Hur länge kan man godkänna ett strafföreläggande samt påföljd vid återfall i samma brott när man avtjänar skyddstillsyn?

2018-01-20 i Strafföreläggande
FRÅGA
Går det att välja strafföreläggande i efterhand, efter att först ha nekat?Hamnade i somras i fyllecell med en liten mängd narkotika i byxfickan. Gav urinprov och förhördes på station där jag nekade till brotten, eget bruk och innehav (ringa), och strafföreläggande. Har efter händelsen hela tiden tänkt att jag borde erkänt och tagit böterna direkt men jag ville i min sinnesstämning vid tillfället inte acceptera vad som hänt.Nu har jag fått underrättelse om slutförd förundersökning och jag vill fråga er om det så här långt i processen går att ta ett strafföreläggande eller om jag måste till domstol? Avtjänar nu 12 månaders skyddstillsyn för en tidigare dom, min enda, för narkotikabrott av normalgraden och jag vet inte vad följden kan tänkas bli ifall jag dömds även för denna händelse? förlängd skyddstillsyn? fängelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Strafföreläggande regleras i 48 kap. Rättegångsbalken. I 12 § står att ett godkännande om strafföreläggande är utan verkan om det bl.a. sker efter att åklagaren har utfärdat stämning, stämningsansökan eller nytt strafföreläggande. Detta betyder motsatsvis att ett godkännande av strafföreläggande kan vara giltigt även om eventuella tidsfrister för ett godkännande har gått ut. Vad som framgår av din fråga har inget åtal väckts ännu, och alltså har ingen stämning eller stämningsansökan skett ännu, varför du fortfarande borde kunna godkänna strafföreläggandet. Notera dock att godkännandet kan vara giltigt, vilket talar för att åklagaren har sista ordet.

Om du skulle hamna i domstol och fällas för brottet är det flera faktorer som spelar in i bedömningen av vilken påföljd du kommer få. Bland annat ålder, tidigare domar, försvårande och förmildrande omständigheter samt straffvärde spelar roll. Återfall i samma brottslighet talar dock för ett strängare påföljdsval, eventuellt fängelse, 29 kap 4 § Brottsbalken. Skyddstillsynen syftar till att hindra återfall i brott, 30 kap. 9 § Brottsbalken, och ifall återfall ändå skett talar även det för en strängare påföljd. Omständigheter som talar mot fängelse är tillexempel om ett fängelsestraff skulle drabba dig oskäligt hårt eller om du angett dig frivilligt, 29 kap. 5 § Brottsbalken. Om du är yngre än 18 år eller 21 år är det ytterligare skäl till att inte döma till fängelse, 30 kap. 5 § Brottsbalken.

Som du förstår är det svårt för mig att bedöma exakt vilken påföljd du eventuellt skulle få.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (107)
2021-10-28 Följdfråga angående strafföreläggande
2021-10-28 Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

Alla besvarade frågor (97648)