att läsa om strafföreläggande hittar du på åklagarmyndighetens hemsida, här.

Hur lång tid får man vänta innan man får veta mer:
Ditt svar på strafföreläggande skickas till åklagarmyndigheten. Efter detta ska rätt åklagare få ärendet på sitt bord och avgöra huruvida hen ska väcka åtal eller inte. Efter detta ska åtal väckas till tingsrätt genom att en stämningsansökan skickas dit. Slutligen ska tingsrätten ta ställning till stämningsansökan och avgöra om tid för förhandling.

Exakt hur lång tid detta tar är svårt att svara på då det är flera parter inblandade. Myndigheter såsom åklagarmyndigheten samt tingsrätt ska handlägga ärenden så snabbt som möjligt. De ska sträva efter effektivitet. Rätten ska bestämma tid för förhandling så snart som möjligt enligt 45 kap. 14 § rättegångsbalken och åklagarmyndigheten ska arbeta effektivt enligt 4 § förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten.

Jag är medveten om att det kan vara jobbigt att inte veta när man kommer få besked. Ett tips är att kontakta åklagarmyndigheten för att se om de kan ge någon ungefärlig tid på hur lång tid det brukar ta. Hur du får kontakt med myndigheten hittar du här.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97650)